Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

Nederlandse vrouwenorganisatie

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap is een vrouwenorganisatie die in 1949 uit een fusie tussen diverse oudere verenigingen ontstond, namelijk de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid. Deze vereniging bestaat vandaag de dag nog steeds onder de naam Vereniging Vrouwenbelangen. De vereniging is niet aan een politieke stroming of godsdienstovertuiging gebonden en zet zich in voor vrouwenrechten en mensenrechten. In artikel 5 van de statuten van de vereniging is de doelstelling als volgt omschreven:

De vereniging stelt zich ten doel bij de vrouw het zelfbewustzijn betreffende haar plaats in de samenleving te versterken. Zij wil bevorderen dat de vrouw in samenwerking met en als gelijke van de man haar inzicht doet gelden. Zij streeft naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, politiek en sociaal-economisch terrein. Daarnaast streeft zij naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk.

Schema fusies bewerken

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894)Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (1907)
 
Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der vrouw in Nederland (1894)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging van Staatsburgeressen (1919)
 
 
 
 
Nederlandse Unie voor Vrouwenbelangen (1920)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930)
 
Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid (1909)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1949)
 


Externe links bewerken