Oorlogsmisdaad

Oorlogsmisdaad in ruimere zin; omvat oorlogsmisdrijven, genocide en andere schendingen van internationaal recht in tijd van oorlog

Een oorlogsmisdaad is een daad in tijd van oorlog die een schending is van het oorlogs- of volkenrecht of de mensenrechten,[1] bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf, genocide of een ander internationaal misdrijf. In populair spraakgebruik wordt het begrip ook onjuist gebruikt voor de daden van verraders, landverraders of collaborateurs.[2]

Het begrip oorlogsmisdaad heeft daarmee drie verschillende te onderscheiden betekenissen:

Zie ookBewerken