Overleg:Jurisprudentie

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Ik vind het erg lastig om jurisprudentie in het Nederlands te beschrijven, zeker als je het baseert op Engelstalige teksten. Het verschil tussen het Angelsaksische en ons continentale rechtssysteem is op dat gebied zo'n wereld van verschil... Puckly 25 oktokber 2003 00:10 (CEST)

Jurisprudentie in het Napoleontische recht is toch gewoon het geheel van rechterlijke vonnissen en arresten van een land? Ben Tels, 25 oktober 2003 00:44 CET
Ja, dat klopt inderdaad ook wel, maar ik wilde mij eerst baseren op de Engelstalige wiki-tekst. En ik bedoelde dat je er dan rekening mee moet houden dat de Engelsen het Angelsaksische recht of Common law gebruiken. Ik wil ook meer iets over de historie en verschil in betekenis beschrijven, want zoals ik al beschreef, is er (naar mijn idee) in het Nederlands een onderscheid tussen Rechtspraak en jurisprudentie.

Bovendien heb je nog internationale jurisprudentie, wat over landen heen gaat... Puckly 25 okt 2003 14:47 (CEST)

Ik denk dat je misschien wat veel hooi op je vork neemt in één artikel. Napoleontisch recht is deductief en kent dus naast wetgeving ook jurisprudentie. Angelsaksisch recht (waaronder de British Common Law) kent inductief recht -- daar zit ook wel jurisprudentie bij, maar dat is een speciaal geval van precedent. Het is waarschijnlijk wijsheid om de zaak te splitsen naar Napoleontisch en Angelsaksisch recht en jurisprudentie en precendent apart te behandelen.
Wat internationale jurisprudentie betreft, die is er inderdaad ook. Maar ook dat is bij mijn weten gewoon het geheel van uitspraken van betreffende, rechtsprekende instanties (denk aan EHvJ, EHvEA, ISH, IHvJ) in de Napoleontische stijl. Dat lijkt me niet fundamenteel iets anders dan jurisprudentie in Nederland of enig ander land met Napoleontisch recht. Ben Tels, 28 oktober 2003 19:40 CET

Ik denk dat de term "jurisprudentie" voor juristen een gewone vakterm is. Zou het een idee zijn om een passage op te nemen als "Onder juristen wordt onder jurisprudentie verstaan de rechterlijke uispraken (met name van hogere rechtscolleges) die omtrent een bepaald onderwerp gewezen zijn." MartinD 15 apr 2004 17:00 (CEST)

Dat kun je doen, maar dat lost het probleem ten aanzien van precedent niet op (dat toch echt iets anders is). BenTels 15 apr 2004 17:04 (CEST)

Klopt. Maar onder juristen is "jurisprudentie" toch een vrij normale vakterm. "Is er de laatste tijd nog leuke jurisprudentie over dat-en-dat gepubliceerd?", dat soort gebruik. Ik zou verwachten dat de gemiddelde Wikipedia-raadpleger de term in de huidige context zoekt. Wat overigens onverlet laat dat er een historische context achter zit! Vriendelijke groet, MartinD 15 apr 2004 17:17 (CEST)

Ik heb ook moeite metde huidige tekst. Er wordt gezegd dat in Nederland (er stond: in het Nederlands, maar dat lijkt me te algemeen) jurisprudentie de uitspraken van rechters zijn, en dat dat in Engeland anders werkt, daar fungeert jurisprudentie namelijk wetgeving. Dat is echter wel heel zwart-wit, in Nederland geldt jurisprudentie wel degelijk als rechtsbron, mensen kunnen er rechten aan ontlenen. Nederlandse jurisprudentie kent een precedentwerking, net als Engelse jurisprudentie, hoewel veel minder strikt. Mijn kennis van met name het Engelse recht is echter te ver weggezakt om echt iets zinnigs te zeggen over het exacte verschil. Eens kijken of het duidelijker wordt als ik het artikel opsplits naar land. Fruggo 18 mei 2004 20:48 (CEST)

Al prutsend kom ik ook langs common law. Erg grappig: volgens jurisprudentie komt common law voort uit het rechtssysteem van het oude Rome, volgens common law is juist het Nederlandse recht gebaseerd op het rechtssysteem van het oude Rome. Lijkt nogal tegenstrijdig. Fruggo 18 mei 2004 20:54 (CEST)

Dat klopt tav Nederland, maar jurisprudentie lijkt alleen te willen aangeven dat de common law een belangrijk rechtersrechtelijk element heeft, net als het Romeinse recht. De invloed van het Romeinse recht op de common law is klein. In de twaalfde eeuw bestond er in Engeland zeker academische interesse voor het Romeinse recht, maar nog eeuwenlang heeft het geen invloed gehad op de common law. Pas de laatste twee eeuwen heeft het Romeinse recht in met name het roerendgoedrecht enige invloed gehad in het Engelse recht, soms via de ideeën van de dertiende-eeuwse jurist Henri Bracton, die het Engelse recht beschreef met behulp van Romeinsrechtelijke termen. Maar de common law komt zeker niet voort uit het Romeinse recht en is daar niet al te veel door beïnvloed. Sixtus 28 mei 2006 19:44 (CEST)

Jurisprudentie altijd naar waarheid opgemaakt.Bewerken

De Jurisprudentie zou niet een verhaallijn moeten zijn die door de betrokken partijen is op gemaakt dat er geen onderhandelingen mogelijk zouden moeten zijn. Welke punten moeten er verplicht in de Jurisprudentie zijn opgenomen ?, Bijvoorbeeld: de methode van de aanhouding van de dader. Of die zich zelf had aangegeven of dat die opgespoord en gearresteerd was. Tijdstip van de fatale steek, ook het handelen van de omstanders en hoeveelheid daarvan. De naam van de advocaat van de nabestaanden ? Nu lijkt het in sommige zaken als er onderhanded ? Over een alternatief scenario wat getuigen daar mee kunnen ? 2A02:A400:6148:1:6935:A84A:9132:23B4 4 okt 2016 10:07 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Jurisprudentie".