Neuspeuteren

Verwijderen van neusslijm met behulp van een vinger
Neuspeuteren in de kunst, door Viktor Vasnetsov (1848-1926)

Neuspeuteren is het verwijderen van neusslijm of corpora aliena uit de neus met behulp van een vinger. Een wetenschappelijke naam is rinotillexe, dwangmatig neuspeuteren heet rinotillexomanie.

In de neus peuteren wordt door mensen en andere primaten bedreven. Neuspeuteren dient om slijmresten uit de neus te verwijderen. Soms is dit noodzakelijk omdat het verwijderen door snuiven of snuiten niet lukt. Hoewel het een zeer algemene gewoonte betreft, geldt neuspeuteren in sommige culturen als een licht taboe. Het wordt doorgaans als onbeleefd gezien. De gewoonte wordt vooral met kinderen geassocieerd; vaak wordt er een verwijzing naar gemaakt in kinderliteratuur. Het opeten van verwijderd neusslijm, mucofagie genoemd, is een veel zwaarder taboe en wordt algemeen als zeer onfatsoenlijk gezien.

Frequent neuspeuteren kan schade toebrengen aan de neus, in het bijzonder aan de vele haarvaten die binnenin dit orgaan aan de oppervlakte komen. Soms leidt het tot een bloedneus. Ook kan het infecties veroorzaken. Veel dokters raden het dan ook af en adviseren het gebruik van zakdoekjes. Anderen wijzen juist op het feit dat het om een natuurlijke gewoonte gaat en dat het opeten van neusslijm het immuunsysteem van de mens versterkt[1].