Overleg categorie:Wetenschap

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Zouden mensen hieronder nuttige links willen toevoegen over classificatie van takken van de wetenschap? Ik begin met eentje die me nuttig lijkt. FlyingbirdFby0.jpg 10 jun 2004 02:35 (CEST)

Externe links over classificatie van takken van de wetenschapBewerken

http://www.skepp.be:8080/skepp/artikels/wetenschap/classificatie

De voorstelling, die SKEPP geeft, is onjuist. Het begint namelijk met de mededeling:

 • Traditioneel worden de wetenschappen in twee grote groepen ingedeeld: de formele wetenschappen en de ervaringswetenschappen...

Deze traditie bestaat niet en zo'n opdeling in twee grote groepen is allerminst gangbaar. Er is wel een traditie van classificatie van de wetenschap, die is begonnen met Melvin Dewey in 1876 met z'n Dewey Decimal Classification. Voordien en nadien hebben vele filosofen evenvele indelingen van de wetenschappen geconstrueerd. Sinds Dewey zijn de decimale classificaties gangbaar geworden, structuren in klassen van 10, zie ook: Classificatie. In de Nederlandse praktijk zijn er momenteel drie classificatiesystemen voor de wetenschap gangbaar:

 • de SISO indeling voor openbare bibliotheken
 • de NBC ofwel Nederlandse Basisclassificatie in de universitaire bibliotheken
 • de NUR indeling voor de boekhandel

In de nu opgestelde voorbeeldcategorisatie van de wetenschappen is zo'n tweedeling in deductieve en empirische wetenschappen doorgevoerd. Nu is dit in de genoemde prakijk niet gangbaar, maar volgens mij ook niet nodig, zelfs storend... wat ik met de lay out aanpassing heb trachten te benadrukken - Mdd 15 okt 2004, 16:36

Meer uitleg omtrent deze indeling vind je in Hoofdstuk 1: Kennis, Wetenschap en Wijsbegeerte op https://etiennevermeersch.be/cursussen/historisch_overzicht_wijsbegeerte/hoofdstuk_1 WouterVH 16 apr 2005 00:07 (CEST)

Verdeling van de wetenschappenBewerken

Beste indelers: bedenk dat alfa- beta- en gamma- indeling typisch is voor Nederland. De andere nederlandstalige Wikipedia-gebruikers zijn daar volstrekt niet mee vertrouwd. Dus in teksten, discussies en à fortiori in de indelingen: te mijden. Kijk ook eens naar de conventies. Toch succes gewenst met het ontwarren van deze knoop. Door de wol geverfd 1 jun 2005 11:41 (CEST)

Ik zie nu in de categorie Wetenschap de sub-categorie Exact wetenschappen staan. Dit terwijl, met de huidige indeling, geschiedenis en economie wel direct onder Wetenschap vallen. De verdeling tussen alfa, beta en gamma wetenschappen loopt hier dus scheef.

Moeten we alle wetenschappen hier dus door elkaar doen, alfa en beta mixen dus of hier al de splitsing maken tussen de alfa- en betawetenschappen? De tweede worden ingedeeld. Persoonlijk vind ik alfa- beta- en gammawetenschappenindeling daardoor niet zo nuttig, maar misschien ben ik een uitzondering! Ben benieuwd wat anderen ervan vinden. In het artikel waarvan ik de link hierboven plaatste wordt ook bevestigd dat de indeling moeilijk is: "De grenzen tussen (1) de natuurwetenschappen, (2) de gedragswetenschappen en (3) de cultuurwetenschappen zijn moeilijk scherp te trekken." (Je kunt trouwens tekenen door vier tildes achter elkaar te plaatsen zoals dit: ~~~~) Flyingbird  12 jun 2004 20:58 (CEST)

Van mij hoeft een verdeling in alfa-, beta- en gammawetenschappen ook niet. Het staat de overzichtelijkheid in de weg. Als ik de categorie Wetenschap wil zien dan wil ik niet nog een keer doorklikken naar de afzonderlijke onderdelen van de wetenschap zoals het alfa of beta gedeelte. Je zou wel op de pagina van Categorie:Wetenschap een stuk tekst of een link kunnen hebben wat de verschillen tussen bijvoorbeeld exacte en sociale wetenschappen uitlegd. Maarten van Vliet 12 jun 2004 22:52 (CEST)
Ook dat zou kunnen, ja. Iets van een tussencategorie voor natuurwetenschappen en menswetenschappen lijkt me evengoed wel nuttig, trouwens. Flyingbird  12 jun 2004 23:04 (CEST)
Hieronder zet ik een mogelijkheid neer op grond van het bovenstaande artikel, misschien is het ongeschikt (moeilijk hoor, bijv. de linguïstiek zou je deels onder cultuurwetenschappen, deels onder sociale wetenschappen, deels onder natuurwetenschappen en deels onder formele wetenschappen kunnen laten vallen) Flyingbird  13 jun 2004 08:57 (CEST):
Ik mis een categorie: Biomedische wetenschap. Kan deze toegevoegd worden? Onder deze categorie kan veel biomedisch onderzoek vallen. Te denken valt aan stamcelonderzoek, gentherapie, weefslekweek etc.

Voorbeeldcategorisaties van de wetenschappenBewerken

wiskundeBewerken

   • logica
   • informatica
  • empirische wetenschappen
   • natuurwetenschappen
    • natuurkunde
    • scheikunde
    • biologie
    • [...]
   • sociale wetenschappen of gedragswetenschappen
    • psychologie
    • sociologie
    • economie
    • criminologie
    • antropologie
    • [...]
   • cultuurwetenschappen
    • linguistiek
    • filologie
    • musicologie
    • literatuurwetenschap
    • kunstwetenschap
    • godsdienstwetenschappen
    • geschiedwetenschappen
    • [...]

84.241.132.50 19 jun 2007 09:55 (CEST)

Verschillende invalshoeken:interwiki'sBewerken

Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk interwiki-links bij elkaar te sprokkelen, om te kunnen vergelijken hoe anderen categoriseren. Op die manier zie je voor- en nadelen van een bepaalde benadering in de praktijk. Het is goed om van je eigen fouten te leren, maar er is niets mis met het leren van de fouten van anderen ;-) Quistnix 18 aug 2004 09:03 (CEST)

hierarchie?Bewerken

Ik vrees dat er geen perfecte hierarchische indeling van de wetenschappen bestaat. De bibliotheken scheppen wel wat orde, maar het is ook niet perfect zodat het opzoeksysteem middels database vaak redding moet brengen.

Wetenschappen zijn geen elementen van een grote verzameling maar vaak deelverzamelingen die mekaar overlappen. En bepaalde groepen van wetenschappen overlappen andere groepen. Milieukunde bijvoorbeeld doorkruist bijna heel het universum. Behoort nanotechnologie bij scheikunde of bij fysica? Hoort formele logica bij wiskunde of bij filosofie?

Omdat de wikipedia een hypertekst is, met zoekfaciliteiten, hoeft een strenge hierarchie ook niet.

Volgens mij is het beste optie om naast een uitgebreide alfabetische lijst van disciplines, nog wat duiding te geven bij gebruikelijke categoriën. Daarbij kan het artikel van Vermeersch - zie link bovenaan - een eerste aanzet zijn.

Ik zou dan kiezen voor formuleringen zoals:

Onder de categorie natuurwetenschappen plaatst men disciplines als biologie, fysica, ...(dus zonder te suggereren dat de lijst volledig is)

Daarbij kan men dan aangeven wat natuurwetenschappen kenmerkt: hun studieobject (de natuur) en de werkmethode (empirisch onderzoek, hypothesen, theoriën, falcifieerbare verklaringen...etc), waarij men dan moet opletten met de suggestie dat natuurwetenschappen de enige zijn die empirisch onderzoek verrichten. Overigens, de medische wetenschappen zullen aan de defintie voldoen en toch worden die zelden of nooit bij de natuurwetenschappen gecatalogeerd.

Concepten als 'exacte wetenschappen' zijn voor een leek glad ijs, omdat die zou kunnen vermoeden dat de andere wetenschappen minder exact zijn. Nochtans worden overal grote fouten gemaakt. Dit neemt niet weg dat de term vaak gebruikt wordt en dus in wikipedia moet staan, maar dan op een genuanceerde manier W 30 nov 2005 17:12

De bezem erdoorBewerken

Ik heb flink de bezem gehaald door deze categorie, die een prullebak leek geworden van allerlei aanzetten... die de schrijvers niet onder wisten te brengen. Mocht ik ergens het kind met het badwater hebben weggegooid, dan verneem ik dit gaarne -- Mdd 5 feb 2006 01:09 (CET)

re PraxeologieBewerken

Beste Mdd, Wat bedoel je met geen zelfstandige wetenschap? Misschien is het wel verkeerd gecategoriseerd als zodanig. Je kunt ethiek en economie (catallactics) beide als subwetenschappen zien van praxeologie, alhoewel niet iederaan het daar over eens zal zijn. Vrijwerker 5 feb 2006 12:18 (CET)

De categorisering: in de Engelse site onder Branches of philosophy en Economics... Naar de Nederlandse situatie kom je op de categorie:Filosofische stroming en Categorie:Economie.
Wat ik bedoel is dat Praxeologie geen zelfstandige wetenschappeijke vakdiscipline is? en dan nog... zelfs voor de alle losse vakdisciplines is geen plaats in de categorie wetenschap. Zie Overleg categorie:Wetenschap#De bezem erdoor -- Mdd 6 feb 2006 00:36 (CET)
Ik heb categorie:Filosofische stroming maar toegevoegd aan het artikel. Dat zal waarschijnlijk wel voor lange tijd nog zo blijven. Vrijwerker 6 feb 2006 01:58 (CET)

SurinamistiekBewerken

Dag Mdd, Ik zie dat je bij Surinamistiek de categorie Wetenschap hebt verwijderd. Zou je dat kunnen toelichten? Dag, We El 17 mrt 2006 17:56 (CET)

De Categorie:wetenschap is de overkoepelende categorie over alle duizenden artikelen over wetenschappelijke onderwerpen. Ze kan hiervan maar een zeer beperkt aantal artikelen herbergen, zoals artikelen die rechtstreeks betrekking hebben op:
 • het verschijnsel wetenschap
 • de indeling van de wetenschap
 • de wetenschappelijke werkwijze
 • ... maar niet afzonderlijke vakdisciplines, subdisciplines en interdisciplines ... en nieuwe inititatieven (zoals denk ik ook surinamistiek).
Als je Surinamistiek ergens onderbrengen in de wetenschappelijke categorieen, dan stel ik voor de Categorie:interdiscipline... Mdd 19 mrt 2006 23:52 (CET)
Terugkeren naar de pagina "Wetenschap".