Oost-Brabant (tijdschrift)

tijdschrift

Oost-Brabant is een Belgisch heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, uitgegeven door de Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap.

Dit tijdschrift is op 25 oktober 1951 opgericht door erevoorzitter E.H. Karel Havermans (†1978).

In het tijdschrift verschijnen artikelen en teksten over plaatselijke geschiedenis, heemkunde, volkskunde, familiekunde, naamkunde, dialectwoorden enz. van het Hageland of Oost-Brabant.