Onverzadigde zone

De onverzadigde zone is een term uit de hydrologie, bodemkunde en het waterbeheer. Het betreft de zone die boven het grondwaterpeil ligt, waarin de poriën zowel water als lucht bevatten.

Vadose zone.gif

De poriën zijn niet geheel verzadigd, omdat de onverzadigde zone nog boven het grondwaterpeil ligt. Water wat op de grond komt door bijvoorbeeld neerslag, gaat (heel langzaam) door de onverzadigde zone heen, tot het bij de grondwaterpeil is. Daar kan het weer verdwijnen op de volgende manieren:

  1. Wordt opgenomen door begroeiing.
  2. Verdampt al dan niet via planten (evapotranspiratie).
  3. In de capillaire bodemzone komt het tot afstroming.
  4. In het grondwater worden geborgen (percolatie) en daarna middels grondwaterstroming uiteindelijke afstromen naar oppervlaktewater.