Naam

woord of term gebruikt ter identificatie

Een naam is een woord of een combinatie van woorden waarmee personen, instellingen, dieren, planten en zaken op individueel niveau (eigennamen) of op basis van groepskenmerken (soortnamen) benoemd kunnen worden.

Een cartouche geeft aan dat de omkaderde Egyptische hiërogliefen een koninklijke naam zijn
Zie Nomenclatuur voor naamgeving in de natuurwetenschappen

Bij Lloyd's of London zijn Names ('namen') particuliere personen die een risico op zich nemen tegen premiebetaling.

Zie ookBewerken