Overlangs

Overlangs of longitudinaal betekent in de lengterichting. De term wordt vaak in de plantkunde gebruikt.

Overlangse doorsnede van de karbolchampignon
Schematische lengtedoorsnede primaire wortel