Opbrengsten (boekhouding)

boekhouding

Opbrengsten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de creditzijde (in plus) van het resultaat geboekt worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

  • bedrijfsopbrengsten
  • financiële opbrengsten
  • uitzonderlijke opbrengsten
  • (terugontvangen) belastingen

Voor een overzicht van de soorten opbrengsten, zie het rekeningstelsel, klasse 7 (Belgisch).