Naaktrecreatie is recreëren zonder kleding. Het gaat hierbij om naaktheid. Dit kan vanuit een naturistische benadering gedaan worden. Ook zijn er mensen waarbij het alleen om “het naakt kunnen zijn” gaat, zoals bij nudisme.

Naaktrecreatie in zee

Plaatsen waar men gemeenschappelijk naakt kan recreëren zijn:

Wetgeving bewerken

Nederland bewerken

Zich ongekleed bevinden op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats is toegestaan op een daartoe door de gemeente aangewezen geschikte plaats.[1] Daarbuiten ook, als deze voor ongeklede recreatie geschikt is (uiteindelijk te beoordelen door de rechter).[2][3]

Wat valt onder "ongekleed zijn" wordt niet in de wet vermeld. In de praktijk valt er in ieder geval een ontbloot onderlijf (tot ongeveer twee hand boven de knieën) onder (met mogelijk een uitzondering voor een jong kind). Of blote borsten van een vrouw (of een transman die geen mastectomie heeft laten uitvoeren) eronder vallen, met mogelijk een uitzondering voor het geven van borstvoeding, is niet vastgelegd. In verschillende badplaatsen zijn buiten het strand blote bovenlijven zowel voor man als vrouw binnen de dorpskom ongewenst.

Prettig bloot bewerken

Voor meerdere locaties in Nederland is het keurmerk Prettig Bloot afgegeven. Dit keurmerk wordt beheerd door de Naturisten Federatie Nederland (NFN). Het is een zekere garantie voor kernwaarden als veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid die aan Nederlandse terreinen en organisaties afgeven kan worden. Het protocol voor de gedragscode die hierbij hoort is er om ongewenst gedrag te voorkomen. Het keurmerk kan aan bepaalde locaties alleen na accreditatie door de NFN worden toegekend.

Zie ook bewerken

Op andere Wikimedia-projecten