Leverancier

(Doorverwezen vanaf Opdrachtnemer)

Een leverancier levert goederen of diensten in ruil voor geld. Een leverancier aan een bedrijf of detailhandel kan een groothandel zijn, een agrariër of fabrikant.

Een bedrijf kan een code opstellen waaraan hun leveranciers moeten voldoen. De leveranciers kunnen dan preferente leverancier (preferred supplier) worden.

De afnemer van een leverancier wordt ook wel de klant genoemd.

Op de balans staan leveranciers als handelscrediteuren of vallen ze onder de meer algemene post crediteuren.

Zie ookBewerken

Vraag en aanbod