Nederalemannisch

Nederalemannisch is een dialect van de Hoogduitse taal. Het Nederalemannisch wordt in zijn verschillende vormen gesproken in Duitsland, in de Elzas en in het uiterste noordwesten van Zwitserland, rondom Bazel.