Nettoloon

resultaat van brutoloon minus sociale lasten

Het nettoloon is het resultaat van het brutoloon waar onder andere belasting en sociale premies van zijn afgetrokken. Afhankelijk van lokale (nationale) wetgeving houdt de werkgever deze belasting en premies in op het brutoloon om deze af te dragen aan de overheid. In tegenstelling tot het brutoloon is het nettoloon daarmee het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk van de werkgever uitbetaald krijgt.

NederlandBewerken

In Nederland is het gebruikelijk dat de werkgever en werknemer een brutoloon afspreken. Het is echter ook mogelijk dat de partijen een nettoloon afspreken. In dat geval dient de werkgever dit afgesproken nettoloon te bruteren, dat wil zeggen het brutoloon vast te stellen dat na inhoudingen van belastingen en sociale premies leidt tot het afgesproken nettoloon. Deze exercitie (brutering genaamd) is noodzakelijk omdat de werkgever veelal wel verplicht is belastingen en sociale premies af te dragen indien een nettoloon wordt afgesproken.

Zie ookBewerken