Bureau Monumenten en Archeologie

Het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam is in 2002 ontstaan door fusie van Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de gemeentelijke Archeologische dienst. Sinds 2007 is het bureau gevestigd in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam-Centrum.

Bureau Monumenten & Archeologie is sinds 2007 gevestigd in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam-Centrum.

Sinds 1 januari 2015 is de naam gewijzigd in: 'Monumenten en Archeologie' (M en A).

Naast de ruim 8500 rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed.[1]

Monumentenzorg Bewerken

Bureau Monumentenzorg werd opgericht in 1953. De historische binnenstad van Amsterdam verkeerde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in verwaarloosde staat en er werden vele plannen gemaakt voor sloop en nieuwbouw.

Aan de andere kant bestond ook het besef dat meer kennis over en bescherming van de historische bebouwing belangrijk was. In de afgelopen decennia is een inventarisatie gemaakt van panden die als monument beschermd zouden worden en bouwhistorisch onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Amsterdamse bebouwing. Ook werd restauratie van monumenten gestimuleerd, waardoor vele belangrijke restauraties inmiddels plaatsvonden. Inmiddels hebben ruim 8.000 gebouwen in Amsterdam de status van beschermd monument verkregen, waarvan een groot deel in de historische binnenstad. Hiervan is een zeer groot aantal woonhuismonumenten. Ook zijn er gebouwen uit de 19e-eeuwse-gordel en de 'Gordel '20-'40' op de monumentenlijst geplaatst. In recente jaren hebben ook gebouwen uit de Wederopbouwperiode (na 1945) een monumentenstatus verkregen.

Daarnaast zijn de Grachtengordel in de binnenstad en drie dorpen in Landelijk Noord beschermd stads- of dorpsgezicht. In 2014 zijn delen van Amsterdam-Noord (dijkdorpen en tuindorpen) aangewezen als Rijks beschermd stadsgezicht en in 2007 een deel van Slotermeer als Gemeentelijk beschermd stadsgezicht (Van Eesteren Museum).

In 2005 had Amsterdam:

Een belangrijke mijlpaal was de plaatsing van de Amsterdamse Grachtengordel op de UNESCO Werelderfgoedlijst in 2010.

Archeologie Bewerken

Met de bouw van de tunnels voor metro-Oostlijn kwamen in de jaren zeventig met name in de Nieuwmarktbuurt en de omgeving van het Waterlooplein vele archeologische vondsten boven de grond. Dit was aanleiding om in 1972 een gemeentelijke archeologische dienst op te richten. In de afgelopen vier decennia is er bij vele tientallen archeologische opgravingen in en om de historische binnenstad van Amsterdam een schat aan archeologisch materiaal gevonden en geïnventariseerd.

In 2003 startte de bouw van tunnels voor de Noord/Zuidlijn van de metro. Tussen 2005 en 2010 zijn met name onder het Damrak en Rokin circa 700.000 voorwerpen opgediept vanaf de bodem van de vroegere Amstel. Sinds 2010 is de focus komen te liggen op de inventarisatie en beschrijving van de grote hoeveelheid voorwerpen. Het onderzoek heeft veel kennis en nieuwe inzichten opgeleverd over de vroegste geschiedenis van Amsterdam. In het metrostation Rokin is een expositie ingericht met archeologische vondsten.

Externe link Bewerken