EN 50110

Europese veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties
(Doorverwezen vanaf NEN-EN 50110)

EN 50110 is een reeks Europese veiligheidsbepalingen voor het werken aan en gebruiken van elektrische installaties. De EN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.[1]

De EN-normen worden geschreven door de CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).

NederlandBewerken

In Nederland is er door de NEN een afwijkende norm geschreven en wordt de NEN-EN 50110 in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt. Dit komt doordat in Nederland normen zijn opgesteld voor de veilige bedrijfsvoering van laagspanning en hoogspanning.