Nederlandse Hartstichting

organisatie uit Nederland

De Nederlandse Hartstichting, ook kortweg de Hartstichting genoemd, is op 29 januari 1964 opgericht voor de bestrijding van hart- en vaatziekten en voor de verbetering van de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van hart- en vaatpatiënten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek om oorzaken van hart- en vaatziekten te achterhalen en om nieuwe medische toepassingen in de praktijk te brengen.

Hartstichting
Nederlandse Hartstichting
Nederlandse Hartstichting
Opgericht 29 januari 1964
Zetel Den Haag, Zuid-Holland,
Nederland
Personen
Voorzitter Frank de Grave
Directeur Hans Snijder (bestuurder)
Website

Iedereen een gezond hart. Dat is de missie van de Hartstichting. Met de financiering van onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg heeft de Hartstichting de afgelopen decennia bijgedragen aan doorbraken op het gebied van verbeterde operatietechnieken, zoals openhartoperatie, hart-longmachine en betere medicijnen. Onderzoek doen is mede mogelijk dankzij het geld van donateurs. Naast investeren in onderzoek en innovatie vindt de Hartstichting het belangrijk om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart te zorgen. Daarom draagt de Hartstichting bij aan oplossingen om harten gezond te houden, snelle hulp te bieden als iedere minuut telt en hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. De Hartstichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Meer over de doelen van de Hartstichting.

Samenwerkingspartners HartstichtingBewerken

Samen bereik je meer. Daarom werkt de Hartstichting samen met andere organisaties om haar doelen te bereiken. Bijvoorbeeld de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, European Heart Network (EHN), European Resuscitation Council (ERC), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), en nog veel meer. Meer over onze samenwerkingspartners.

Dekkerbeurzen voor onderzoekersBewerken

Elk jaar kent de Hartstichting meerdere Dekkerbeurzen toe. Het gaat om persoonsgebonden financiering, bedoeld voor de ontwikkeling van de onderzoeker en voor het opzetten van een zelfstandige onderzoekslijn. In totaal zijn er acht verschillende type beurzen, gericht op de verschillende stadia van de carrière van een hart- en vaatonderzoeker. De beurzen zijn vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting. Hij was in Nederland de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Met deze beurzen stelt de Hartstichting de onderzoekers in staat om zich langdurig bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Meer over Dekkerbeurzen.

Hartstichting collecteweekBewerken

De Hartstichting werkt samen met vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten omdat ze het werk van de Hartstichting belangrijk vinden. Ieder jaar organiseren zo'n 3.000 vrijwilligers de jaarlijkse collecteweek in april. Zij worden geholpen door ongeveer 30.000 collectanten. Iedere collectant loopt tijdens de collecteweek gemiddeld twee uur in de eigen buurt met een collectebus/QR-code om geld op te halen. Deze giften helpen de Hartstichting bij het vinden van oplossingen om alle harten van Nederland zo gezond mogelijk te houden. De Hartstichting is volledig afhankelijk van giften.

De Hartstichting in cijfersBewerken

De totale baten van de Hartstichting in 2020 bedroegen EUR 54,7 miljoen. De opbrengst is onder andere afkomstig van particulieren, loterijen, evenementen, bedrijfsleven, sponsoring en beleggingsresultaat. Meer cijfers in het jaarverslag 2020.

Salaris directeurBewerken

Op 7 juni 2005 heeft de Commissie-Wijffels een advies uitgebracht over de beloning van directeuren van goededoelenorganisaties. De VFI, de branchevereniging van goede doelen, heeft op basis hiervan berekeningsregels opgesteld. De Hartstichting volgt dit advies ten aanzien van het jaarsalaris van de directeur en heeft dit advies in haar beleid opgenomen. Meer over het salaris van de directeur.

Directeuren en voorzittersBewerken

Sinds de oprichting heeft de Hartstichting de volgende directeuren gehad: Directie:

 • 1964-1967 Th. Smeulers (overleden 8 maart 1967)
 • 1967-1981 P.J.H. Kierkels (overleden 11 november 2009)
 • 1971-1985 dr. E. Dekker (overleden 25 november 2015)
 • 1977-1984 Ted Meines (overleden 24 december 2016)
 • 1985-2001 drs. J.C. van Deth
 • 1985-1993 dr. W. Stiggelbout (overleden 26 februari 2016)
 • 1989-1990 mw.drs. A.H. Joustra
 • 1993-1997 dr. G. Jambroes
 • 1995-1999 drs. C.G.J. Knoet
 • 1997-2004 dr. V. Manger Cats
 • 2001-2006 ir. B.A.I.M. de Blij
 • 2006-2013 dr. Hans Stam
 • 2013-2022 drs. F. Italianer
 • 2022- H. Snijder

Bestuur/stichtingsraad/raad van toezicht voorzitters:

 • 1964-1965 mr. J.M.L.TH. Cals (overleden 30 december 1971)
 • 1967-1977 jhr. P.R. Feith (overleden 31 januari 1991) ere-voorzitter
 • 1977-1981 mr. H.A.M.T. Kolfschoten (overleden 2 augustus 1984)
 • 1982-1983 W. Pluygers (overleden 30 oktober 2017)
 • 1983-1990 H.L. Guldemond (overleden) ere-voorzitter
 • 1990-1995 mr. O. Hattink (overleden 6 december 2012) ere-voorzitter
 • 1995-1999 mr. J.G.A. ten Bokkel
 • 1999-2004 mr. J.E. Jansen
 • 2004-2006 drs. G.C.J. van der Velde ere-voorzitter
 • 2006-2013 drs. L.E.H. Vredevoogd
 • 2013-2019 prof.dr. E.C. Klasen
 • 2019-heden mr. F.H.G. de Grave

SnellenpenningBewerken

Prof.dr. H.A. Snellen (1905-1998) was een van de oprichters van de Hartstichting en was heel belangrijk voor de cardiologie in Nederland. Zijn naam is sinds 2006 door de Hartstichting verbonden aan de Snellenpenning, die bij bijzondere gelegenheden wordt toegekend door de raad van toezicht aan mensen die een bijzondere, inspirerende of innovatieve bijdrage hebben geleverd aan het werk en de missie van de Hartstichting. De penning is een blijk van bijzondere waardering en een dankbetuiging aan mensen met het 'hart op de goede plaats'. De personen die de Snellenpenning hebben ontvangen, zijn:

 • 2006 – drs. G.C.J. van der Velde (oud-voorzitter van de Stichtingsraad / raad van toezicht)
 • 2009 – ing. J.W. Bavinck (oud-lid en -voorzitter Vereniging Vrienden van de Hartstichting en van de raad van toezicht; oprichter stichting Harten Twee; lid van verschillende commissies; overleden 3 juni 2021)
 • 2011 – drs. J. Pot (oud-voorzitter auditcommissie, oud-lid van de raad van toezicht en van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting)
 • 2011 – dr. H.W.M. Plokker (oud-lid van de raad van toezicht, de Wetenschappelijke Adviesraad en van verschillende commissies)
 • 2011 – prof.dr. R. Koster (voor wetenschappelijk onderzoek naar reanimatie en burgerhulpverlening, ook oud-lid Wetenschappelijke Adviesraad)
 • 2012 – dr. E. Dekker (oud-directeur, bevorderde burgerhulpverlening, tevens naamgever van de Dekkerbeurzen voor jonge onderzoekers; overleden 25 november 2015)
 • 2014 – prof.dr. M.L. Simoons (oud-lid en -voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad en van verschillende commissies)
 • 2017 – J. Hulsbos (50 jaar collectant en contactpersoon voor de collecte van de Hartstichting in Zoeterwoude)

Zie ookBewerken