Hoofdmenu openen

Munt van Holland

Rijksmonument op Voorstraat 186
Poort Munt van Holland

De Munt van Holland is een van de vele monumentale panden in de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

De Munt van Holland in 1749

In 1366 werd op last van hertog Albrecht van Beieren een stuk grond met opstallen in Dordrecht aangekocht ten behoeve van de vestiging van de Munt van Holland, hertog Albrecht was graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen.

In 1555 vond op last van keizer Karel V een grote verbouwing plaats en kreeg de Munt van Holland de vorm zoals wij het heden ten dage nog kennen. De Munt strekt zich uit van de voorzijde aan de Voorstraat tot de Doelstraat aan de achterzijde, over een lengte van meer dan 110 meter.

De komst van de Fransen in 1795 betekende het einde van de Dordtsche Munt als instelling. De werkzaamheden werden aanvankelijk voorlopig gestaakt. In 1806 werd het bedrijf definitief opgeheven. Ten overstaan van de essayeur-generaal en Dirk Crans, in zijn kwaliteit van waardijn, van essayeur en van executeur van de boedel van muntmeester Bodisco werd op 16 juli 1806 de laatste muntbus geopend. Op 17 september 1806 werd voorts, onder het bestuur van koning Lodewijk Napoleon, bij koninklijk decreet no. 18 bepaald dat er in het koninkrijk slechts één muntgebouw zou zijn en wel te Amsterdam. Het munthuis van Utrecht, deze was het beste uitgerust, werd aangewezen om de Koninklijke Munt (te Amsterdam) provisioneel te vervangen. De Munt werd in 1807 verplaatst naar Utrecht. (zie Koninklijke Nederlandse Munt)

De Munters 1674

In 1828 werd het gebouw openbaar verkocht, koper was de heer M.G. van den Bank. Vervolgens verkocht Van den Bank weer een groot gedeelte van de gebouwen aan scheepsbouwer Jan Schouten, de laatste was toentertijd voorzitter van de vrijmetselaars Loge La Flamboyante. Na een aantal interne verbouwingen werd het gebouw op 16 maart 1837 door de vrijmetselaars van La Flamboyante als loge in gebruik genomen.

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw zijn de panden zowel van binnen als van buiten grondig gerestaureerd.

Tegenwoordig heeft Vrijmetselaarsloge La Flamboyante de helft van het vroegere Muntgebouw in gebruik, een ander deel wordt gebruikt door de muziekschool Stichting ToBe.

Externe linksBewerken