Nederlandse Onderwijs Televisie

voormalige Nederlandse publieke omroep

De stichting Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) was een Nederlandse educatieve omroep binnen het publieke bestel.

Stroomdiagram ontstaan NTR
Geschiedenis NOT

De NOT werd op 27 juni 1962 opgericht en ging eind 1963 uitzenden.[1] De eerste voorzitter was H.J.L. Jongbloed, die tevens voorzitter was van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm, en vertegenwoordigers uit het onderwijs vormden verder het bestuur.[2] Na een tweejarige proefperiode werd de samenwerking met de NTS definitief vastgelegd.[3] In 1966 vroeg de omroep een zelfstandige zendmachtiging aan.[4]

Tot 1970 richtte de NOT zich op het voortgezet onderwijs en de hoogste groepen van het basisonderwijs. Hierna richtte de omroep zich ook op de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Er werd samengewerkt met Teleac, de RVU en de NOS.

In 1996 fuseerde de NOT met Teleac tot Teleac/NOT. In september 2009 liet de fusie-omroep het achtervoegsel NOT weer los en ging verder als Teleac. Op 1 september 2010 ging Teleac op in de NTR.