Overleg:Overhead (informatica)

There are no discussions on this page.

Punt 2 verdient uitleg. Waarom zou het bestand groter zijn dan de som van het binaire bestand en de losse tekst. Welke losse tekst gaat het over? Waarom is er een overhead in bytes? ASCII char's zijn 1 byte groot, er zou dus maximaal 7 bits overhead zijn. Indien Usenet Extended ASCII gebruikt (wat niet erg logisch is) dan dient dit expliciet vermeld te worden, voor mensen die niet bekend zijn met Usenet.

Terugkeren naar de pagina "Overhead (informatica)".