Overheid van Japan

Dit artikel beschrijft de structuur van de Japanse overheid. De 47 prefecturen van Japan zijn in grote mate financieel afhankelijk van de centrale overheid. Gouverneurs van prefecturen, burgemeesters van gemeenten, prefecturale parlementen en gemeenteraden worden om de vier jaar verkozen.

De residentie van de minister-president (2008)

Centrale overheidBewerken

 
Schema van het politiek stelsel van Japan

De KeizerBewerken

  Zie Keizer van Japan voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De soevereiniteit, die vroeger belichaamd werd door de keizer, ligt nu bij het volk. De Keizer wordt gedefinieerd als het symbool van de staat en van de eenheid van het volk.

Wetgevende machtBewerken

  Zie Kokkai voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Volgens de Japanse Grondwet is het parlement de belangrijkste van de drie machten. Het parlement bestaat uit twee Kamers, het Lagerhuis (Shugiin) en het Hogerhuis (Sangiin). Het parlement instrueert de keizer bij de benoeming en het ontslag van de hoofden van de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.

LagerhuisBewerken

  Zie Lagerhuis (Shugiin) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Hogerhuis SangiinBewerken

  Zie Hogerhuis (Sangiin) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Uitvoerende machtBewerken

De uitvoerende macht legt verantwoording af aan het parlement. Het hoofd van de uitvoerende macht, de minister-president of premier, wordt benoemd door de keizer op voordracht van het parlement. Hij moet burger zijn en lid zijn van een van beide Kamers van het parlement. Het kabinet dat hij leidt moet ook uit burgers bestaan. De grondwet bepaalt verder ook dat de meerderheid van de leden van het kabinet verkozen leden van een van beide Kamers van het parlement moeten zijn. De premier heeft de bevoegdheid om ministers te benoemen en te ontslaan. Onder het bestuur van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) was het steeds de gewoonte dat de voorzitter van de LDP tot opvolgende premier gekozen werd.

Minister-presidentBewerken

  Zie Minister-president van Japan voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

KabinetBewerken

Het Kabinet (内閣, Naikaku) vormt de regering van Japan. Het bestaat uit de minister-president en tot 14 andere leden, die ministers van Staat genoemd worden. De minister-president wordt aangesteld door het parlement en de overige ministers worden benoemd en ontslagen door de minister-president zelf. Het kabinet draagt een collectieve verantwoordelijkheid ten opzichte van het parlement en dient ontslag te nemen als er een motie van wantrouwen wordt goedgekeurd door het Lagerhuis (Shugiin).

MinisteriesBewerken

Rechterlijke machtBewerken

De Rechterlijke macht is onafhankelijk van de andere twee machten. De rechters worden benoemd door de Keizer op voordracht van het parlement. De Japanse rechterlijke macht bestaat uit verschillende rechtbanken met als hoogste het Hooggerechtshof.

Lokale overheidBewerken

Administratieve onderverdeling van Japan
Regionaal Niveau
Regio’s (地方; chihō)
Prefecturaal Niveau
Prefecturen (都道府県; to-dō-fu-ken )
Subprefecturaal Niveau
Subprefecturen (支庁; shichō)
Grote Steden
(政令指定都市; seirei-shitei-toshi)
Districten (郡; gun)
Municipaal Niveau
Kernsteden (中核市; chūkaku-shi)
Speciale Steden (特例市; tokurei-shi)
Steden (市; shi)
23 wijken van Tokio (特別区; tokubetsu-ku)
Wijken (区; ku)
Gemeenten (町; chō / machi)
Dorpen (村; son / mura)

Japan wordt onderverdeeld in 47 prefecturen zijnde : één metropool (to—Tokio), twee stadsprefecturen (fu—Kioto en Osaka), één eilandprefectuur (dō—Hokkaido) en 43 overige prefecturen (ken). De prefecturen worden verder gesplitst in subprefecturen (shicho), districten (gun) steden, gemeenten en dorpen. Grote steden worden onderverdeeld in wijken (ku).

Elk van de 47 prefecturen heeft een gouverneur en een parlement bestaande uit één kamer. Zowel de gouverneur als het parlement wordt elke vier jaar herkozen. Volgens de wet dienen alle prefecturen departementen te hebben die verantwoordelijk zijn voor Algemene Zaken, Financiën, Sociale zekerheid, Gezondheidszorg en Werkgelegenheid. De prefecturale overheden mogen ook departementen van Landbouw , Visvangst, Bosbouw, Handel en Industrie hebben. De gouverneur is verantwoordelijk voor al deze departementen door lokale belastingen of met de steun van de nationale overheid.

Steden (shi) zijn autonome administratieve eenheden. Het stadsbestuur is in handen van een verkozen burgemeester. De burgemeester (shi-cho ;市長) en de gemeenteraad (shi-gikai; 市議会)worden om de vier jaar herkozen. De wijken (ku) van de grote steden verkiezen eveneens hun eigen raad (ku-gikai; 区議会). Deze raad verkiest dan zelf zijn eigen burgemeester (ku-cho; 区長).

Gemeenten (町; chō of machi) en dorpen (村 mura of son) zijn autonome administratieve eenheden. Ze worden eveneens bestuurd door een vierjaarlijks verkozen burgemeester en gemeenteraad.

Japan wordt op een eerder unitaire manier bestuurd. De lokale overheid is grotendeels afhankelijk van de nationale overheid voor wat betreft de administratie en de financiën. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie en ook andere ministeries hebben de bevoegdheid om tussenbeide te komen bij de regionale en lokale overheid. Omdat de lokaal geïnde belastingen onvoldoende zijn om de prefecturale en lokale overheden te onderhouden, rekenen ze vaak op subsidies van de centrale overheid.

Externe linksBewerken