Hoofdmenu openen

De stichting Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) was een Nederlandse educatieve omroep binnen het publieke bestel.

De NOT werd in 27 juni 1962 opgericht en ging eind 1963 uitzenden.[1] De eerste voorzitter was H.J.L. Jongbloed, die tevens voorzitter was van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm, en vertegenwoordigers uit het onderwijs vormden verder het bestuur.[2] Na een tweejarige proefperiode werd de samenwerking met de NTS definitief vastgelegd.[3] In 1966 vroeg de omroep een zelfstandige zendmachtiging aan.[4]

Tot 1970 richtte de NOT zich op het voortgezet onderwijs en de hoogste groepen van het basisonderwijs. Hierna richtte de omroep zich ook op de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Er werd samengewerkt met Teleac, de RVU en de NOS.

In 1996 fuseerde de NOT met Teleac tot Teleac/NOT. In september 2009 liet de fusie-omroep het achtervoegsel NOT weer los en ging verder als Teleac. Op 1 september 2010 ging Teleac op in de NTR.