Opschaling is een term die door hulpdiensten gebruikt wordt voor het vergroten van de organisatie tijdens een incident of ramp. De mate van opschaling bepaalt het aantal eenheden (voertuigen en personeel), maar ook de wijze van aansturing. Voor de bestuurlijke aspecten is in Nederland de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van toepassing. Voor de operationele diensten gelden per dienst andere opschalingsprotocollen.

Brandweer bewerken

De brandweer in Nederland kent de volgende standaard operationele opschaling: