Een nappe of dekblad is een term in de structurele geologie, waarmee de tektonische eenheid van de hanging wall bij een overschuiving wordt bedoeld. Meestal wordt de term gebruikt als de overschuiving een lage dip heeft, zodat de relatief dunne tektonische eenheid een groot oppervlakte beslaat.

Er wordt verschil gemaakt tussen autochtone en allochtone nappes. De laatsten zijn nappes die van "ver" komen. Op de schaal van hele gebergtes wordt met allochtoon meestal bedoeld dat de nappe een deel van een ander paleocontinent is dan de eenheid waar hij op ligt.

Een "gat" in een nappe wordt wel een window genoemd, een los stuk nappe een klippe.