Onttakelen

Onttakelen is de term die in de scheepvaart wordt gebruikt wanneer een schip geheel ontdaan wordt van alle tuigage, d.w.z. de zeilen, touwen, katrollen enz. Een schip wordt onttakeld wanneer het na een lange reis terugkeert en de tuigage moet worden nagekeken en waar nodig vervangen, of wanneer het schip voor langere tijd aan de wal ligt.

De term onttakelen wordt ook gebruikt wanneer een windmolen wordt ontdaan van zeilen en roeden, hetzij voor onderhoud, hetzij voor de overgang van windkracht naar motorisch aangedreven werktuigen.