Hoofdmenu openen

Netwerkevolutie (Engels: reticulate evolution) is een vorm van evolutie waarbij nieuwe levensvormen ontstaan door samenvoeging in plaats van door opsplitsing van bestaande organismen.

In navolging van Darwins enige illustratie in The Origin of Species wordt het verloop van de evolutie doorgaans weergegeven als een boom met vertakkingen die nooit meer tezamenkomen. Deze voorstelling geeft slechts een deel weer van het evolutionaire proces. Daarnaast ontstaan er nieuwe levensvormen doordat reeds gescheiden soorten en zelfs geheel onverwante organismen zich samenvoegen. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn soortvorming door polyploïdering van bastaarden, en laterale genenoverdracht tussen micro-organismen.

Bij een aanzienlijk deel van de nieuw gevormde plantensoorten speelt bastaardering een rol. Bij dieren en andere clades speelt dit minder. Het resultaat is een fylogenetisch netwerk in plaats van de klassieke stamboom.[1]