Normalisatie

Wikimedia-doorverwijspagina

Normalisatie, normalisering of standaardisatie is breed genomen een proces dat erop is gericht om iets meer 'normaal' te maken, wat meestal inhoudt dat het wordt geconformeerd aan een regelmatigheid, regel of norm of dat het teruggebracht wordt vanuit een bestaande afwijkende staat. Het heeft verschillende betekenissen binnen verschillende gebieden.

Onderwerpen van normalisatie, 1930

In België voert het Bureau voor Normalisatie de standaardisaties in. Het NEN houdt zich in Nederland bezig met het beheren en publiceren (normaliseren) van voor Nederland geldende normen.

Normalisatie van rivierenBewerken

In de 19e en 20e eeuw werd de loop van veel rivieren en beken 'genormaliseerd' ofwel gekanaliseerd. Doel was de capaciteit te vergroten om wateroverlast tegen te gaan en de stroomsterkte te verhogen om verzanding te voorkomen en om de vorming van ijsdammen in de winter te bemoeilijken.[1] De Maas bijvoorbeeld, meanderde sterk. Men besloot om de rivierloop te verleggen en te kanaliseren.

DatabasenormalisatieBewerken

Databasenormalisatie is een ontwerptechniek om tabellen in relationele databases te vrijwaren van dubbele en foutieve informatie.

Normalisatie van geluidBewerken

Geluid kan genormaliseerd worden, dit wil zeggen dat een bepaalde geluidsgrens gehandhaafd wordt. Er zijn twee soorten van geluidsnormalisatie; pieknormalisatie past de opname aan op basis van het hoogste signaalniveau dat aanwezig is in de opname, luidheidnormalisatie past de opname aan op basis van waargenomen luidheid.

Zie ookBewerken