Orpheus (A.A.M. Stols)

Nederlandse boekenreeks uit 1941

Orpheus is een serie poëzie-uitgaven. De serie ontstond in het oorlogsjaar '1941', bij A.A.M. Stols te Den Haag, en werd gedrukt bij de drukkerij Boosten & Stols in Maastricht. De oplagen lagen rond de 1000 exemplaren.[1]

De auteursnamen van deze reeks zijn alfabetisch gesorteerd. Ze bestaan alle uit een enkel gevouwen vel, 4 bladzijden, 25 * 16,2 cm groot, en zijn met nietjes in een omslag gehecht. De teksten werden verlucht met een illustratie van de hand van verschillende illustratoren.[2] Veel deeltjes van deze reeks zijn gedateerd op 1941, maar waren in werkelijkheid van later datum. Het was oorlogstijd, en de datum '1941' moest voor veel van deze uitgaven het clandestiene verbergen.[3]

Titels bewerken