Overleg:Wakker Dier

Active discussions

Verwijdering tekstBewerken

De reden waarom ik deze bepaalde zinnen in de tekst van (Stichting) Wakker Dier weghaalde is omdat de tekst de suggestie wekt- ook al wordt verteld dat de rechter Wakker Dier gelijk geeft- dat Wakker Dier links heeft met terrorisme. De rechter heeft deze week voor de tweede maal de uitspraak gedaan dat Wakker Dier deze links niet heeft. Het is daarom in mijn mening beter dat deze rechtzaken helemaal niet meer genoemd hoeven te worden in de Wikipedia tekst want zulke teksten blijken toch hangen bij de lezer en zoals de rechter zegt, compleet onjuist. Hanneke van Ormondt

Ik vind dit deel van de tekst wel neutraal geschreven. Het artikel blijft gewoon bij de feiten en suggereert niets. Door de rechtzaken is Wakker Dier nu eenmaal met terrorisme in verband gebracht en zoals je zelf al opmerkt, wordt de stichting vrijgepleit door de uitspraak van de rechter. Verwijderen van dit deel van de tekst is wat mij betreft dus niet nodig of gewenst. Joris1919 4 mei 2007 16:58 (CEST)
Als je vindt dat de tekst suggestief is, pas 'm dan aan zodat de juiste indruk bij de lezer blijft hangen. En vermelding van die tweede rechtszaak lijkt me prima. Weghalen van dit soort achtergrondinformatie lijkt me onjuist, het is m.i. wetenswaardig, ook al omdat de uitspraak van de rechter er bij staat vermeld. Wammes Waggel 5 mei 2007 19:37 (CEST)

Plantema versus Wakker DierBewerken

Wat is de relevantie van de nasleep van de zaak Plantema versus Wakker Dier? En dan bedoel ik de tekst die na het woordje 'dwangsom' komt. Het is m.i. juridisch en niet relevant geneuzel (of er wel of niet rectificatie heeft plaatsgevonden doet weinig af aan de oorspronkelijke uitspraak van de rechter) en er volgen een tweetal ongefundeerde beschuldigingen (Wakker Dier probeert Plantema kapot te maken, Wakker Dier pleegt een diefstal bij Plantema) en een feit welke niet wordt onderbouwd met een bron ("Enkele tientallen donateurs hebben hun bijdragen stopgezet uit onvrede over de rol van de stichting in deze zaak."). De kwestie maakt meer dan de helft van het artikel uit, wmb nogal overdreven. Gertjan 11 sep 2007 23:53 (CEST)

Het geeft een behoorlijk idee van de werkwijze van Wakker Dier, die door velen als intimiderend wordt ervaren. Ook de hoogte van de dwangsom is tegenover een particulier ongekend hoog. Over de inbraak: inbrekers laten normaliter inderdaad niet hun gegevens achter, noch die van hun opdrachtgever. Hanhil 11 sep 2007 23:58 (CEST)
Als het een indruk moet geven van de werkwijze van Wakker Dier, dan lijkt me dit een regelrechte POV. De organisatie is door de rechter vrijgesproken, dat is wat telt. Niet de mening van Plantema dat WD hem probeert kapot te maken. Je zegt terecht dat inbrekers geen gegevens achterlaten, maar waarom moet er dan in het artikel de suggestie worden gewekt dat WD achter de inbraak zit? Artikelen horen feitelijk te zijn en zich verre te houden van verdachtmakingen. Gertjan 12 sep 2007 00:16 (CEST)
Wakker Dier is niet vrijgesproken, maar Wakker Dier heeft een zaak gewonnen die zij hadden aangespannen tegen een tegenstander. Als juridische middelen als strijdmiddel worden gebruikt is dat het vermelden waard. Het enige wat uit het artikel was weggehaald was het geluid van de opponent en dat maakte het verhaal er niet evenwichtiger op. Hanhil 12 sep 2007 06:19 (CEST)

SuccessenBewerken

"Vanaf 1 januari 2009 zullen supermarkten, Hema en Unox geen vlees meer verkopen van onverdoofd gecastreerde biggen."

Niet duidelijk is, of hier bedoeld wordt "alle supermakten", of bepaalde? In het laatste geval zou vermelding van namen op z'n plaats zijn. Dierwaardig 25 jun 2008 05:11 (CEST)

BerengeurBewerken

Onlangs een artikel in de krant, dat melding maakte van recent Wagenings onderzoek, dat heeft aangetoond, dat berengeur zich slechts bij 1,5% van de varkens voordoet. Bovendien vinden lang niet alle consomenten het erg. (Daar worden dan jaarlijks al die vele miljoenen biggen voor verminkt. Wellicht is toevoeging hiervan aan de betreffende passage geen overbodige luxe. Dierwaardig 25 jun 2008 05:35 (CEST)

NaamBewerken

Het zou interessant zijn, wanneer het artikel informatie zou geven over de herkomst van ds naam Wakker Dier. (Op zich lijkt het een onbegrijpelijke en nietszeggende naam. "Welzijn voor Dieren" dat zou meteen duidelijk maken waar het om begonnen is). Dierwaardig 4 jul 2008 06:43 (CEST)

Kritiek op sectie "kritiek"Bewerken

De sectie 'kritiek' is de afgelopen weken herhaaldelijk verwijderd en evenzo vaak weer teruggezet door gebruiker:Ouddorp met het in mijn ogen non-argument "Een artikel over Wakker Dier zonder een paragraaf 'Kritiek' zou geen evenwichtig artikel zijn" en tevens de opmerking "Geen bron benodigd hiervoor". Er wordt nu weliswaar een bron vermeld, maar dat is nota bene een weblog zonder afzender en zonder feitelijke informatie. Een feitelijke bron lijkt mij eigenlijk het minste dat bij kritiek gegeven zou moeten worden, maar ik wil tevens graag inhoudelijke discussie over deze wat mij betreft omstreden tekst. Punt voor punt:

  • De kritiek op Wakker Dier vanuit bepaalde delen van de samenleving... -- "bepaalde delen van de samenleving" is te vaag. Als er relevante kritiek is, geef dan ook feitelijk aan door wie deze kritiek wordt geuit.
  • ...richt zich voornamelijk op de zware intimidatie van bedrijven en particulieren door middel van acties en rechtszaken. -- Zulke beschuldigingen kunnen niet zonder feitelijke bron. Het lijkt mij daarbij tevens van belang hoe breed deze kritiek gedragen wordt.
  • Een ander punt van kritiek betreft de mogelijke verwevenheid tussen de organisatie en ondergrondse cellen van dierenactivisten als het Dierenbevrijdingsfront -- Opnieuw een zware suggestieve beschuldiging zonder dat dit door feiten hard gemaakt wordt.
  • De bovengrondse organisaties hebben nooit eenduidig de acties van de ondergrondse clubs afgekeurd -- Onjuist, zie de website van Wakker Dier: [1].

GeeJee (overleg) 6 feb 2012 16:49 (CET)

Beste GeeJee. Hierbij mijn reactie:
  • Vanuit bepaalde delen van de samenleving... Zal ik verduidelijken...
  • intimidatie door bedrijven. Er kan moeilijk ontkend worden dat bedrijven (bijvoorbeeld C1000, maar zo zijn er veel meer te noemen) en particulieren (Plantinga!) niet worden geintimideerd. Bronnen zijn te over te vinden op internet. Lijkt me overduidelijk dat bedrijven en particulieren daar niet blij mee zijn. Deze kritiek wordt voornamelijk gedeeld door het rechtse gedeelte van de Nederlandse stemmers, toch nog altijd de meerderheid in dit land.
  • mogelijke verwevenheid tussen Wakker Dier en ondergrondse cellen. Dit is inderdaad moeilijk hard te maken. Maar wil nog niet zeggen dat dit niet gebeurd. Tweede gedeelte van de zin zal ik verwijderen.

Vriendelijke groeten, Ouddorp (overleg) 6 feb 2012 20:11 (CET)


Suggesties voor sectie "kritiek"Bewerken

Als medewerker van Wakker Dier vind ik het logisch dat er een hoofdstuk met kritiek op de pagina staat. Maar namens Wakker Dier wil ik de auteurs een aantal overwegingen meegeven.

Hoofdstuk kritiek

Wij hebben opmerkingen bij een viertal punten van het hoofdstuk kritiek.

1. “…richt zich voornamelijk op de intimidatie van bedrijven en particulieren door middel van acties en rechtszaken.[6][7]”.

Deze tekst wordt niet onderbouwd. De noten verwijzen naar een tweetal artikelen, waarin geen feiten worden aangedragen die als steun voor deze bewering kunnen dienen. Dit, terwijl Wikipedia als beleid heeft zo feitelijk en neutraal mogelijk te schrijven, wat ook inhoudt dat men heel voorzichtig met beschuldigingen dient om te gaan.

Het woord “intimidatie” is in het spraakgebruik en ook wel juridisch gekoppeld aan bedreiging en geweld. Dit zijn juist praktijken waar Wakker Dier zich actief van distantieert met haar gedragscode “Verantwoord Actievoeren”. In 2009 nam minister Ter Horst van Binnenlandse zaken deze gedragscode in ontvangst genomen en op het kennisnet NUANSA geplaatst[2].

Wakker Dier maakt bij haar campagnes regelmatig gebruik van “naming and shaming", een veelgebruikte techniek die soms discussie oproept. Dat is echter van een geheel andere orde dan intimidatie.

2. “De organisatie bevestigd dit ook zelf: Bedrijven die daarvan het slachtoffer zijn, kunnen dat als intimiderend ervaren[8].”

Hier wordt door de auteur onjuist geciteerd uit de in de noot genoemde bron. Dit is nooit gezegd door Wakker Dier en wij staan ook niet achter deze opmerking. Uit de tekst van de bron blijkt duidelijk dat dit een quote is van een derde (een “woordvoerder van de dierenbescherming”).

3. “Organisaties weerspreken de kritiek van Wakker Dier regelmatig als eenzijdig en niet geheel volgens de waarheid.[9]”

Hier wordt in de noot een bron aangegeven waar niets in staat dat deze bewering kan onderbouwen. Er wordt niet aangegeven welke bedrijven dit zijn of wat zij precies gezegd hebben. Het gebruik van het woord “regelmatig” doet vermoeden dat er door diverse bedrijven bij herhaling dergelijke uitspraken zouden zijn gedaan. Daarvan ontbreekt echter ieder bewijs. Het is in strijd met het beleid van Wikipedia om zulke stevige uitspraken zomaar aan iemand toe te schrijven.

4. “Een ander punt van kritiek betreft de mogelijke verwevenheid tussen de organisatie en ondergrondse cellen van dierenactivisten als het Dierenbevrijdingsfront.[12]”

Dit is een serieuze en zware beschuldiging die niet onderbouwd wordt en niet aan iemand kan worden toegeschreven. De noot verwijst naar een op de website van Elsevier gepubliceerd kort weblog artikel, waarin deze beschuldiging min of meer wordt geuit, maar op geen enkele wijze wordt onderbouwd. Dit is strijd met het beleid van Wikipedia (“Exceptional claims should be supported by the best sources, and preferably multiple reliable sources”) . Een zware beschuldiging als deze vereist derhalve niet zomaar onderbouwing, maar extra stevige onderbouwing. De schrijver levert geen van beide. Zoals bij punt 1 al is aangegeven houdt Wakker Dier zich ver van illegale praktijken en neem zij daar ook actief afstand van.

Verdere verrijking

Wij zouden het daarnaast waarderen als het stuk verrijkt wordt met bijvoorbeeld met een omschrijving van de grootste campagnes (zie jaarverslag[3]), basisfeiten over de organisatie zoals de omvang en achterban, of vermelding van andere relevante zaken zoals:

• In 2008 ontving de stichting een EFFI[4] en werd genomineerd voor een ADCN lamp: de meest gezaghebbende prijzen voor effectieve en creatieve reclame[5]. • In 2010 was campagneleider Sjoerd van de Wouw finalist bij de verkiezing voor communicatieman/ vrouw van het jaar[6]. • In 2011 werd het jaarverslag van de stichting tweede bij de Transparant Prijs voor jaarverslagen van goede doelen[7].

Beste Anne1987, bedankt voor de reactie op deze overlegpagina. Hierbij mijn reactie:
1. Intimidatie. Hoewel het woord betwistbaar is, kan ik me goed voorstellen dat de acties van Wakker Dier intimiderend overkomen. Ik zal de formulering aanpassen.
2. Organisatie zegt dit zelf. Deze tekst zal ik verwijderen.
3. Organisaties weerspreken de kritiek van Wakker Dier regelmatig als eenzijdig en niet geheel volgens de waarheid. Deze tekst verwijder ik niet. Wakker Dier wordt regelmatig weersproken door de desbetreffende bedrijven. Dit is zeker geen ongegronde beschuldiging.
4. Mogelijke verwevenheid. Ook deze tekst is wat zwaar geformuleerd en zal door mij worden aangepast.
Ouddorp (overleg) 11 apr 2012 12:13 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Wakker Dier. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 13 sep 2017 16:40 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Wakker Dier".