New Foundations

In de wiskundige logica zijn de New Foundations of NF (Nederlands: nieuwe grondslagen) een axiomatische verzamelingenleer, die door Willard Van Orman Quine is opgesteld als een vereenvoudiging van de typentheorie uit de Principia Mathematica . Quine stelde zijn New Foundations in 1937 voor het eerst voor in een artikel getiteld "New Foundations for Mathematical Logic", vandaar de naam.