Oost-Californië

woestijn in de Verenigde Staten

Oost-Californië (Engels: Eastern California) is een streek in de Amerikaanse staat Californië, gedefinieerd als ofwel het deel van de staat ten oosten van de Sierra Nevada, ofwel de meest oostelijk gelegen county's van Californië.

Kaart van de county's die de oostgrens van Californië vormen.

Het oosten van Californië verschilt aanzienlijk van de rest van de staat en van de stereotypen die ermee geassocieerd worden. Het noordoosten sluit sterker aan bij de cultuur van het zuidoosten van Oregon en het noordwesten van Nevada, terwijl het zuidwesten beter aansluit bij het westen van Arizona. Oost-Californië heeft historisch sterke banden met buurstaat Nevada. Zo hebben inwoners van het Californische Susanville in 1856 geprobeerd om zich bij Nevada aan te sluiten en Aurora (Nevada) is enige tijd zowel de hoofdplaats geweest van Mono County (Californië) en Esmeralda County (Nevada).

Oost-Californië is over het algemeen erg dunbevolkt (met uitzondering van het gebied rond Lake Tahoe) en is zoals de rest van het binnenland van het Amerikaanse Westen politiek conservatief. Sommige county's in de regio ten westen van Lake Tahoe maken deel uit van de agglomeratie van Greater Sacramento en de dichtbevolkte delen in het westen van zowel San Bernardino als Riverside County sluiten op hun beurt aan bij de Greater Los Angeles Area.