Opsonisatie

biologisch proces

Opsonisatie is de aanpassing van het oppervlak van een pathogeen of ander lichaamsvreemd partikel zodat het opgenomen kan worden door fagocyten.

Een voorbeeld hiervan is de hechting van Immunoglobuline G (IgG) antilichamen aan het membraan van een pathogene bacterie. De gebonden IgG antilichamen passen met hun vrije Fc gedeelte op de Fc (of IgG) receptoren op het membraan van een fagocyt. Een ander voorbeeld is onderdeel uit het complement-systeem. Wanneer complement geactiveerd wordt en complement C3b hecht aan de celwand van de bacterie kunnen eveneens de fagocyten dit herkennen door met hun CR1 receptoren te hechten aan het gebonden C3b complement.

Beide genoemde voorbeelden zorgen dat de gebonden bacterie wordt gefagocyteerd en gelyseerd.