Overleg:Feudale baronie

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

RedactioneelBewerken

Ik heb de tekst van het artikel Feudale baronie aangepast, echter zonder er geheel zeker van te zijn of mijn tekst nu nog recht doet aan de feiten. Opzet was de tekst leesbaarder en eenduidiger te maken. Opgemerkt zij verder dat in de tekst consequent de schrijfwijze "feodale" wordt gebruikt, in afwijking van de schrijfwijze in de naam van het artikel, waar "feudale" staat. Het is de vraag of deze inconsequentie nog aanpassing behoeft. Ojjm (overleg) 5 jul 2020 00:39 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Feudale baronie".