Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie, afgekort NMo, is een Nederlandse organisatie, die onder andere Rijksmonumenten beheert die geen rijksfunctie hebben. De organisatie beoogt samenwerking in de monumentenwereld met als doel kennis delen, schaalvoordelen behalen, nieuwe toepassingen voor monumenten ontwikkelen en een grotere publieke belangstelling voor monumenten wekken.

HistorieBewerken

In 2012 besloot de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner, dat rijksmonumenten, die geen rijksfunctie meer vervullen, door het Rijk afgestoten kunnen worden. Zijn opvolger in deze: de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, zette de verzelfstandiging in 2013 door.

In april 2014 werd de NMo opgericht door zes organisaties op het gebied van monumentenbehoud. Hierin zaten onder andere: Vereniging Hendrick de Keyser, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, BOEi, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. De van het Rijk ontvangen 'instandhoudingsvergoeding' van € 61 miljoen wordt gestort in een vermogensfonds. Uit de opbrengsten moet de organisatie beheer en onderhoud van de monumenten bekostigen.

Sedert maart 2015 is Robert J. Quarles van Ufford directeur van de NMo.

Op vrijdag 15 januari 2016 zijn 29 monumenten zonder rijksfunctie overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie. In het najaar van 2018 is hier de Oostkerk in Middelburg aan toegevoegd.

In 2017 traden Staatsbosbeheer en de twaalf provinciale Landschappen toe tot de NMo.

MonumentenBewerken

Tot de door de NMo beheerde monumenten behoren:

Externe linksBewerken