Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening waarbij een geldnemer geld leent van één of enkele geldgevers. In tegenstelling tot de obligatielening is er bij de onderhandse lening sprake van direct contact tussen de geldlener en geldgever. De verschillende partijen maken zelf de afspraken. In tegenstelling tot de obligatielening is dat de lening in de onderhandse lening niet verhandelbaar zijn.