Obstakel

Een obstakel is in het algemeen iets wat de voortgang van iets anders belemmert. Het kan doelbewust gebouwd zijn, of een onbedoeld neveneffect zijn (zie barrièrewerking).

De muur is een obstakel, die hier overwinnen wordt door iemand die parkour beoefent.

Doelbewuste obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn een muur, hek, heg, sloot of paal (of meerdere palen of paaltjes), of een tankversperring zoals een tankgracht, aspergeversperring of Cointet-element. Ook een grensbarrière is een moeilijk te doordringen omstakel.

Bij enkele sporten, waaronder Parkour en Hébertisme, is het de bedoeling om over obstakels heen te springen.