Een nest is een groep nakomelingen die in één nest zijn geboren en tezamen zijn grootgebracht. Of het zijn de eieren die in een nest liggen en nog niet zijn uitgekomen.

Men spreekt bijvoorbeeld van een nest eieren, een nest kuikens, een nest puppy's enz.