Opinieblad

(Doorverwezen vanaf Opinieweekblad)

Een opinieblad is een regelmatig verschijnende publicatie waarin een eigen (politieke) opinie tot uitdrukking wordt gebracht dan wel geprobeerd wordt de meningsvorming van de lezers te stimuleren.

Weekbladen

bewerken

Opiniërende tijdschriften die wekelijks in Nederland uitkomen, zijn:

In het verleden verschenen ook andere opinieweekbladen, die inmiddels zijn opgeheven of in een lagere frequentie verschijnen zoals:

In het Nederlandstalige deel van België wordt de rol van opinieweekblad vervuld door:

Maandbladen

bewerken

In Nederland:

Onregelmatig verschijnend

bewerken

In Nederland:

Oplage en bereik

bewerken
Jaar EW (voorheen Elsevier) De Groene Amsterdammer Vrij Nederland HP/De Tijd
Print oplage Print en digi-

taal bereik

Print oplage Print en digi-

taal bereik

Print oplage Print en digi-

taal bereik

Print oplage Print en digi-

taal bereik

1980 136.200 17.066 111.857 90.408[1]
1991 118.008 12.918 92.303 42.420
2001 131.390 12.820 53.669 31.014
2011 124.377 18.422 45.534 19.696
2022 42.810[2] 151.000[3] 27.362[2] 81.000[3] 13.174[2] 59.000[3] Onbekend Onbekend
Op andere Wikimedia-projecten