Musculus iliococcygeus

De musculus iliococcygeus is een spier die een onderdeel vormt van de bekkenbodem[2] en daarbij de bekkeningewanden ondersteunt.[3] Hij vormt samen met de musculus pubococcygeus, de musculus puborectalis en de musculus levator prostatae (bij de man) of de musculus pubovaginalis (bij de vrouw) de musculus levator ani.[2] De oorsprong (origo) van de musculus iliococcygeus is de arcus tendineus musculi levatoris ani.[2][4] Het aanhechtingspunt (insertio) ligt bij het ligamentum anococcygeum en het onderste deel van het stuitbeen (os coccygis). De spier wordt geïnnerveerd door de nervus pudendus.[4]

Musculus iliococcygeus[1]
Spier
Musculus iliococcygeus
Gegevens
Origo arcus tendineus musculi levatoris ani
Insertie ligamentum anococcygeum en onderste deel staartbeen
Zenuw nervus pudendus
Portaal  Portaalicoon   Biologie