Overleg:Zeewind

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Dalende lucht zou hogere luchtdruk veroorzaken?Bewerken

In het artikel lees ik o.a.: "Boven zee daalt de lucht geleidelijk waardoor de druk daar relatief gezien toeneemt." Kan de auteur mij dit verklaren?

Zoals ik het zie stijgt uiteraard in adiabatische omstandigheden de luchtdruk van de lucht in een luchtpakketje dat aan het dalen is in een omgeving waarin (nagenoeg) hydrostatisch evenwicht bestaat.

De onder een dalend luchtpakketje / dalende deelluchtkolom aan het aardoppervlak gemeten luchtdruk neemt volgens mij echter in alledaagse zeebriesomstandigheden niet toe door het dalen van dat luchtpakketje / van die deelluchtkolom. De totale hoeveelheid lucht boven het aardoppervlak die ter plaatse drukt op het aardoppervlak wijzigt namelijk niet daardoor, en dus evenmin de luchtdruk aan het aardoppervlak.

De hoeveelheid lucht in een luchtkolom boven zee wijzigt wel (en neemt toe) doordat op enige hoogte lucht uit de door verhitting uitgezette / deels opgetilde luchtkolom boven het land toestroomt naar de luchtkolom boven zee.Redav (overleg) 3 aug 2018 12:43 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Zeewind".