Musculus trapezius

monnikkapsspier

De musculus trapezius[6] of monnikskapspier[5] is in de menselijke anatomie de ruitvormige spier boven op de rug. De monnikskapspier loopt van de schedelbasis tot aan het midden van de rug.

Monnikskapspier
Musculus trapezius
Spier
Trapezius
Musculus trapezius zichtbaar bovenaan links
Synoniemen
Latijn musculus cucullaris[1][2]

musculus mensalis[3][4]
secundus scapulam moventium[3]

Nederlands trapeziumvormige spier[5]
Gegevens
Origo pars descendens: linea nuchae superior, protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae, processus spinosus C7

pars transversa: processus spinosus T1-T5 en hun ligamentum supraspinale

pars ascendens: processus spinosus T6-T12 en hun ligamentum supraspinale

Insertie pars descendens: clavicula

pars transversa: acromion, spina scapulae

pars ascendens: spina scapulae

Zenuw nervus accessorius (C2-C3-C4)
Actie retractie van de scapula, hierbij wordt de scapula richting de ruggenwervels bewogen
Antagonist musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi
Naslagwerken
Gray's Anatomy 121,432
Dorlands/Elsevier m_22/12551283
Portaal  Portaalicoon   Biologie

De functie, origo en insertie van de musculus trapezius:

De spier wordt geïnnerveerd door de nervus accessorius.

De naam "monnikskapspier" wijst op de vorm van de spier ten opzichte van de rest van de romp: die vertoont enige gelijkenis met een niet opgezette kap van een monnikspij.