Naam

woord of term gebruikt ter identificatie
Een cartouche geeft aan dat de omkaderde Egyptische hiƫrogliefen een koninklijke naam zijn

Een naam is een woord of een combinatie van woorden waarmee personen, instellingen, dieren, planten en zaken op individueel niveau (eigennamen) of op basis van groepskenmerken (soortnamen) benoemd kunnen worden.

Bij Lloyd's of London zijn Names (Engels voor namen) particuliere personen die een risico op zich nemen tegen premiebetaling.

Zie ookBewerken