Hoofdmenu openen

Dit artikel heeft dringend herschrijving nodig. Het voldoet op deze wijze niet aan de voorwaarden van een encyclopedisch artikel: de tekst leest als publiciteitsmateriaal, bevat geen referenties, en is aangemaakt door een account met alleen dit lemma als bijdrage. De organisatie is van dusdanige bekendheid dat een artikel erover gewaarborgd is, maar dit artikel heeft aanmerkelijke verbeteringen nodig.

Terugkeren naar de pagina "Theater Rotterdam".