Overleg:Klank

Onderwerp toevoegen
There are no discussions on this page.

Hallo allen. Hier volgt een schema met de wetmatigheid der klanken. Eerste rij de muzikale volgorde der tonen. Tweede rij de fonetisch-alfabetische toonklanktekens (eigen versie). Derde rij de Nederlandse alfabetische toonklanktekens. Vierde rij de kleurklanken. Vijfde rij de telklanken. b/ti - ò - o - zwart - 1 . c/do - ù - u - donkerrood - 9 . ./ - à - a - rood - 2 . d/re - y - oe - oranje - 10 . ./ - è - e - geel - 3 . e/mi - ì - i - groen - niks . f/fa - ó - oo - blauw - 6 . ./ - ú - uu - hemelsblauw - 4 . g/so - á - aa - transparant - 7 . ./ - ý - eu - schijn - 5 . a/la - é - ee - wit - 8 . ./ - í - ie - grijs - alles. b/ti - ò - oo - zwart - 1 . Eerste opmerking: Er zijn 12 twaalf zuivere klanken. Niet toevallig zijn er ook twaalf tonen. Aan het schema te zien ziet u welke klank bij welke toon hoort (toonklanken). Tweede opmerking: Ik heb het Nederlands alfabet als maatstaaf genomen en die bevatten alreeds 9 van de twaalf klanktekens. Om mijn fonetisch alfabet aan te vullen heb ik dus twee dingen gedaan. Ten eerste de eerste de ie met i samengenomen, en de "y" als oe en eu samengenomen. Let wel het is dus niet meer de ei/ij (áí). Ten tweede om onderscheid te maken tussen a en aa, heb ik de fonetische regel: één klank, één teken toegepast en word het à en á (zoals á'tje). De kleuren moet u zelf maar eens testen, maar ik zeg u alvast dat rood, geel en blauw natuurlijk kleuren zijn, maar zwart, wit en transparant zeker ook. Het tellen: als ò is 1 en ik hanteer deze als één van de vijf halve tonen (12 keer 7 van de 12), komen de twee tonen de ì en de í er weer bij als: ì is nul en í is alles. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bobzwamborn (overleg · bijdragen)

Dit is erg vaag. Is er een betrouwbare bron voor? Kattenkruid 22 nov 2009 16:39 (CET)

Ik vraag me dan af wat is vaag Kattenkruid? Maar goed: de tonen die wij kennen in de muziek, dat zijn er 12 nietwaar? Niet geheel ontoevallig zijn er ook 12 zuivere klanken. Deze worden gebruikt om te schrijven. U moet wel denken dat het laatst evoluerende orgaan van de mens, de keel is. De geest die dit orgaan voortbrengt heeft zo zijn natuurwetten. De muziek die gespeeld wordt verdwijnt in de lucht. Wat ik in de lucht hoor, schrijf ik op. 12 toonklanken dus. Ik moet erbij zeggen dat ik dit geheel autodidactisch mijzelf heb aangeleerd, met een zekere geschiedenis. Ik heb wel dus wel eens met iemand gesproken, die mijn werk vergelijkte met wat Carl Heinz Coppenhagen alreeds had opgemerkt. Echter werk of resultaat heb ik nooit gezien en/of gehoord. Nu zal ik verder gaan, veel trillingen van zowel geluid als licht hebben een eigen frequentie. Toch om deze met de keel aan te duiden, is het de bedoeling dan ook de juiste lichaamskeeltoonklank te zeggen voor precies dezelfde frequentie die ik hoor of zie. Ik zal maar zeggen de juiste gelijkgestemdheid. Nu geheel door eigen ervaring kan ik nu klanken geven voor tonen (met de keel dus) en de juiste klanken voor kleuren. Ik zou zeggen probeert u het maar eens. Het rekenen als laatst heeft een bepaalde formule, deze heb ik er niet bij gegeven daar ik eerlijk gezegd de juiste terminologie ervan niet ken, omdat deze weer is ontstaan uit de toonklankenreeks. Stelregel is wel: als ò is 1 en je speelt het in í, dan zijn dat de eerste 5. Speel je verder vanuit ì dan heb je de 6 tot en met 10, plus niet te vergeten i is 0 en í is alles (oftewel god). Neemt dus niet weg dat het niet goed is, maar ik heb alleen het eindresultaat gegeven. Vervolgens wij kennen reeksen als a en aa, e en ee. En schrijfwijzes als één en á'tje. Deze hanterende, en dus al wat in de tekst staat, de juiste klanken in de juiste volgorde zetten (met als maat de toonkunst), ontbreekt er in het Nederlands 3 klanken, namelijk de oe, de eu en de ie. Toch met de 6 klinkers van het Nederlands zijn er wel er 12 van te maken, doormiddel van de apostrof (links en rechts). Het fonetische hiervan is dat het niet meer fonetisch is maar fónétís. Het volgende positieve is dat het wel gewoon alfabetische tekens betreft, en deze zijn gewoon op het toetsenboard te vinden. Het is gewoon voor sommige tekens een kwestie van herbegeesting. Tuurlijk je zal er aan moeten wennen, maar als je het eenmaal kent gaat er een wereld voor u open. Ik hoop u voldoende uitleg en verklaring gegeven te hebben Kattenkruid. Zo niet dan merk ik dat later wel weer. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.45.209.126 (overleg · bijdragen)

Met alle respect, ik begrijp werkelijk geen ene jota van wat hierboven allemaal beweerd wordt. Maar ik ben dan ook niet muzikaal geschoold. Echter, dat geldt voor wel meer wikipedianen. Dus als iemand e.e.a. in begrijpelijke taal kan uitleggen, dan houd ik mij aanbevolen. Lexw 23 nov 2009 13:01 (CET)

Moet ik hier nog op reageren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.45.209.126 (overleg · bijdragen)

Nou, dat moet niet, maar ik zou het toch wel fijn vinden. Ik snap namelijk écht niet wat je probeert te zeggen, en ik denk dat dat voor wel meer wikipedianen geldt (al zeg ik er uitdrukkelijk bij dat ik alleen voor mezelf spreek). Lexw 23 nov 2009 13:24 (CET)

Ja leuk, hoe kan ik u aangeven wat u niet snapt, als u zelf niet aangeeft wat u niet snapt? Dit is namelijk een resultaat na een eigen fonetisch alfabet met 12 toonklanken, vandaaruit de juiste volgorde met behulp van een gitaar. (Slaat ik de "b" aan en stem daarbij de ò (o), dan is er geen verschil qua trillingen tussen het snaargeluid en mijn stemgeluid (stemgeest). Betekent dus dat we gelijkgestemd zijn. Vandaaruit weer is het veel puzzelen geweest met de juiste kleurfrequentie te vinden. Eenmaal de kleuren zwart (ò), rood (à), geel, (è), blauw (ó) en wit (é) was het veel zwoegen om daarbij transparant (á) als tevens "kleur" er tussen te vogelen. Met als resultaat dat blauwtransparant (hemelsblauw) en transparantwit (schijn) ineens aan de kleurenreeks mee ging doen. Let wel dit is wel even anders dan de regenboog die men voor ogen heeft. (Maar ja is de regenboog niet in onze l"á"g en kijken we niet door het r"á"m). Daarna kwam vanuit het fonetisch schrift tevoren het tellen, maar dat had ik geloof al uitgelegd. Het is meer een kwestie van weten en continüeren van het geheel. 9 jaar geleden zat ik ook nog alleen maar met het Nederlands alfabet. Maar zeg nou zelf "éé"n is toch nog steeds met klanken aangegeven en 1 het symbool. Conclusie later wordt dan, dat het niet één is maar òn en en en enzovoorts. Meer vragen altijd goed.

ps. En nu haalt u ook nog de basis weg waar het allemaal mee begon (hèt fónétís àlfábét). En ja hoe moeten mensen nu een alfabet leren en kunnen schrijven (typen) als het niet eens het Nederlands alfabet is, of tenminste een versie daarvan. Ik zeg u het is prima voor andere talen en dialecten. Maar ja Jezus is toch ook pas in het jaar 0 geboren nietwaar.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog steeds niet veel van begrijp, maar een ding is me wel duidelijk geworden: dit is origineel onderzoek dat niet door derden ondersteund wordt. En - helaas voor jou, Bob - wikipedia is niet de plaats om dat te publiceren. Groet, Lexw 23 nov 2009 23:16 (CET)

Kortom ik die geen diploma's heb, geen professor of wat dan ook is, maar wel met iets goeds kom. Iets werkelijk fundamenteels van het leven. kan dus niks bijdragen. Gelukkig heb ik één troost, dat ik het zelf wel weet.

Nu ben jij degene die het niet snapt: de hoeveelheid diploma's of je geleerdheid of wat dan ook heeft er helemaal niets mee te maken. Het gaat erom dat een theorie bevestigd wordt door derden: onafhankelijkheid dus. Ander kan iedereen hier wel zijn mooie theorietjes spuien, en dat is dus precies niet de bedoeling. Lexw 24 nov 2009 17:16 (CET)

Heel leuk, maar derden die zijn er niet, tenminste niet dat ik weet. Een autodictische studie kent namelijk geen derden. En als eenling ben ik erg onafhankelijk.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.45.206.33 (overleg · bijdragen) And bye the way, het is een praktische theorie.

Precies, jij bent degene die deze theorie heeft bedacht en uitgewerkt, en hij wordt door niemand bevestigd of ondersteund. En daarom is hij niet geschikt voor wikipedia. Lexw 24 nov 2009 23:10 (CET)

Het is niet zo zeer het bedenken ervan, maar het ondervinden. Deze studie heeft mij bijna 10 jaar bezig gehouden met uiteindelijk dit resultaat. En u verwerpt het binnen 1 dag. Ik verwacht ook niet dat een ieder het in één keer begrijpt. Neemt niet weg dat het niet goed is. Wikipedia is voor mij één van de manieren om het wereldkundig te maken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.45.206.33 (overleg · bijdragen)

Helaas, ik probeer je nu juist duidelijk te maken dat wikipedia daar niet voor bedoeld is. Lexw 25 nov 2009 11:59 (CET)

Oké oké, dat is uw goed recht. Ik reageerde in den beginne slechts op de oproep mee te werken aan het aanvullen van informatie voor wikipedia. Ik beschouw dit als het einde van de conversatie. Met vriendelijke groet B.Zwamborn.

Prima, even vriendelijke groet terug. Lexw 25 nov 2009 12:26 (CET)
P.S. voor het toevoegen van verifieerbare informatie op wikipedia ben je altijd welkom, hoor.

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet! Dit als reactie op het verwijderen van de toonkunstvolgorde der toonklanken. Geen vriendelijke groet. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.45.1.51 (overleg · bijdragen)

Terugkeren naar de pagina "Klank".