Overheidsmanagement (tijdschrift)

tijdschrift

Overheidsmanagement is een maandblad dat sinds 1987 verschijnt. Het vaktijdschrift verschijnt 11 keer per jaar en richt zich op de aandachtsgebieden financiën, strategie en bedrijfsvoering, kwaliteit, ICT en Human Resources.

Sinds de zomer van 2006 is naast het tijdschrift tevens een website in het leven geroepen en verschijnt onder de titel Overheidsmanagement ook een dagelijkse en een wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Eind 2009 is de laatste Overheidsmagazine verschenen. Ook de website is niet meer bereikbaar.

Externe link bewerken