Monotype-lettertypen

Wikimedia-lijst

Monotype-lettertypen werden ontwikkeld door de firma Monotype. Deze naam werd door drie verschillende firma's gebruikt:

Twee firma's hadden hun wortels in het "hete lood" of "hot metal" (i.e. jargon in de drukindustrie). Zij misten min of meer de boot toen de computer, offset en fotografische systemen de markt gingen beheersen:

 • Lanston Monotype Machine Compagny in Philadelphia, VS
 • The Monotype Corporation Limited in Salfords, VK

Een derde firma produceert lettertypen voor computergebruik:

 • Monotype Imaging, Inc.

Deze laatste firma is in zekere zin de opvolger van de Engelse Monotype-fabriek. Het heeft de rechten op de ontwerpen overgenomen, en later nog vele ontwerpen meer uit andere bronnen. De resten van het productie-archief en wat er van de machines nog over is, berust bij het:

 • Type Museum in Londen in Engeland.

Nog altijd kunnen daar de originele matrijzen worden gemaakt en onderdelen besteld van de oude machines. De collectie zelf is het eigendom van het Britse Science Museum. Het voortbestaan van het Type Museum wordt bedreigd: het gebouw is geen eigendom meer van het Science Museum, de huisvesting is in zeer slechte staat van onderhoud, en de nieuwe eigenaar wil er luxe appartementen van maken.

Het hete loodBewerken

De twee eerste hierboven genoemde firma's hebben een lange lijst lettertypen geproduceerd, die werden aangeduid met namen en serie-nummers. Die letterontwerpen verworven op den duur een heel goede naam. Het merk "Monotype" was synoniem voor hoge kwaliteit en degelijkheid.

In hun naam werd veel typografisch onderzoek gedaan naar historische letterontwerpen uit de vroege jaren van de typografie. Van die letters werden vele zeer fraaie "revivals" geproduceerd, waaronder de letters Garamond, Baskerville, Bodoni, Bembo, Caslon en vele anderen.

Het grote verschil tussen de twee firma's is dat de Amerikaanse lettertypen niet overeenkomen met de Engelse lettertypen. Gelijknamige letters hebben in de meeste gevallen een andere ontwerper, een ander uiterlijk en bijgevolg een andere uitvoering. De nummers komen al helemaal niet overeen.

Ook verschillen de matrijzen van de twee firma's, wat betreft diepte, het beeld in de matrijs, uitvoering en grootte. De Amerikaanse matrijzen zijn bijvoorbeeld 0,025 mm (.010 inch) minder diep, en bijgevolg moet het inwendige van Amerikaanse gietvormen of "moulds" dus evenveel hoger zijn, om uiteindelijk letters met letterhoogte van 23,3 mm (.918 inch) te kunnen produceren. Het was een van de vele maatregelen, die de twee Monotype-firma's namen om de wereld-markt onder elkaar te verdelen.

Zo had bijvoorbeeld de Engelse firma The Monotype Corporation ltd. in Salfords vele klanten in India, Afrika, en vele delen van Azië. Voor deze landen zijn vele "non-latin-typefaces" gemaakt, Hebreeuws, Singalees, Sanskriet, Javaans, Thais etc.. De Amerikanen hielden Amerika en Canada voor zichzelf.

De zetsel-gietmachines (composition-caster) van Monotype dienden om kant-en-klaar zetsel te gieten: "composition". Dat zetsel bestond uit losse letters. De machine leverde regels op een vaste regel-breedte door de breedte van de spatie te variëren. Deze machines waren automaten, die werden bestuurd met een papierband. Het uittikken van de teksten op de "keyboards" was handwerk en nam veel meer tijd dan het gieten. Om een zetsel-gietmachine in vol bedrijf te houden waren de papierbanden nodig van ten minste drie keyboards. Correctie van het uiteindelijke zetsel was mogelijk door eenvoudig de losse letters te vervangen. En niet hele regels, zoals bij de Linotype.

Op deze machines kan men tot 14 punt pica of didot letterbreedte gieten. Met speciaal daarvoor aangepaste machines en gietvormen kan tot 36 punten zetsel worden gegoten: "large-composition". Deze "large-composition" of "groot-zetsel-matrijzen zijn navenant groter, en er is slechts plaats voor een alfabet in de ook speciale matrijzenramen. Hierdoor is het niet mogelijk in een machine-run romein en cursief te mengen. En zo blijft er altijd handwerk aan te pas komen om het zetsel druk-klaar te maken.

Ook kast-letter werd met Monotype-machines gegoten, uiteindelijk zijn alle geproduceerde letters los, en niet in vaste regels. Tot 36 punten kan dat op de large-composition-caster, maar er was nog een andere machine: de "super-caster" of "supra". Deze machine kon losse letter gieten, maar na ombouwen ook worden gebruikt om interlinie te gieten, regletten, ornamenten, en alle andere materiaal wat in een boekdrukkerij nodig was om zetsel op te bouwen. Letter kon tot 72 punten worden gegoten. Er waren gietvormen met inzetstukken voor de corpsen 14 tot en met 36 punt. Voor de nog grotere corpsen van 42, 48, 60 en 72 was een ander type gietvorm in gebruik.

Door de machine telkens weer om te bouwen, was het mogelijk om een supra-machine alle functies te laten vervullen.

Unit-arrangementBewerken

De breedte van de "heet-lood"-Monotype-letters wordt uitgedrukt in "units" van de "set". De breedste letter in het alfabet, meestal de hoofdletter "W", werd gemeten in kwart-pica-punten. een unit is dan een achttiende deel daarvan.

Een unit-breedte wordt als volgt berekend, voorbeeld 12 set.

 • 18 units 12 set = 12 pica punt breed
 • 1 unit 1 set = 1/18 × 1/12 × 1/6 = 1/1296 inch = 0,000771605 inch
 • 1 unit 12 set = 12/1296 = 0,00925926 inch

Engelse en Amerikaanse handleidingen hanteren een andere maat voor de pica: the new-pica = 0,1660 inch. Op het Europese vasteland zijn alle wiggen en tabellen in de handleidingen gebaseerd op de "oude" pica = 0,1667 inch en die wiggen kunnen herkend worden aan de extra hoofdletter E (=English). Dat geeft kleine verschillen in de tabellen in de diverse handleidingen. In de praktijk zijn die verschillen echter toch zo klein, dat het weinig verschil maakt, wanneer men giet met een S5-12-wig of S5-12E-wig gebruikt.

Alle letters werden zo ontworpen, dat zij een breedte hebben van een geheel aantal units.

Dus bijvoorbeeld: A=14, B=13, C=14... a=8, b,d,h,k,n,p,q=10, c=8 ... De lijst met deze verhoudingsgetallen werd "unit-arrangement" (U.A.) genoemd. Verschillende lettertypen kunnen eenzelfde U.A. hebben. Bij andere letters kan de unit-arrangement indeling zelfs per corps verschillen. Dat hangt geheel van het ontwerp af: dat geldt bijvoorbeeld voor de Lutetia en wat andere lettertypen van Jan van Krimpen Deze lijsten zijn essentieel voor het indelen van het matrijzenraam, waarin de matrijzen op de rijen in breedte gesorteerd staan. Ook de verschillende "unit-arrangements" hebben nummers gekregen.

 
Groot zelsel matrijzen-raam met Bembo-matrijzen, 270-24 romein, 19.5 set

Staartletters: Long en Short descendersBewerken

De letters g j p q y ij worden staartletters (Eng. descenders) genoemd. In het cursief hoort daar ook de f naast de lange 's' bij. Veel van de oudere lettertypen waren vooral bedoeld voor het gebruik in krantenkolommen. Times New Roman is een goed voorbeeld, maar er waren er veel meer. Die staartletters werden bij deze lettertypen zeer kort gehouden om zo veel mogelijk tekst op een klein oppervlak te kunnen drukken. Voor luxe uitgaven waren evenwel voor veel lettertypen ook langere varianten van de staartletters beschikbaar – door de letters op een grotere kegel te gieten kon de regelafstand worden aangepast.

Computer-aanpassingenBewerken

Nadat de "hete-metaal"-firma's moesten stoppen vanwege de overgang van hoogdruk naar offset door steeds meer drukkerijen, met Lanston-Monotype in Amerika voorop, werden de letterontwerpen "aangepast" voor computergebruik. En is er bijgevolg een verschil met de oude loodletters. De vaste verhoudingen tussen de breedte van de letters in de "unit-arrangements" wordt vaak als een "nadeel" ervaren. Dit is een discussie die al met verve werd gevoerd in "oude tijden" door bijvoorbeeld een typograaf als Jan van Krimpen.

Het ontwerp van loodletters kan niet zonder meer worden overgenomen aangezien door de druk bij hoogdruk de inkt naar opzij wordt gedrukt, en het uiteindelijke letterbeeld bijgevolg breder is dan het beïnkte oppervlak van de loden letter. Maar niet altijd evenveel breder, want dat is afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld het oppervlak van het gebruikte papier, de drukspanning, de legger (= bekleding van de cilinder of degel van de pers) en nog meer. Hierdoor kan een goed gedrukte tekst in hoogdruk een sterker kalligrafisch uiterlijk hebben.

Veel digitale letter-fonts uit de begintijd van het digitale tijdperk hebben hiervan de kenmerken. De bladspiegel wordt dan veel te schraal en te iel.

De lijstBewerken

Onderstaande alfabetische lijst heeft vooral betrekking op de letters van de Engelse "hot metal" firma. De hieronder vermelde nummers zijn afkomstig van de Engelse "specimen-blades", een viertal edities van de boekjes "Monotype book of information", en enige aanvullende informatie van het "Type-museum" in Londen.

In de jaren zestig van de 20e eeuw heeft Monotype vele lettertypen uit de handel genomen. De aanwezige "patterns" de originelen waarmee de punches worden gemaakt, de punches en de hele voorraad nog aanwezige matrijzen, werden daarbij vernietigd. Waarmee het lettertype daadwerkelijk van de aardbodem verdween. Behalve... de matrijzen in bezit van diverse drukkerijen. De voorbeeld-bladen van deze lettertypen zijn bijzonder moeizaam te vinden, en ontbreken in veel verzamelingen.

Een klein aantal Amerikaanse letter-ontwerpen zijn aan de lijst toegevoegd, en worden met "Am" en hun nummer aangeduid. Amerikaanse matrijzen wijken af van die in Engeland werden geproduceerd. Amerikaanse matrijzen werden 0,0025 mm (.0010 inch) minder diep gegraveerd. Bijgevolg waren de Amerikaanse gietvormen inwendig 0,0025 mm (.0010 inch) hoger vergeleken met gietvormen die uit de fabriek in Salfords UK kwamen. Amerikaanse matrijzen op een Engelse gietvorm geven een bijgevolg te lage letter.

Voor wat betreft de computer-letter van Monotype Imaging, Inc., die lijst verandert voortdurend en kan beter op de website van de firma worden opgezocht.[1].

Loden letter geeft aan een letter-ontwerp in hoogdruk of boekdruk totaal andere kwaliteiten in de afdruk, dan met andere drukprocessen. Doordat de letter met enige kracht in het papier wordt gedrukt wordt de inkt naar de randen van de letter gedrukt. Er ontstaat wat heet een "kraalrand". Dit wordt nog versterkt doordat bij de loden letter niet alleen het oppervlak, maar ook de schuine randen eromheen wat inkt aannemen, en later bijdragen aan het letterbeeld in de afdruk.

De inkt wordt naar buiten gedrukt,

 • hierdoor is de afdruk iets groter dan het vlakke oppervlak van de loden letter zelf
 • en is er ook iets minder inkt in het midden van de zwarte vlakken van de letter.

Hetgeen met een kleine microscoop gemakkelijk kan worden geconstateerd.[2]

De kraalrand en het ophelderen in het centrum dragen beide bij aan het kalligrafisch effect van het letterontwerp in de afdruk. En... niet in de laatste plaats... bij boekdruk is er een veel ruimere keuze mogelijk in geschikte (vaak duurdere) papiersoorten, waarop gedrukt kan worden.

In offset of andere moderne druk-technieken komen het letterbeeld op de plaat en de letter in de afdruk veel meer overeen. De verschillen tussen de letters onderling in de gedrukte tekst zijn veel minder groot. Het gebruik van veelal gestreken papier-soorten bij offset draagt daar nog extra aan bij.

Een letter-ontwerper dient terdege rekening te houden met al deze eigenaardigheden. Simpel de ontwerp-tekening overnemen, die de basis was voor oppervlak van een lood-letter, en die zonder enige aanpassing als offset- of computer-letter gebruiken, dat levert op zijn best een weinig fraai resultaat.

Externe linksBewerken

de site van David Bolton, met zeer veel info over monotype
De website van het type-museum in Londen, waar nog altijd matrijzen gemaakt worden, met de oude machines. Deze website is offline op dit moment.
De firma die de digitale lettertypen beheert.

LettertypenBewerken

Latijnse lettertypenBewerken

ABewerken

 • Acier
297: Acier (nooit uitgebracht)
319: Acier Grey and White (nooit uitgebracht)
481: Albertus romein
introductie: 1935[3]
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1848 T.2363 T.3166 T.4754 T.6418 T.8070 T.9680
538: Albertus bold titling romein
introductie: 1938[4]
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1985 T.2652 T.3255 T.3974 T.4675 T.5358 T.6720 T.8070
534: Albertus light romein
introductie: 1940[5]
display-matrijzen, één corps: 24pt line .2652
324: Albertus titling romein (1940 ?)[6]
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1848 T.2363 T.3166 T.3884 T.4754 T.5606 T.6418 T.8070 T.9680
__5: Albion romein
zetsel-matrijzen UA.2 = 6pt - 12pt[7]
corps: 6pt 8pt 10pt 12pt
set: 6,75 8 9,25 11,25
line: M.1235 M.1270 M.1305 M.1360
_42: Albion (No 2) romein
zetsel-matrijzen UA.2 = 6,5pt - 12pt[8]
corps: 6,5pt 7,5pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt
set: 7,75 8 9 9,75 10,5 11,5 12,5
line: M.1235 M.1238 M.1270 M.1300 M.1320 M.1360 M.1390
_63: Albion romein
UA.2 : 6.5 pt - 13pt[9]
corps: 6pt 7D 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt
set: 6,5 7,5 8,25 9,75 9,5 10,75 11,5
line: M.1224 M.1250 M.1270 M.1290 M.1320 M.1360 M.1390
_70: Albion (No 4) romein
zetselmatrijzen: UA.2 : 6,5pt - 13pt[10]
corps: 6,5pt 7,5pt (7D) 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt
set: 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1225 M.1243 M.1280 M.1300 M.1327 M.1360 M.1387
_74: Albion Extended romein
zetselmatrijzen: UA.3: 6D - 13pt[11]
corps: 6D 7D 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt (12D)
set: 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1225 M.1240 M.1260 M.1290 M.1320 M.1360 M.1390
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1995 T.2308 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
264: Albion (in 1965 uit productie genomen)
 • Aldine Bembo
270: Aldine Bembo (zie: Bembo 270)
370: Aldine Bembo Titling (zie: Bembo Titling)
 • Anchor
491: Anchor (uit productie genomen, "cancelled")
Enkel als computerletter uitgebracht.
555: Angulus romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.474: slechts een corps 4,4pt[12]
corps: 4.5D
set: 5,5
line: M.1185
207: Antique romein/cursief (zie: 207 Antique Old Style)
307: Antique (in 1965 uit productie genomen)
zetselmatrijzen: U.A. = 70, enkel: 5,5pt en 7pt[13]
corps: 5,5pt (5D) 7pt (7D)
set: 6,25 8,5
line: .1262 .1314
407: Antique (in 1965 uit productie genomen)
zetselmatrijzen: U.A. = 70[14]
407-9 (8D) 9.5 set lining: M.1338
354: Antique (No.2) (in 1967 uit productie genomen)
zetselmatrijzen: U.A. = 335[15]
corps: 8 (8D) 10 (10D) 12 (12D)
set: 10,75 13,5 16
line: M.1348 M.1440 M.1525
_74: Antique Extended (zie Ionic, zie: Albion Extended)
153: Antique Extended (zie: Albion Extended)
223: Antique Heavy (zie: Devonshire Bold)
224: Antique Heavy Condensed (zie: Devonshire Bold Condensed)
 • Antique Latin
__9: Antique Latin (zie: Latin Antique)
_60: Antique Latin (zie: Latin Antique No.2)
_78: Antique Latin (zie: Latin Antique No.3)
_84: Antique Latin (zie: Latin Antique No.4)
__3: Antique Old Style No.3 romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.2 = 6pt - 12pt[16]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 6,5 7,75 8,5 9,25 9,75 10,5 12
line: M.1200 M.1240 M.1250 M.1280 M.1300 M.1320 M.1355
161: Antique Old Style No.3 romein/cursief
zetselmatrijzen: romein UA.29, cursief UA.54, 6pt - 12pt[17]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 6,5 8 8,75 9,5 10,5 11,75
line: M.1220 M.1250 M.1266 M.1294 M.1331 M.1410
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
124: Antique Old Style No.1 synoniemen: Old Style Antique en Series 124 (in 1967 uit productie genomen)
alle staartletters in twee versies beschikbaar, short- en long-descenders
zetselmatrijzen: UA.1, 6pt - 12pt (6pt ontbreekt op oudere specimen-bladen)[18]
corps: 6pt (6D) 8pt short desc. op 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt short desc. op 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 8,5 8,5 9,25 9,25 9,75 10,5 11,75
line: M.1200 M.1250 M.1250 M.1280 M.1280 M.1300 M.1320 M.1355
207: Antique Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.70 = 6,5pt - 10pt[19]
corps: 6,5pt(6D) 7pt 8pt
set: 7,75 7,75 8,75
line: M.1268 M.1268 M.1314
Geen matrijzen voor hot-metal beschikbaar.
 • Arrighi Italic
252: Arrighi Italic (zie: Centaur)
 • Ashley Crawford
238: Ashley Crawford (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[20]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: .1672 .2145 .2896 .3484 .4123
279: Ashley Crawford Plain (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[21]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: .1748 .2243 .2996 .3684 .4494
574: Ashley Script
display-matrijzen: 14-72 pt[22]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1364 T.1751 T.2338 T.2864 T.3494 T.4106 T.4708 T.5910 T.7090
Geen matrijzen uitgebracht voor hot-metal.

BBewerken

178: Barbou romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.447: 8 - 12pt[23]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 7,25 8 8,5 9,25 10
line: M.1270 M.1295 M.1300 M.1327 M.1360
169: Baskerville romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.43: 6D - 14pt[24]
corps: 6pt (6D) 7 (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 9,5pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 8,25 9 9,5 10 10,75 12 13
line: M.1220 M.1235 M.1250 M.1266 M.1291 M.1294 M.1320 M.1360 M.1520
groot-zetselmatrijzen: 14-18pt romein UA.136, cursief UA.141:
22pt: enkel romein, 24pt: romein UA.136, cursief UA.150
corps: 14pt (14D) 16pt (16D) 18pt (18D) 22pt (22D) 24pt (24D)
set: 13 14,5 15,25 19 21
line: T.1395 T.1600 T.1672 T.2040 T.2226
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1600 T.1672 T.1853 T.2040 T.2226 T.2780 T.3332 T.3886 T.4440 T.5685 T.6830
312: Baskerville bold romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.332: 6D - 14pt[25]
corps: 6pt (6D) 7 (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 9,5pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 8,25 9 9,5 10 10,75 12 13
line: M.1220 M.1235 M.1250 M.1266 M.1291 M.1294 M.1320 M.1360 M.1520
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1672 T.2226 T.2784 T.3332 T.4440 T.5685 T.6830
313: Baskerville bold (zie: 313 Baskerville Semi-Bold)
377: Baskerville Bold Large Face (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[26]
corps: 48pt 60pt 72pt
line: .4992 .6236 .7115
376: Baskerville Bold Titling For Newspaper Headings (uit de handel genomen in 1965)
groot-zetselmatrijzen: UA.374: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam[27]
corps: 14pt 18pt 24pt
set: 18 18
line: .2075 .2075 .2075
378: Baskerville Bold Titling (for Newspaper Headings) (uit de handel genomen in 1965)
groot-zetselmatrijzen: UA.372: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam[28]
corps: 14pt 18pt 24pt
set: 18 18 18
line: .2213 .2213 .2213
380: Baskerville Extra Bold Titling (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[29]
corps: 36pt
line: .3704
312: Baskerville Heavy (zie: 312 Baskerville Bold)
313: Baskerville Semi-Bold romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.332: 6D - 14pt[24]
corps: 6pt (6D) 7 (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 9,5pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 8,25 9 9,5 10 10,75 12 13
line: M.1220 M.1235 M.1250 M.1266 M.1291 M.1294 M.1320 M.1360 M.1520
display-matrijzen:
corps: 18pt
line: T.1672
381: Baskerville Titling (for Newspaper Headings) (uit de handel genomen in 1965)
groot-zetselmatrijzen: UA.372: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam[30]
corps: 14pt 18pt 24pt
set: 18 18 18
line: .2213 .2213 .2213
 • Bell (door Monotype inc. herziene versie)
341: Bell romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.314: 8D - 14pt[31]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8,5 9,5 10 11 12 13,25
line: M.1240 M.1267 M.1285 M.1314 M.1335 M.1385
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1304 T.1711 T.2284 T.2804 T.3424
619: Bell Gothic romein
zetselmatrijzen: UA.445: 6 en 8pt[32]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D)
set: 7 9
line: M.1245 M.1310
620: Bell Gothic Bold romein
zetselmatrijzen: UA.445: 6 en 8pt[32]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D)
set: 7 9
line: M.1245 M.1310
270: Bembo romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.91: 6D - 14pt[33]
alternatieve cijfer-reeksen: F537, F538, alternatieve capitalen: R 203, M 145, R 224
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 10,5pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D)

14pt (14D)

set: 6,75 7,5 7,5 8,25 8,5 9 9,5 10,25 11 11,5
line: M.1237 M.1243 M.1243 M.1270 M.1292 M.1312 M.1322 M.1343 M.1378 M.1444
groot-zetselmatrijzen: 14pt-24pt
corps: 14pt (14D) 16pt (16D) 18pt (18D) 24pt (24D)
UA. 91 163 169 169
set: 11,5 13,5 14,5 19,5
line: T.1344 T.1559 T.1725 T.2302
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt op 24pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1344 T.1559 T.1725 T.2104 T.2302 T.2824 T.3444 T.4648 T.5821 T.6980
428: Bembo bold romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.368: 6D - 14pt[34]
corps: 6pt (6D) 7D op 8p E 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 10,5pt (10D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 7,5 8,25 8,5 9 9,5 10,25 11 11,5
line: M.1237 M.1243 M.1243 M.1270 M.1293 M.1312 M.1322 M.1353 M.1378 M.1444
groot-zetselmatrijzen: 14pt-18pt
corps: 16pt (16D) 18pt (18D)
UA. 399 399
set: 13,5 14,5
line: T.1559 T.1725
display-matrijzen:
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.2302 T.2824 T.3444 T.4648
294: Bembo condensed Italic cursief
zetselmatrijzen: UA.360: 10pt - 13pt UA.361: 16pt[35]
corps: 10pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D) 16pt
set: 8,5 10,25 11 13,5
line: M.1292 M.1353 M.1378 M.1559
428: Bembo Heavy (zie: 428 Bembo Bold)
509: Bembo semi-bold romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.91: 5,5pt[36]
corps: 5,5pt (5.5D)
set: 6,5
line: M.1235
370: Bembo titling romein/cursief
display-matrijzen:[36]
corps: 24pt 30pt 36pt 42pt
line: T.2942 T.3614 T.4436 T.5196
643: Berling romein/cursief (uit de handel genomen in 1973)
gesneden in samenwerking met Berlinska Stilgjuteriet, Lund
zetselmatrijzen: UA.495: 6D-12D[37]
corps: 6D op 7pt 8D op 9pt 9D op 10pt 10D op 11pt 11Dop 12pt 12D op 13pt
set: 6,5 8,5 9,25 10,25 11,5 12,5
line: M.1237 M.1311 M.1385 M.1385 M1459 M.1459
644: Berling semi bold romein
gesneden in samenwerking met Berlinska Stilgjuteriet, Lund
zetselmatrijzen: UA.496: 6D-12D[37]
corps: 6D op 7pt 8D op 9pt 9D op 10pt 10D op 11pt 11Dop 12pt 12D op 13pt
set: 6,5 8,5 9,25 10,25 11,5 12,5
line: M.1237 M.1311 M.1385 M.1385 M1459 M.1459
213: Bernard condensed romein
display-matrijzen:[38]
corps: 14pt 16D op 18pt 20D op 22pt 24D op 30pt 30pt 36D op 36pt 42D op 48pt 48D op 60pt 60D op 72pt 72pt
line: T.1671 T.2008 T.2520 T.2984 T.3444 T.4474 T.5249 T.6040 T.7570 T.8550
 • Blado
119: Blado Italic cursief gebaseerd op letter van Arrighi (1526) (ontworpen bij: Poliphilus 170) uitgebracht in: 1923
zetselmatrijzen: UA.53: 10pt - 13pt[39]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 8,5 9,25 10,75 11,5
line: M.1299 M.1326 M.1374 M.1399
groot-zetselmatrijzen: 16pt = UA.142
corps: 16pt
set: 13,5
line: T.1577
display-matrijzen:
corps: 24pt
line: T.2352
135: Bodoni romein/cursief (synoniem: Bodoni no.3) uitgebracht in 1921
zetselmatrijzen: UA.1: 6pt-13pt , UA.77: 14pt[40]
varianten: long descenders en "Large-Face" in 11pt
corps: 6pt (6D) 6.5 (6D) op 7pica 7pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 11pt Large Face 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,5 6,5 7 7,75 7,75 8,5 9,5 10,25 11 11,75 12,75 13,5
line: M.1164 M.1164 M.1210 M.1238 M.1238 M.1260 M.1279 M.1302 M.1315 M.1347 M.1372 M.1448
groot-zetselmatrijzen: 16pt, 18pt, 24pt romein, UA.425 = 24pt cursief
corps: 16pt (16D) 18pt (18D) 24pt (24D) romein 24pt cursief
UA. 77 77 78 425
set: 15,5 17 23 23
line: T.1551 T.1741 T.2324 T.2324
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt op 24pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1356 T.1551 T.1741 T.2122 T.2324 T.2914 T.3470 T.4162 T.4716 T.5823 T.7100
254: Bodoni No.2 (zie ook: 357 Bodoni No.2) (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen: 4 corpsen[41]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1708 T.2276 T.2844 T.3404
288: Bodoni No.1 (uit de handel genomen in 1967)
zetselmatrijzen: UA.364: 10D-12D-14D[42]
corps: 10D op 11pica 12D op 13pica 14D
set: 10,25 11,5 12,75
line: M.1280 M.1323 M.1365
357: Bodoni No.2 romein/cursief (zie: 357 Bodoni Book)
zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt[43]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8 9 9,75 11,5
line: M.1277 M.1309 M.1315 M.1366
504: Bodoni No 5 romein/cursief (zie: 504 Bodoni 357)
zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt[44]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8 9 9,75 11,5
line: M.1282 M.1314 M.1322 M.1372
195: Bodoni Bold romein
zetselmatrijzen: UA.3: 6pt-12pt[45]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 7,75 8,5 9,5 10,25 11,75
line: M.1164 M.1238 M.1260 M.1279 M.1302 M.1347
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1356 T.1708 T.2276 T.2844 T.2914 T.4024 T.4578 T.5823 T.6962
260: Bodoni Bold romein/cursief, Vette variant passend bij series 135
zetselmatrijzen: romein UA.2 cursief UA.143: 6pt-13pt; romein UA.417, cursief UA.143: 14pt[45]
lange staartletters beschikbaar en "large face" in 11pt
corps: 6.5 (6D) 7pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 11pt (10D) "Large Face" 12pt (11D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,5 7 7,75 8,5 9,5 10,25 11 11,75 12,75 13,5
line: M.1164 M.1210 M.1238 M.1260 M.1279 M.1302 M.1315 M.1340 M.1372 M.1448
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt 24pt op 30pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1356 T.1551 T.1741 T.2122 T.2324 T.2914 T.3470 T.4162 T.4716 T.5823 T.7100
529: Bodoni Bold Condensed romein/cursief
display-matrijzen:[32]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1356 T.1741 T.2324 T.2824 T.3444 T.4046 T.4628 T.5820 T.6980
760: Bodoni Bold Titling romein
display-matrijzen:[46]
corps: 72pt
line: T.8490
357: Bodoni Book romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt[23]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 8 9 9,75 10,75 11,5
line: M.1277 M.1309 M.1315 M.1345 M.1366
260: Bodoni Heavy romein/cursief (zie: 260 Bodoni Bold)
529: Bodoni Heavy condensed romein/cursief (zie: 529 Bodoni Bold condensed)
120: Bodoni ultra bold romein/cursief
display-matrijzen:[47]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1472 T.1876 T.2502 T.3094 T.3746 T.4436 T.5088 T.6380 T.7660
 • Bold Face
_53: Bold Face (zie: 53 Old Style Bold)
167: Bold Face (zie: 167 De Vinne Italic)
366: Bold Face (zie: 366 Inflex Bold)
245: Bold Face Italic No.2 (zie: 245 Old Style Bold Italic)
253: Bold Face No.2 (zie: 253 Old Style Bold)
138: Bold Face No.3 romein. (uit de handel genomen in 1965)
zetselmatrijzen: UA.3: 9pt[48]
corps: 9pt (9D) set: 8.75 line:M.1330
503: Bold Face (uit de handel genomen in 1965)
176: Bold Face Outline (zie: 176 Old Style Bold Outline)
253: Bold Face Special Line (zie: 253 Old Style Bold)
167: Bold Italic (zie: 167 De Vinne Italic series No. 167)
334: Bold (The Times) (zie: 334 Times Bold)
345: Bold (The Times) (zie: 345 Times Bold)
360: Bold (The Times) (zie: 360 Times Bold)
278: Braggadocio romein
display-matrijzen:[49]
corps: 18pt 24pt 36 48pt 72pt
line: T.1015 T.2690 T.4024 T.5448 T.8180
 • Breitkopf
466: Breitkopf romain (uit de handel genomen in 1936)
 • Broadway
a306: Broadway (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
a307: Broadway Engraved (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
 • Bruce Rogers
494: Bruce Rogers (opgeschort in 1967)
594: Bruce Rogers Titling (in onderzoek)
469: Bulmer romein/cursief
zetselmatrijzen: UA.412: 11pt-12pt[50]
corps: 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 10 11,25
line: M.1337 M.1345

CBewerken

 • Calendar
L17: Calendar Figures romein
L19: Calendar Days romein
197: Canterbury (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.57 = 8-12pt[51]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9,75 11,5
line: M.1258 M.1302 M.1400 M.1450
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
128: Caslon romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.57 = 8-12pt[52]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt (14D) op 14pE

14pt Large Face (14D)

UA. 7 8 9 10 11 12 384
set: 8.25 8,75 9,75 11,25 12,25 13
line: M.1210 M.1225 M.1270 M.1285 M.1324 M.1360 M.1474
grootzetsel: 18pt - 24pt,
corps: 18pt 20pt (20D) 24pt Small face (24D) 24pt
UA.romein 104 160 105
UA.cursief 153 167 167 152
line: T.1672 T.2088 T.2088 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt (short desc.) op 24pica 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1672 T.2364 T.2918 T.2918 T.3474 T.4166 T.4988 T.6120 T.7660
209: Caslon Titling romein
display-matrijzen:[52]
corps: 48pt 60pt 72pt
line: T.4988 T.6120 T.7660
600: Castellar romein
display-matrijzen:[53]
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.2986 T.3654 T.4474 T.6038 T.7590 T.9110
252: Centaur romein/cursief, ook bekend onder de naam: Arrighi
zetsel-matrijzen: UA.90 = 6-14pt, UA.322 = 14pt[54]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,5 8,25 8,75 9,25 10,25 11,25 12,5
line: M.1202 M.1252 M.1256 M.1256 M.1286 M.1315 M.1418
grootzetsel: 14pt - 24pt, UA.165 = romein, UA.166 = cursief
corps: 14pt (14D) 16pt (16D) 18pt (18D) 22pt (22D) 24pt (24D)
set: 12,5 14 15,5 18,5 21
line: T.1418 T.1493 T.1675 T.2024 T.2240
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1306 T.1493 T.1675 T.2240 T.2744 T.3344 T.3926 T.4508 T.5640 T.6800
352: Centaur romein/cursief
Groot-zetsel-matrijzen alleen 18pt[55]
corps: 18pt (18D) romein 18pt (18D) cursief
UA. 389 166
set: 18,25 15,5
line: T.1747 T.1747
295: Centaur Titling romein
227: Century No.2 romein/cursief (zie: 227 Century Schoolbook)
211: Century No.1 romein (synoniem: 211 Modern)
zetsel-matrijzen UA.1 = 8pt[56]
corps: 8pt (8D)
set: 8,5
line: M.1320
545: Century Bold (uit de handel genomen in 1967)
546: Century Bold Extended (uit de handel genomen in 1967)
227: Century Schoolbook romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.369 = 6-14pt, UA.322 = 14pt[57]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 8,25 9,25 10 10,75 11,75 14
line: M.1250 M.1280 M.1310 M.1346 M.1375 M.1405 M.1448 M.1655
grootzetsel: 18pt - 20pt enkel romein UA.370
corps: 18pt (18D) 20pt (20D) (18pt long desc.)
set: 18 18
line: T.2015 T.2015
477: Century Schoolbook Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.498 = 6-14pt,[58]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 7,5 8,25 9,25 10 10,75 11,75 14
line: M.1250 M.1280 M.1310 M.1346 M.1375 M.1405 M.1448 M.1655
650: Century Schoolbook romein/cursief
display-matrijzen:[59]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1549 T.1950 T.2559 T.3184 T.3874 T.4565 T.5257 T.6640 T.8020
651: Century Schoolbook Bold romein
display-matrijzen:[59]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1549 T.1950 T.2559 T.3184 T.3874 T.4565 T.5257 T.6640 T.8020
display-matrijzen:[60]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
 • Chatsworth
510: Chatsworth (uit de handel genomen in 1965)
op verzoek van Stephenson and Blake, Sheffield voor hen geproduceerd in een grootte.
zetsel-matrijzen: UA.391 = 10pt,[61]
corps: 10pt (10D)
set: 12
line: M.1425
154: Chiswell Old face romein/cursief
display-matrijzen:[60]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
_12: Clarendon romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 5-12pt,[62]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (5D) 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 5,5 6,5 6,5 7,25 8,25 9,25 9,75 10,75 12
line: M.1200 M.1240 M.1258 M.1280 M.1305 M.1330 M.1320 M.1380 M.1385
412: Clarendon No.2 (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.2 = 5-12pt,[63]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 11pt (11D)
set: 8,5 9,25 10,5
line: M.1240 M.1265 M.1320
501: Clarendon Timetable (uit de handel genomen in 1967)
157: Clearface Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt,[64]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,25 9,25 10 10,75 11,75
line: M.1220 M.1250 M.1250 M.1294 M.1320 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
 • Cloister
271: Cloister Bold (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.86 = 6-12pt,[65]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,25 9,75 10,75
line: M.1245 M.1273 M.1285 M.1326
272: Cloister Old Style (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.89 = 6-12pt,[65]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 7,75 8,5 10
line: M.1236 M.1275 M.1269 M.1316
a395: Cloister Old Style (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
165: Cochin romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.67 = 6D-13pt, UA.174 = 14pt romein, UA.173 = 14pt cursief[66]
corps: 6D (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 8,5 10,5 11,5 12,25 13,25 15
line: M.1239 M.1254 M.1293 M.1320 M.1360 M.1387 M.1440
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1440 T.1841 T.2480 T.3056 T.3726
225: Colonna romein
display-matrijzen:[67]
corps: 18pt 24pt 36pt
line: T.1585 T.2114 T.3154
511: Condensa cursief
display-matrijzen:[53]
corps: 18pt 24pt 30pt
line: T.1948 T.2640 T.3194
 • Condensed
213: Condensed Bold (zie: 213 Bernard Condensed)
224; Condensed Heavy Antique (zie: 224 Devonshire Bold Condensed)
383: Condensed Heavy Grotesque (zie: 383 Grotesque Condensed)
523: Condensed Heavy Grotesque Titling (zie: 523 Grotesque Condensed)
419: Condensed Latin (zie: 419 Grotesque Condensed Titling)
 • Crossword
306: Crossword Puzzle Solutions
zetsel-matrijzen: 11pt[58]
11pt: 28 matrijzen, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ + leeg vlak + gearceerd vlak, de matrijzen worden op een vierkant gegoten.
306: Crossword Puzzle Specials
18pt: S 2612 t/m S 2641 = 1 t/m 30, S2727 t/m S2746 = 31-50, S3976 t/m S3986 = 51-61, S2643 = leeg veld, S2611 = gearceerd veld
309: Crossword Squares (uit de handel genomen)
 • Cushing
_17: Cushing (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen UA.1 = 6pt - 13pt[68]
corps: 6D (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11 of 12DD) 13pt (12D)
set: 6,5 7,25 8 8,75 9,25 10,25 12 12,5
line: M.1235 M.1220 M.1245 M.1265 M.1290 M.1323 M.1380 M.1395

DBewerken

 • Daily Mail Modern
326: Daily Mail Modern (uit de handel genomen in 1974)
Deze letter was het laatste ontwerp van Giovanni Mardersteig. In 1955 stierf Charles Malin, de graveur die voor hem de punches voor de matrijzen maakte. Daarna wilde Mardersteig geen nieuwe letters meer. Naar zijn mening waren punches gemaakt met een pantograaf inferieur. De letter werd later door Monotype aangepast voor zetselgietmachines en in 1957 uitgebracht.
592: Dante romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.441, 6D-14D[69]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE 13D op 14pE 14D op 16pE
set: 6 7 7,5 8,25 8,75 9,75 10,75 11,5 12,75
line: M.1200 M.1245 M.1290 M.1322 M.1382 M.1533
display-matrijzen
corps: 18D op 20pE 24D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1841 T.2462 T.3684 T.4960
682: Dante Semi Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.504, 6D-14D[69]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE 14D op 16pE
set: 6 7 7,5 8,25 8,75 9,75 10,75 12,75
line: M.1200 M.1245 M.1290 M.1322 M.1354 M.1533
612: Dante Titling romein
display-matrijzen[70]
corps: 16D op 18pE 20D op 22pE 28D op 30pE 36D op 36pE
line: T.1677 T.2085 T.2952 T.3764
 • Deutsch Romisch
298: Deutsch Romisch (uit de handel genomen in 1970)
zetsel-matrijzen: UA.303, 6D-12D[71]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 6,75 8 9 10 12
line: M.1243 M.1350 M.1480
286: Deutsch Romisch Bold (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.304, 8D-10D[72]
corps: 8D op 9pE 10D op 11pE
set: 8 10
line: M.1390
 • De Vinne
131: De Vinne (uit de handel genomen in 1967
zetsel-matrijzen: UA.400, 8pt[73]
corps: 8pt (8D) 12D op 13pE
set: 8 12,25
line: M.1445
display-matrijzen
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1938 T.2640 T.3194 T.3884
_21: De Vinne (zie: De Vinne Condensed)
_21: De Vinne Condensed (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.2 6,5pt - 12 pt[74]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9,25 11,25
line: M.1230 M.1280 M.1360 M.1435
167: De Vinne Italic (synoniem: Bold Italic Series No. 167) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.3 7,5pt - 11 pt[74]
corps: 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 8 8 8,75 9,75 10,5
line: M.1250 M.1250 M.1280 M.1294 M.1320
 • Devonshire
223: Devonshire Bold (synoniem: 223 Heavy Antique (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen[75]
corps: 42pt 48pt
line: T.4576 T.5268
224: Devonshire Bold Condensed (synoniem: 224 Condensed Heavy Antique) (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen[76]
corps: 42pt 48pt
line: T.4576 T.5268
_71: Didot romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 6,5pt - 13pt[77]
corps: 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 9pt (8D 10pt (9D) 11pt (10D) 11pt Large face (10D) 12pt (11D 13pt (12D)
set: 7,25 7,5 8,75 9,5 10,25 11 11,75 12,5
line: M.1225 M.1240 M.1260 M.1290 M.1320 M.1335 M.1360 M.1390
 • Divina Comedia
425: Divina Comedia (bij bombardement vernietigd)
436 Dorcherster script
display-matrijzen[78]
corps: 14pt 18pt 24pt 36pt
line: T.1218 T.1565 T.2088 T.3114

EBewerken

107: Egyptian No.1 romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt[79]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 6,5 7,25 7,5 8 8,75 10,5 12
line: M.1220 M.1220 M.1250 M.1266 M.1291 M.1315 M.1356
171: Egyptian (synoniem: 171 Egyptian Bold) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.39 = 9pt[80]
corps: 9pt
set: 8,5
line: M.1266
173: Egyptian No.4 romein
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
129: Egyptian romein (zie: Egyptian Bold nr.1 en: 251)
130: Egyptian (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 8pt[81]
corps: 8pt
set: 8
line: M.1285
162: Egyptian No.3 (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 8pt[82]
corps: 6,5pt
set: 6,5
line: M.1210
184: Egyptian (zie: 184 Ionic No.3)
241: Egyptian
251: Egyptian (zie: Egyptian Condensed)
330: Egyptian (zie: Egyptian Bold)
129: Egyptian Bold No.1 romein (zie: 251)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 8-10pt[83]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D)
set: 8,5 9,25 10
line: M.1235 M.1257 M.1290
171: Egyptian Bold (zie: 171 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
330: Egyptian Bold (synoniem: 330 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 6D[84]
corps: 6D (6D)
set: 8
line: M.1285
282: Egyptian Bold Condensed romein (zie: 251) (synoniemen: Egyptian Heavy en Heavy Egyptian
zetsel-matrijzen: UA.313 = 6D[83]
corps: 6D
set: 6,5
line: M.1230
251: Egyptian Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.63 = 6,5pt[83]
corps: 6,5pt (6D)
set: 6,5
line: M.1230
112: Egyptian Condensed (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.2 = 9pt[85]
corps: 9
set: 8,5
line: M.1270
464: Egyptian Condensed (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.130 = 6D-10D[61]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D' op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 6,75 7,75 8,5 9,5 10,75
line: M.1206 M.1246 M.1278 M.1301 M.1335
_72: Egyptian Extended romein
zetsel-matrijzen: UA.3 = 5-13pt[86]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (5D) 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D)
set: 5,5 7,25 7,25 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1173 M.1220 M.1220 M.1225 M.1240 M.1260 M.1290 M.1320 M.1360 M.1390
465: Egyptian Extended (bij bombardement vernietigd)
282: Egyptian Heavy romein (zie: 282 Egyptian Bold Condensed)
453: Ehrhardt romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.397 = 6-14pt[87]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,25 7,25 7,75 8,5 9,25 10 11 12,75
line: M.1220 M.1255 M.1270 M.1300 M.1320 M.1346 M.1381 M.1520
display-matrijzen:
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1810 T.2424 T.2987 T.3608
563: Ehrhardt (uit de handel genomen in 1974)
573: Ehrhardt Semi-Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.430 = 6-14pt[87]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,25 7,25 7,75 8,5 9,25 10 11 12,75
line: M.1220 M.1255 M.1270 M.1300 M.1320 M.1346 M.1381 M.1520
display-matrijzen:
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1810 T.2424 T.2987 T.3608
235: Elite Typewriter (zie: Typewriter)
zetsel-matrijzen: UA.28 = 12pt[83]
corps: 12pt (11D of 12D)
set: 13,25
line: M.1302
_19: Elsevir romein/cursief
UA.1 6pt - 12 pt[88][89]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt
set: 6,5 7,25 8 8,75 9,5 10,25 12
line: M.1210 M.1242 M.1270 M.1290 M.1340 M.1360 M.1415
 • Electronic Reading Founts
E-13B
CMC7
407-1
OCR-B
 • Emerson
320: Emerson romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.390 = 8-14pt[90]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 8,75 9,5 10,25 12,25
line: M.1210 M.1252 M.1270 M.1299 M.1421
display-matrijzen:
corps: 18pt 24pt
line: T.1693 T.2260
400: Emerson (uit de handel genomen in 1967)
479: Emerson (bij bombardement vernietigd)
 • Emery
452: Emery (uit de handel genomen in 1965)
 • Engravers Titling
146: Engraver's Titling (zie: 146 Engravers' Titling)
146: Engravers' Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6pt, kapitalen in 4 grootten, die onderling gecombineerd kunnen worden[91]
corps: 6pt (6D)
set: 8
line: M.1282
147: Engravers' Titling (zie: Engravers' Bold Titling)
147: Engravers' Titling Bold (zie: Engravers' Bold Titling)
 • Engravers Bold titling
147: Engravers Bold Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6 en 12pt in 4 grootten per corps, die onderling gecombineerd kunnen worden[67]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 8 14,5
line: M.1282 M.1420
display-matrijzen: 24 punt in 5 grootten
corps: 24pt
line: T.3060

FBewerken

 • Fabritius
586: Fabritius romein
 • Falstaff
323: Falstaff romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.347 = 6D-12D[92]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 10,25 12 13,75 15,5 17 20,5
line: M.1245 M.1288 M.1330 M.1373 M.1415 M.1503
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 20D op 22pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 42D op 48pE
line: T.1616 T.1838 T.2060 T.2282 T.2756 T.3465 T.4134 T.4849
 • Felix Titling
399: Felix Titling romein
display-matrijzen:[93]
corps: 72pt
line: T.7400
 • Fanfare Bold
514: Fanfare Bold Condensed Italic Titling cursief (bij bombardement vernietigd)
516: Fanfare Bold Condensed Italic Titling No.2 cursief
 • Festival Titling
554: Festval Titling cursief
display-matrijzen:[94]
corps: 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.4576 T.5406 T.6098 T.7619 T.9175
 • Figaro
536: Figaro romein
display-matrijzen:[95]
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.2680 T.3294 T.4014 T.5418
626: Figaro Bold (uit de handel genomen in 1967)

^ Fleet Titling

632: Fleet Titling romein
display-matrijzen:[96]
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1622 T.1855 T.2080 T.2780 T.3414 T.4164 T.4906 T.5618 T.7050 T.8470
 • Floriated capitals
431: Floriated capitals
display-matrijzen:[97]
corps: 48pt
line: T.6488
 • Fontana
403: Fontana romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.464 = 8pt-14pt[98]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 9,25 10 11 12,5
line: M.1233 M.1295 M.1320 M.1352 M.1481
grootzetsel-matrijzen:
corps: 18pt romein 18pt cursief 24pt romein
UA. 488 464 488
set: 16 16 21,5
line: T.1810 T.1810 T.2364
437: Fontana bible face romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.464 = 4,5pt-6pt[87]
corps: 4,5pt (4D) 5pt (5D) 6pt (6D) 6pt long desc. & asc.on 8pE
set: 5,25 6,25 7,25 7,25
line: M.1231 M.1271 M.1300 M.1300
443: Fontana Titling (in bombardement vernietigd)
 • Forte
614: Forte
display-matrijzen:[99]
corps: 18D op 20pE 24D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1984 T.2654 T.3974 T.5360 T.6710 T.7530
 • Fournier
185: Fournier romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.59 = 8pt-13,5pt[100]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt op 14pE (14D)
set: 7,25 8,25 8,75 9,25 10,25 11,75
line: M.1256 M.1280 M.1294 M.1315 M.1345 M.1397
grootzetsel-matrijzen: UA. 446
corps: 14pt (14D)
set: 12,25
line: T.1385
185: Fournier Old Face (zie: Fournier)
285: Fournier Old Face (Shortened Caps) (zie: Fournier Shortened Capitals)
285: Fournier Shortened Capitals romein/cursief (zie ook: Fournier 185)
zetsel-matrijzen: UA.59 = 10pt-13,5pt, ingekorte kapitalen, voor gebruik in combinatie met de onderkast-letters van Fournier 185[100]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt op 14pE (14D)
set: 8,75 9,25 10,25 11,75
line: M.1294 M.1315 M.1345 M.1397
 • French Face Extended
_76: French Face Extended (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7D-10pt[101]
corps: 7D op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D)
set: 8,25 9,75 10,75
line: M.1250 M.1257 M.1301
 • French Modern
111: French Modern (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6D-10pt[101]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D)
set: 7 8,25 8,5 9
line: M.1215 M.1250 M.1270 M.1290
 • French Old Style
_68: French Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt[102]
oude bladen vermelden corps 7pt en 8pt, latere versies: 6,5pt en 7,5pt, set en lining blijven gelijk
corps: 6,5pt op 7pE (6D) 7pt 7,5pt (7D) op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 7,25 7,25 7,5 7,5 8,25 9,75 10,75
line: M.1215 M.1215 M.1253 M.1253 M.1260 M.1290 M.1320 M.1388
109: French Old Style romein/cursief (synoniem: French Old Stype no. 2) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-11pt[103]
corps: 6,5pt (6D) op 7pE 7,5pt (7D) op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 6,5 7,5 8,25 9,5 10,25
line: M.1220 M.1250 M.1260 M.1291 M.1315
148: French Old Style No.3 (uit de handel genomen in 1967
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt[104]
corps: 6,5pt (6D) op 7pE
set: 6,5
line: M.1215
_69: French Old Style Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7pt-13pt[105]
corps: 7pt (6D) 8pt (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 7,5 7,5 8,75 9,5 10,25 12,25
line: M.1215 M.1253 M.1260 M.1290 M.1320 M.1388
_69: French Old Style (Half-Fat) (zie: French Old Style Bold)
 • French Round Face
_44: French Round Face romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt[106]
corps: 6,5pt (6D) op 7pE 7,5pt (7D) op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1225 M.1243 M.1280 M.1300 M.1327 M.1360 M.1387
 • Fredericus Antiqus
314: Fredericus Antiqus romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt[107]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 8 8,5 9 11 12,5
line: M.1236 M.1268 M.1295 M.1333 M.1380
 • Futura Buchschrift
596: Futura Buchschrift (geschorst in 1960)

GBewerken

 • Gallia (Sorts)
a313: Gallia (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
156: Garamond romein/cursief
Swash en ligaturen voor 156
De cursief die was ontworpen bij deze serie, werd door de afnemers veel te extreem gevonden. Uiteindelijk werd besloten een wat bescheidener cursief te ontwerpen. Dat werd: Series 174. De extra luxe cursieve "swash"-kapitalen bleven wel gehandhaafd. In oude matrijzenramen zijn de cursieve matrijzen met 156 af en toe nog wel te vinden, en die zijn bij de huidige gebruikers van Monotype-machines zeer in trek.
zetsel-matrijzen: UA.37 = 6-12pt, UA.99 = 14pt[108]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (11D) 12D 14pt (14D)
set: 6 6,75 7 8 8,75 9,5 10,25 11,25 12,25 12,25
line: M.1186 M.1200 M.1220 M.1250 M.1268 M.1276 M.1300 M.1338 M.1368 M.1486
grootzetsel: romein = UA.114 cursief = UA.115
14pt (14D) romein/cursief, 16pt (16D) romein, 18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief
corps: 14pt (14D) 16pt (16D) 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 12,75 14 16 21,5
line: T.1395 T.1600 T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1600 T.1810 T.2138 T.2364 T.2918 T.3470 T.4166 T.4778 T.5961 T.7240
201: Garamond bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: 6-12pt: romein = UA.61, cursief = UA.315, 14pt = UA.342[57]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (11D) 12D 14pt (14D)
set: 6 6,75 7 8 8,75 9,5 10,25 11,25 12,25 14
line: M.1186 M.1200 M.1223 M.1254 M.1268 M.1285 M.1311 M.1350 M.1380 M.1500
grootzetsel: UA.154
18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief
corps: 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 18 24
line: T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1600 T.1810 T.2138 T.2364 T.2918 T.3608 T.4162 T.4854 T.5961 T.7240
174: Garamond Italic No.2 cursief (het romein is voor 1966 uit de handel genomen)
zetsel-matrijzen: UA.42 = 6-12pt, UA.140 = 14pt[109]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (11D) 12D 14pt (14D)
set: 6 6,75 7 8 8,75 9,5 10,25 11,25 12,25 12,75
line: M.1186 M.1200 M.1220 M.1250 M.1268 M.1276 M.1300 M.1338 M.1368 M.1486
grootzetsel: UA.140
14pt (14D) romein/cursief, 18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief
corps: 14pt (14D) 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 12,75 16 21,5
line: T.1395 T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1600 T.1810 T.2138 T.2364 T.2918 T.3470 T.4166 T.4778 T.5961 T.7240
201: Garamond Heavy (zie: 201 Garamond Bold)
Am. 548: Garamond Bold
Am. 5481: Garamond Bold Italic
Am. 648E: American Garamond (romein)
Am. 649G: American Garamond Italic
 • Garamont (Goudy)
Am. 248: Garamont (Goudy) romein
Am. 2481: Garamont Italic (Goudy) cursief
 • Gill
275: Gill Bold Sans-Serif (zie: 275 Gill Sans Bold)
430: Gill Face (bij bombardement vernietigd)
442: Gill Ultra Bold (zie: 442 Gill Sans Ultra Bold)
433: Gill Moiree Shadow (bij bombardement vernietigd)
262: Gill Sans romein/cursief
zetsel-matrijzen: romein: UA.82, cursief: UA.311 = 5-14pt (S.H. = short descenders)[110]
corps: 5pt
(5D)
5,5pt op 6pE
(6pt S.H.) (5D)
6pt
(6D)
6D
op 7pE
7pt
(7D)
8pt
(8D)
8D op 9pE
(9pt S.H.)
9pt
(8D)
9D op 10pE
(10pt S.H.)
10pt
(10D)
10D op 11pE
(11pt S.H.)
11pt
(11D)
12pt
(11D)
14pt
(14D)
set: 6 6,5 6,5 7 7,5 8 9 9 9,5 9,5 10,25 10,25 11,25 12,5
line: M.1198 M.1220 M.1220 M.1235 M.1255 M.1255 M.1285 M.1285 M.1302 M.1302 M.1327 M.1327 M.1360 M.1415
grootzetsel: UA.383, romein 18pt
corps: 18pt (18D)
set: 17
line: T.1841
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1611 T.1841 T.2002 T.2181 T.2480 T.2918 T.3606 T.4162 T.4844 T.6124 T.7270
349: Gill Sans No.2 romein/cursief
zetsel-matrijzen: romein: UA.345 = 5pt[111]
corps: 5pt (5D)
set: 5
line: M.1155
275: Gill Sans Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: romein: UA.93 = 5-14pt, cursief: UA.302 = 5.5-14pt (S.H. = short descenders)[86]
corps: 5pt
(5D)
5,5pt op 6pE
(6pt S.H.) (5D)
6pt
(6D)
6D
op 7pE
7pt
(7D)
8pt
(8D)
8D op 9pE
(9pt S.H.)
9pt
(9D)
9D op 10pE
(10pt S.H.)
10pt
(10D)
10D op 11pE
(11pt S.H.)
11pt
(11D)
12pt
(11D)
14pt
(14D)
set: 6 6,5 6,5 7 7,5 8 9 9 9,5 9,5 10,25 10,25 11,25 12,5
line: M.1198 M.1220 M.1220 M.1235 M.1255 M.1255 M.1285 M.1285 M.1302 M.1302 M.1327 M.1327 M.1360 M.1415
grootzetsel: UA.383, romein 18pt
corps: 18pt (18D)
set: 18
line: T.1841
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1611 T.1841 T.2002 T.2181 T.2480 T.2918 T.3606 T.4162 T.4844 T.6124 T.7270
350: Gill Sans Bold romein (zie: 350 Gill Sans 349)
zetsel-matrijzen: romein: UA.346 = 5pt[111]
corps: 5pt (5D)
set: 5
line: M.1155
575: Gill Sans Bold (uit de handel genomen in 1967)
343: Gill Sans Bold Condensed romein
zetsel-matrijzen: romein: UA.93 = 5-14pt, cursief: UA.302 = 5.5-14pt (S.H. = short descenders)[112]
corps: 5,5pt op 6pE
(6pt S.H.) (5D)
6pt
(6D)
8pt
(8D)
9pt
(9D)
10pt
(10D)
12pt
(12D)
14pt
(14D)
set: 6,5 6,5 8 9 9,5 11,25 12,5
line: M.1220 M.1220 M.1255 M.1285 M.1302 M.1360 M.1415
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1611 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606 T.4162 T.4844 T.6124 T.7270
373: Gill Sans Bold Condensed Titling No.1 romein
display-matrijzen:[53]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1181 T.2363 T.3193 T.3886 T.4714 T.6418 T.8070 T.9680
525: Gill Sans Bold Condensed Titling romein
display-matrijzen:[113]
corps: 72pt
line: T.9700
468: Gill Sans Bold Extra Condensed romein
display-matrijzen:[96]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1637 T.2086 T.2805 T.3470 T.4160 T.5684 T.7150 T.8552
_L8: Gill Sans Bold Timetable romein
317: Gill Sans Bold Titling romein
display-matrijzen:[114]
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.3160 T.3886 T.4744 T.6398 T.8050 T.9660
233: Gill Sans Cameo romein
display-matrijzen:[53]
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.2890 T.4344 T.5096 T.5828
299: Gill Sans Cameo Ruled romein
display-matrijzen:[53]
corps: 36pt 48pt
line: T.4914 T.6528
485: Gill Sans Condensed romein
zetsel-matrijzen: romein: UA.499 = 10-12pt[115]
corps: 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 10,25
line: M.1302 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606
321: Gill Sans Extra Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.336 = 6D-12pt[59]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 7 8 8 9,5 11,25
line: M.1235 M.1270 M.1255 M.1302 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt 72D op 72pE
line: T.1395 T.1581 T.1841 T.2181 T.2480 T.2918 T.3608 T.4162 T.4844 T.6124 T.7270 T.8060
526: Gill Sans Extra Bold Titling romein
display-matrijzen:[107]
corps: 72pt
line: T.9700
526: Gill Sans Extra Heavy Titling (zie: 526 Gill Sans Extra Bold Titling)
362: Gill Sans Light romein/cursief
zetsel-matrijzen: romein: UA.82 = 4.5-14pt, cursief: UA.311 = 5-14pt[87]
corps: 4.5 5pt 5,5pt op 6pE 6pt 6D op 7pE 7pt 8pt 8D op 9pE 9pt 9D op 10pE 10pt 10D op 11pE 11pt 12pt 14pt
didot: 4D 5D 5D 6D 6D 7D 8D 8D 9D 9D 10D 10D 11D 12D 14D
set: 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 8 9 9 9,5 9,5 10,25 10,25 11,25 12,5
line: M.1239 M.1198 M.1220 M.1220 M.1235 M.1255 M.1255 M.1285 M.1285 M.1302 M.1302 M.1327 M.1327 M.1360 M.1415
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1611 T.1841 T.2002 T.2181 T.2480 T.2918 T.3606 T.4162 T.4844 T.6124 T.7270
662: Gill Sans Light No.2 romein (synoniem: Gill Sans Light, zie ook: Gill Sans 349)
zetsel-matrijzen: romein: UA.345 = 5pt[111]
corps: 5pt (5D)
set: 5
line: M.1155
353: Gill Sans Poster romein
display-matrijzen:[116]
corps: 66pt op 72pE 72pt
line: T.6683 T.8030
406: Gill Sans Shadow No.1 romein
display-matrijzen:[117]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt 42 48pt 60pt 72pt
line: T.2363 T.3160 T.3894 T.4744 T.5596 T.6408 T.8050 T.9660
408: Gill Sans Shadow No.2 romein
display-matrijzen:[107]
corps: 42
line: T.6648
338: Gill Sans Shadow No.3 romein
display-matrijzen:[118]
corps: 72
line: T.7950
290: Gill Sans Shadow Line romein
display-matrijzen:[112]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1840 T.2480 T.2918 T.3608 T.4161 T.4854 T.6124 T.7270
304: Gill Sans Shadow Titling romein
display-matrijzen:[119]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.2363 T.3162 T.3884 T.4744 T.6372
231: Gill Sans Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.84 = 6pt in 4 grootten, 12pt[83]
corps: 6pt size 4 6pt size 3 6pt size 1 6pt sizes 3 en 4 6pt sizes 1 en 3 12pt
didot 6D 6D 6D 6D 6D 12D
set: 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 16
line: M.1365 M.1365 M.1365 M.1365 M.1365 M.1750
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1846 T.2367 T.3162 T.3884 T.4744 T.5562 T.6372 T.8034 T.9700
262: Gill Sans-Serif (zie: 262 Gill Sans)
349: Gill Sans-Serif (zie: 349 Gill Sans)
353: Gill Sans-Serif (zie: 353 Gill Sans Poster)
275: Gill Sans-Serif Bold (zie: 275 Gill Sans Bold)
350: Gill Sans-Serif Bold (zie: 350 Gill Sans Bold)
343: Gill Sans-Serif Bold Condensed (zie: 343 Gill Sans Bold Condensed)
468: Gill Sans-Serif Bold Extra Condensed (zie: 465 Gill Sans Bold Extra Condensed)
233: Gill Sans-Serif Cameo (zie: 233 Gill Sans Cameo)
299: Gill Sans-Serif Cameo Ruled (zie: 299 Gill Sans Cameo Ruled)
373: Gill Sans-Serif Extra Bold Titling (zie: 373 Gill Sans Bold Condensed Titling)
321: Gill Sans-Serif Extra Heavy (zie: 321 Gill Sans Extra Bold)
485: Gill Sans-Serif Medium Condensed (zie: 485 Gill Sans Condensed)
362: Gill Sans-Serif Light (zie: 362 Gill Sans Light)
304: Gill Sans-Serif Shadow (zie: 304 Gill Sans Shadow Titling)
406: Gill Sans-Serif Shadow No.1 (zie: 406 Gill Sans Shadow No.1)
408: Gill Sans-Serif Shadow No.2 (zie: 408 Gill Sans Shadow No.2)
290: Gill Sans-Serif Shadowline (zie: 290 Gill Sans Shadow Line)
231: Gill Sans-Serif Titling (zie: 231 Gill Sans Titling)
317: Gill Sans-Serif Titling (zie: 317 Gill Sans Bold Titling)
338: Gill Sans-Serif Two Colour (zie: 338 Gill Sans Shadow No.3)
442: Gill Sans-Serif Ultra Bold (zie: 442 Gill Sans Ultra Bold)
442: Gill Sans Ultra Bold romein
display-matrijzen:[120]
corps: 18pt 24pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1985 T.2640 T.3974 T.5398 T.6720 T.8060
Alternative characters for 262, 275, 362
103: Gloucester Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.5 = 6-13,5pt,[121]
corps: 6pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 11,5pt (11D) 12pt (11D) 13,5pt (13D)
set: 6 7,25 7,25 8 9 9,75 10,5 11,25 12,75
line: M.1276 M.1323 M.1323 M.1352 M.1400 M.1433 M.1467 M.1500 M.1563
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
198: Gloucester Bold Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.60 = 6-12pt,[122]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 6 7,25 8,5 9,25 9,75
line: M.1276 M.1323 M.1400 M.1433 M.1443
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
243: Gloucester Bold Extended romein
zetsel-matrijzen: UA.75 = 6-12pt,[96]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 6 7,25 9 9,75 11,25
line: M.1276 M.1323 M.1400 M.1433 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
395: Gloucester Bold Extra Condensed romein
display-matrijzen: 14-72pt[107]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1580 T.2015 T.2676 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
160: Gloucester Bold Italic
zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-12pt,[96]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 12pt (11D)
set: 6,75 8 9 10,25 11,5
line: M.1276 M.1323 M.1353 M.1400 M.1500
396: Gloucester Extra Condensed romein
display-matrijzen: 14-72pt[123]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268
_99: Gloucester Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.4 = 6-13,5pt,[122]
corps: 6pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 11,5pt (11D) 12pt (11D) 13,5pt (13D)
set: 6 7,25 7,25 8 9 9,75 10,5 11,25 12,75
line: M.1276 M.1323 M.1323 M.1352 M.1400 M.1433 M.1467 M.1500 M.1563
grootzetsel: 18pt (18D) UA.116, romein/cursief, 24pt (24D) UA.117, romein/cursief
corps: 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 16 21,5
line: T.1984 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
 • Gothic (verzamelnaam voor schreefloze schriften)
__4: Gothic (synoniem: Grotesque Condensed) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matijzen UA.1B 6pt - 12pt[124]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 8,5 9,25 12
line: M.1220 M.1260 M.1290 M.1320 M.1360
269: Goudy Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.88 = 6-14pt,[125]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 9,25 11 11,75 12,75 15,5
line: M.1250 M.1286 M.1362 M.1386 M.1425 M.1620
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt
line: T.1518 T.1965 T.2590 T.3124 T.3824 T.4427
441: Goudy Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.382 = 6-12pt,[126]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,5 10,25 11,25 12,25
line: M.1246 M.1295 M.1370 M.1407 M.1442
268: Goudy Cataloque romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.83 = 6-14pt,[100]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 7 8,75 9,25 10,25 12 14
line: M.1250 M.1294 M.1325 M.1377 M.1447 M.1592
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1470 T.1980 T.2620 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268
364: Goudy Cataloque romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 5-6pt, UA.419 = 7pt-7,75pt,[117]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (6D) 6pt (6D) 7pt (7D) 7,75pt op 8pE (8D)
set: 5,5 6,25 7,75 8,5 9,25
line: M.1190 M.1208 M.1240 M.1253 M.1282
214: Goudy Extra Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.88 = 6-14pt,[127]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 8D op 9pE 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 7,5 9 10,25 10,25 11,5 13,5
line: M.1237 M.1285 M.1323 M.1323 M.1323 M.1385
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1810 T.2502 T.3056 T.3746 T.4406 T.5048 T.6340 T.7550
249: Goudy Modern romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.87 = 10-12pt,[128]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 9,25 10 11,25
line: M.1235 M.1256 M.1290
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1257 T.1671 T.2226 T.2780 T.3332 T.3886 T.4438
291: Goudy Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.312 = 6-14pt, lange staartletters beschikbaar, Swash kapitalen in: 42, 60, 72pt[95]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 8pt long desc. 10pt 10pt long desc. 11pt short desc. 11pt 12pt 14pt
didot: 6D 8D 9D op 9pE 10D 11D 10D op 11pE 11D 12D 14D
set: 6,75 8,5 8,5 10,25 10,25 11,25 11,25 12,25 15
line: M.1246 M.1295 M.1295 M.1370 M.1370 M.1407 M.1407 M.1442 M.1630
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1538 T.1948 T.2606 T.3184 T.3874 T.4427 T.5118 T.6364 T.7609
292: Goudy Text (gotisch schrift)
zetsel-matrijzen: UA.339 = 9-12pt, kan gecombineerd worden met 293 Lombardic Capitals[129]
corps: 9pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 7,5 8 9,5
line: M.1354 M.1356 M.1425
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 36pt 48pt
line: T.1523 T.1939 T.2590 T.3884 T.5268
439: Goudy Titling romein
 • Gravura
533: Gravura romein (uit de handel genomen in 1965)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 12pt[130]
corps: 12pt (12D)
set: 10
line: M.1325
388: Grock romein
display-matrijzen:[131]
corps: 24pt 36pt 48pt
line: T.3160 T.4744 T.6398
493: Grosvenor Script cursief
display-matrijzen:[132]
corps: 18pt
line: T.1980
 • Grotesque (verzamelnaam voor schreefloze lettertypen)
_11: Grotesque (zie: 11 Grotesque Bold Condensed)
_33: Grotesque (zie: 33 Grotesque Condensed)
_51: Grotesque romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt, UA.124 = 14pt-18pt, UA.125= 24pt[133]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 7,75 9,5 10,25 11,5 12,5 15,5
line: M.1220 M.1235 M.1265 M.1291 M.1315 M.1444
grootzetsel:
corps: 14pt (14D) 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 14 18 24
line: T.1533 T.1984 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2308 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
126: Grotesque (zie: 126 Grotesque Light No.1)
215: Grotesque romein/cursief (synoniem: Grotesque No. 1)
zetsel-matrijzen: 5pt = romein UA.421 en cursief UA.429, 6,5pt-13pt = romein UA.65 en cursief UA.401[134]
corps: 5pt (5D) 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 5,25 6,75 7,5 7,75 8,5 9,5 10,25 12,5
line: M.1208 M.1265 M.1287 M.1292 M.1322 M.1371 M.1405 M.1495
displaymatrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 20D op 22pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 48Dop 60pE 60Dop 72pE 72pt
line: T.1630 T.1852 T.2076 T.2300 T.2780 T.3565 T.4164 T.5570 T.7040 T.7900
216: Grotesque (zie: 216 Grotesque Bold)
274: Grotesque (zie: 274 Grotesque Light Condensed)
389: Grotesque No.2 (zie: 389 Grotesque Light)
212: Grotesque romein (uit de handel genomen in 1964)
zetsel-matrijzen: UA.62 = 6,5pt[135]
corps: 6,5pt op 7pE (6D)
set: 7
line: M.1393
_73: Grotesque Bold No.3 romein
zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-13pt[136]
corps: 6pt (6D) 6,5pt op 7pE (6D) 7,5pt op 8pE (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 7,25 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1211 M.1225 M.1240 M.1260 M.1290 M.1320 M.1360 M.1390
_97: Grotesque Bold romein (in rood: withdrawn omstreeks 197(?) )
zetsel-matrijzen: UA.2 = 7,7pt[137]
corps: 7,5pt (7D)
set: 9,5
line: M.1262
216: Grotesque Bold No.2 romein/cursief combineert met Series No. 215 Grotesque
zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt = UA.66[138]
corps: 5pt (5D) 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 5,25 6,75 7,5 7,75 8,5 9,5 10,25 12,5
line: M.1208 M.1265 M.1287 M.1292 M.1322 M.1371 M.1405 M.1495
displaymatrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 20D op 22pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 48Dop 60pE 60Dop 72pE 72pt
line: T.1630 T.1852 T.2076 T.2300 T.2780 T.3565 T.4164 T.5570 T.7040 T.7900
680: Grotesque Bold romein (zie: Bell Gothic 619)
zetsel-matijzen UA.502 6pt[139]
corps: 6pt (6D)
set: 7
line: M.1245
_11: Grotesque Bold Condensed (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA-2, 6pt & 9pt (synoniem: Grotesque)[140]
corps: 6pt (6D) 9pt (8D)
set: 6,5 8
line: M.1225 M.1260
_15: Grotesque Bold Condensed No.2 romein/cursief (synoniem: series 15 Sans Serif)
zetsel-matrijzen Romein: UA.2 = 6pt - 12pt[141]
6pt (6D) met verkortte staartletters: 6.5 set line .1225
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 7,75 8 8,75 10 10,75 12
line: M.1225 M.1255 M.1285 M.1310 M.1355 M.1380 M.1430
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
365: Grotesque Bold Condensed (synoniem: 365 Heavy Narrow Gothic) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen UA.333 = 10pt - 12pt[142]
corps: 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 10,25
line: M.1410 M.1490
_81: Grotesque Bold Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 10pt[143]
corps: 10pt (9D)
set: 9,5
line: M.1301
166: Grotesque Bold Condensed No.4 (synoniem: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
zetsel-matrijzen: UA.403 = 12pt, UA.121 = 14pt[144]
corps: 12pt (12D)
set: 12
line: M.1590
grootzetsel:
corps: 14pt (14D)
set: 14
line: T.1691
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1671 T.2085 T.2778 T.3470 T.4299 T.4991 T.5821 T.7204 T.8623
166: Grotesque Bold Condensed Titling romein (zie: 166 Grotesque Bold Condensed No.4)
527: Grotesque Bold Condensed Titling romein
display-matrijzen:[145]
corps: 72pt
line: T.9700
150: Grotesque Bold Extended No.1 romein/cursief
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt, 7pt en 9pt enkel cursief[146]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
UA. rom: 22 . 40 . 40 40 40
UA. curs. 309 310 310 310 310 310 130
set: 6,5 8,75 10 11 12 13 14
line: M.1200 M.1245 M.1280 M.1306 M.1365 M.1395 M.1470
grootzetsel:
corps: 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 19,5 26
line: T.1948 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2308 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
168: Grotesque Bold Extended (uit de handel genomen in 1967)
524: Grotesque Bold Titling romein
display-matrijzen:[147]
corps: 72pt
line: T.9700
_33: Grotesque Condensed No.2 romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6pt-13,5pt[148]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D) 13,5pt (14D)
set: 6,75 7 8 8,5 9,25 9,75 11,25 11,25 12,5
line: M.1255 M.1255 M.1285 M.1315 M.1365 M.1395 M.1455 M.1440 M.1517
grootzetsel, UA.395 = 22pt :
corps: 22pt (20D)
set: 14
line: T.2350
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2308 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
318: Grotesque Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.388 = 5D, 6pt, UA.300 = 6D-13pt[128]
corps: 5D op 6pE 6pt (6D) 6D op 7pE 7D op 8pE 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 5 5,25 5,5 6,5 6,75 7,5 8,25 9,25 10,25 11
line: M.1220 M.1248 M.1264 M.1307 M.1328 M.1373 M.1410 M.1459 M.1505 M.1551
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.1544 T.1948 T.2640 T.3332 T.4022 T.5406
383: Grotesque Condensed No.4 romein
zetsel-matrijzen: UA.341 = 5D-12D[149]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 5 6 7 8
line: M.1280 M.1358 M.1410 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 42pt op 48pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1626 T.2074 T.2776 T.3565 T.4164 T.4879 T.5620 T.7030 T.7890
__4: Grotesque Condensed (zie: Gothic Series No.4)
383: Grotesque Condensed Heavy (zie: 383 Grotesque Condensed)
523: Grotesque Condensed Titling romein
display-matrijzen:[147]
corps: 72pt
line: T.9700
215: Grotesque Half Fat (zie: 215 Grotesque No.1)
126: Grotesque Light No.1 romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.420/UA.431 = 5pt-5,5pt, UA.64/UA.396 = 6,5pt-13pt[147]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (5D) 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 5,25 5,75 6,75 7,5 7,75 8,5 9,5 10,25 12,5
line: M.1208 M.1231 M.1265 M.1287 M.1292 M.1322 M.1371 M.1405 M.1495
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1630 T.2076 T.2780 T.3565 T.4164 T.5570
389: Grotesque Light (synoniem: 389 Grotesque No. 2) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.2 = 8pt-12pt[150]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 9,5 10,25 11,25 12,5 15,5
line: M.1235 M.1265 M.1291 M.1315 M.1444
274: Grotesque Light Condensed No.2 romein
zetsel-matrijzen: UA.427 =5D, UA.94 = 6D-13pt[151]
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 5 5,5 6,5 6,75 7,5 8,25 9,25 10,25 11
line: M.1220 M.1264 M.1307 M.1328 M.1373 M.1410 M.1459 M.1505 M.1551
204: Grotesque Light Condensed (synoniem: 204 Light face Gothic) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.58 = 12pt[152]
corps: 12pt (12D)
set: 10,25
line: M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt
line: T.1395 T.1810
405: Grotesque Light Condensed (uit de handel genomen in 1967)
405: Grotesque Narrow (zie: 405 Grotesque Light Condensed)
177: Grotesque Newspaper Smalls (zie: 177 Newspaper Small Ads)
216: Grotesque ¾ Fat (zie: 216 Grotesque Bold No.1)
502: Grotesque Timetable (uit de handel genomen in 1967)
524: Grotesque Titling (zie: 524 Grotesque Bold Titling)
 • Gwendolin
208: Gwendolin (uit de handel genomen in 1967)
 • Gustavus
484: Gustavus Bold (uit de handel genomen in 1965)
497: Gustavus Light (uit de handel genomen in 1965)

HBewerken

 • Haarlemmer
531: Haarlemmer romein (Withdrawn in 1967) ontwerp: Jan van Krimpen
zetsel-matrijzen: UA.408 = 14D[153]
corps: 14D
set: 12,75
line: M.1500
 • Half Fat Modern Mediaeval
_52: Half Fat Modern Mediaeval romein (synoniem: 52 Schurmann Antiqua Halbfette) (withdrawn in 196(?) )
zetsel-matrijzen: UA.5[154]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12D op 13pE
set: 7,75 9 9,25 9,75 10,5 12,7
line: M.1264 M.1307 M.1338 M.1399 M.1425 M.1517
 • Headline bold
595: Headline Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.443 = 6-14pt[155]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 8 8,75 9,75 10,75 11,75 12,75 14,75
line: M.1245 M.1287 M.1320 M.1358 M.1397 M.1431 M.1474 M.1624
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
 • Heavy
223: Heavy Antique (zie: Devonshire Bold)
282: Heavy Egyptian (zie: 282 Egyptian Bold Condensed) (synoniem Egyptian Heavy)
365: Heavy Narrow Gothic (zie: 365 Grotesque Bold Condensed) (uit de handel genomen in 1967)
435: Heavy Shadow French (uit de handel genomen in ??)
337: Heavy Small Caps (uit de handel genomen in 1974)
765: Helvetica romein/cursief
past bij 766 Helvetica Medium, equivalent met Stempels Helvetica halbfett, en Linotype Helvetica Bold
zetsel-matrijzen: UA.508 = 6D-12D[156]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 7 7,75 8,75 9,75 10,75 12,75
line: M.1230 M.1255 M.1290 M.1328 M.1360 M.1430
766: Helvetica Medium romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.508 = 6D-12D[156]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 7 7,75 8,75 9,75 10,75 12,75
line: M.1230 M.1255 M.1290 M.1328 M.1360 M.1430
 • Horley Old Style
261: Horley Old Face Heavy (zie: 261 Horley Old Style Bold)
188: Horley Old Style (vervangen door 199, uit de handel genomen in 1965)
199: Horley Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.56 = 6-13pt, UA.362 = 14pt[157]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 8,25 9,25 10 10,75 11,75 12,75 13
line: M.1250 M.1296 M.1328 M.1362 M.1392 M.1435 M.1473 M.1520
grootzetsel: romein = UA.367
corps: 18pt 24pt
set: 16,6 22
line: T.1828 T.2390
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1422 T.1828 T.2390 T.2944 T.3634
261: Horley Old Style Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.80 = 6-13pt[158]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 6,75 8,25 9,25 10 10,75 11,75 12,75
line: M.1250 M.1296 M.1328 M.1362 M.1392 M.1435 M.1473
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 84pt 60pt 72pt
line: T.1422 T.1828 T.2390 T.2944 T.3634 T.4276 T.4898 T.6150 T.7380
923: Hungry Dutch, romein
zetsel matrijzen, 12pt Pica
Ontwerp: Russell Maret, een revival van een lettertype dat in 1686 werd gesneden door Peter van Walpengen voor bisschop John Fell van Oxford. Na 50 jaren was dit het eerste lettertype dat kan worden gebruikt om in letterverband te gieoen. [159]

IBewerken

101: Imprint romein/cursief
combineert met series 310 of 410
zetsel-matrijzen: UA.4 = 6-12pt, UA.4a = 13,5pt[160]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt on 14pE
set: 7 7,75 7,75 8,5 9,25 9,5 10,25 11,75 13,25
line: M.1237 M.1257 M.1257 M.1285 M.1312 M.1300 M.1325 M.1375 M.1440
grootzetsel:
corps: 16pt (16D) 18pt (18D) 24pt (24D)
UA.romein 106 106 107
UA.cursief ontbreekt 128 129
set: 16 18 24
line: T.1609 T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1609 T.1810 T.1998 T.2364 T.2918 T.3608
310: Imprint Bold romein/cursief
combineert met series 101
zetsel-matrijzen: UA.98 = 6pt-13,5pt[147]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt on 14pE
set: 7 7,75 7,75 8,5 9,25 9,5 10,25 11,75 13,25
line: M.1237 M.1257 M.1257 M.1285 M.1312 M.1300 M.1325 M.1375 M.1440
410: Imprint Bold No.2 romein/cursief
combineert met series 101
zetsel-matrijzen: 6-13,5pt[161]
corps: 6pt
(6D)
7pt short desc.
op 6.5pE (6D)
7pt
(7D)
8pt
(8D)
9pt
(8D)
10pt
(9D)
11pt
(10D)
11pt large face
(11D)
12pt
12D)
13,5pt on 14pE
(14D)
UA.romein 348 348 348 348 348 348 348 348 348
UA.cursief 76 76 76 76 76 76 76 geen cursief 76 76
set: 7 7,75 7,75 8,5 9,25 9,5 10,25 11 11,75 13,25
line: M.1237 M.1257 M.1257 M.1285 M.1312 M.1300 M.1325 M.1346 M.1375 M.1440
310: Imprint Heavy No.1 (zie: 310 Imprint Bold)
410: Imprint Heavy No.2 (zie: 410 Imprint Bold)
101: Imprint Old Face (zie: 101 Imprint)
190: Imprint Shadow romein/cursief
display-matrijzen[162]
corps: 60pt 72pt
line: T.6237 M.7516
 • Indicateur
462: Indicateur (uit de handel genomen in 1967)
 • Inflex Bold
366: Inflex Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.344 = 5pt-9pt, combineert met: Series No. 342 Ionic[163]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (6D) 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D)
set: 5,5 6 6,75 7,5 8,5 9,25
line: M.1220 M.1242 M.1270 M.1290 M.1327 M.1355
 • Inflex Timetable
503: Inflex Timetable (zie: Bold Face)
 • Ionic
__6: Ionic (zie: 6 Modern no.4) (uit de handel genomen in 1967)
265: Ionic No.1 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.321 = 6pt-6,5pt[164]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D)
set: 7 7,75
line: M.1237 M.1248
342: Ionic No.2 romein/cursief (zie ook: 562 Ionic 2-line
zetsel-matrijzen: UA.317 = 5pt-9pt[79]
corps: 5pt (5D) 5,5pt (6D) 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D)
set: 5,5 6 6,75 7,5 8,5 9,25
line: M.1220 M.1242 M.1270 M.1290 M.1327 M.1355
184: Ionic No.3 romein (synoniem : 184 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.51 = 6pt[165]
corps: 6pt (6D)
set: 6,75
line: M.1255
153: Ionic No.4 romein (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 8pt[131]
corps: 8pt (8D)
set: 10,75
line: M.1285
416: Ionic No.5 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7D-8D[166]
corps: 7D op 8pE 8D op 9pE
set: 9,25 9,75
line: M.1266 M.1329
451: Ionic No.6 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.380 = 6pt-7pt[167]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D)
set: 6,75 7,5
line: M.1270 M.1290
476: Ionic (bij bombardement vernietigd)
562: Ionic Two-line romein alleen 10 punt hoge kapitalen, cijfers en leestekens (zie ook: 342 Ionic)
zetsel-matrijzen: UA.317(?) = 5pt,[79]
In een matrijzen-raam gecombineerd met 342-5pt levert dat 10pt grote initialen, waarmee een advertentie kan worden begonnen. Alles kan in een machine-run worden gezet.
corps: 5pt (5D)
set: 8,25
line: M.1610
 • Iroquois Condensed
_23: Iroquois Condensed romein (uit de handel genomen in 1964)
UA.2, 8pt, 10pt, 12 pt[72]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 8,5 9,75 12
line: M.1305 M.1390 M.1480
 • Italian Old Style
108: Italian Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.4 = 6pt-13pt[79]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D)
set: 6,75 7,5 8,25 9 9,75 10,5 12 13
line: M.1237 M.1268 M.1286 M.1313 M.1338 M.1364 M.1420 M.1448
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
149: Italian Old Style Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.5 = 6pt-13pt[118]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13pt (12D)
set: 6,75 7,5 8 8,75 9,75 10,5 12 13
line: M.1237 M.1268 M.1286 M.1313 M.1338 M.1364 M.1420 M.1448
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1737 T.1948 T.2152 T.2640 T.3194 T.3884
149: Italian Old Style Display (zie: 149 Italian Bold Style Bold)
 • Italic Display
_54: Italic Display (zie: 54 Modern Bold Italic)

JBewerken

 • Jacno
579: Jacno (experimenteel)
 • Janson
646: Janson (uit de handel genomen in 1972)
Am. 401 Janson romein
Am. 4011 Janson cursief
 • Jenson
Am. 58 Jenson Old Style[168]
Am. 258 Jenson Condensed
478: Joanna romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.449 = 8pt-14pt[169]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8,5 9,5 10 11 12 14
line: M.1230 M.1260 M.1283 M.1310 M.1340 M.1460
display-matrijzen:
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1755 T.2364 T.2918 T.3504
 • Jocunda
369: Jocunda romein enkel kapitalen, cijfers en leestekens (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[170]
corps: 36pt
line: T.3606

KBewerken

 • Kaatskill
311: Kaatskill (uit de handel genomen in 1967)
 • Kennerley
Am:
 • Kino
305: Kino romein
display-matrijzen:[171]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1927 T.2572 T.3154 T.3854
 • Klang
593: Klang cursief
display-matrijzen:[108]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930

LBewerken

 • Lamp
490: Lamp (uit de handel genomen)
 • Latin Antique
__9: Latin Antique romein
zetsel-matrijzen: UA-2 (6-13pt) (synoniem: Latin Antique)[172]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 6,5 7,25 8 9 9,5 10,5 12 12,5
line: M.1230 M.1258 M.1270 M.1300 M.1310 M.1370 M.1380 M.1388
_60: Latin Antique romein (synoniem: 60 Latin Antique No.2
zetsel-matrijzen: UA.2 = 8-12pt[173]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 8 9 9,75 11,25
line: M.1223 M.1301 M.1323 M.1369
_78: Latin Antique romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-13pt[65]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 7,75 8,25 9,25 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1245 M.1240 M.1270 M.1280 M.1301 M.1323 M.1369 M.1388
_84: Latin Antique (geschrapt) (synoniem: 84 Latin Antique no. 4)
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt[174]
corps: 6pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 7 8,5 10,25 11,75
line: M.1235 M.1262 M.1323 M.1369
419: Latin Condensed romein
display-matrijzen:[61]
corps: 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.2686 T.3182 T.4044 T.5410 T.6800 T.7630
164: Latin Wide (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.19 = 8pt[175]
corps: 8pt (8D)
set: 7,5
line: M.1250
 • Laudian Old Style
450: Laudian Old Style romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 5,5pt-7,75pt[176]
corps: 5,5pt (5.5D) 7,75pt (8D)
set: 6,75 8,5
line: M.1270 M.1282
454: Laudian Old Style (bij bombardement vernietigd)
 • Lectern Missal
538: Lectern Missal romein (zie: Missal 393)
 • Leysbourne
348: Leysbourne (uit de handel genomen in 1965)
12 pt 10.5 set line.1325 UA.359[177]
 • Light
505: Light Extra Condensed (zie: 505 Placard light Extra Condensed)
204: Light Face Gothic (zie: 204 Grotesque Light Condensed)
113: Light Face Plantin (zie: 113 Plantin Light)
522: Light Placard Titling (zie: 522 Placard Condensed Titling)
475: Light Script (zie: 475 Script Light)
 • Littleworth
284: Littleworth (uit de handel genomen in 1967)
UA.=317, composition: 12pt = 10.5 set line.1336, 16pt display-matrijzen line.1557[178]
 • Lombardic Capitals
293: Lombardic Capitals (zie: 292 Goudy Text 292)
 • L.P.T.B. Titling
517: L.P.T.B. Titling (uit de handel genomen in 1965)

De letter wekte belangstelling bij de Engelse firma Monotype. Van Krimpen had zo zijn bedenkingen, maar gaf uiteindelijk zijn toestemming. Monotype beloofde aanpassingen te doen zolang Van Krimpen nog bezwaren had. Van Krimpen had dan wel zijn toestemming gegeven om zijn ontwerp te laten bewerken voor machine-zetsel, maar later moest hij toch toegeven dat het resultaat beter was dan hij had verwacht. Wel gaf hij aan, dat hij er nooit mee had ingestemd, als hij van tevoren had geweten, hoe het zou lopen.

Om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwerp te kunnen blijven, was het voor Monotype noodzakelijk om voor elk corps een andere unit-indeling te maken. Bijgevolg was het een zeer duur lettertype voor de drukkerij, aangezien elk corps met een andere wig moest worden gegoten. Ook op het Monotype keyboard was voor elk corps een andere toetsenstangenraam nodig, en ook dat moest worden aangeschaft.

Naast de Monotype-variant van deze letter, was ook bij Lettergieterij Enschedé de handletter beschikbaar. Aangezien de letterhoogte en de lijning van deze twee varianten van elkaar verschillen, kon men die letters niet door elkaar in één zetsel gebruiken.

255: Lutetia romein/cursief
zetsel-matrijzen Unit-arrangements verschillen voor elk corps[179]
corps: 8D 10D 12D 14D 16D 20D
UA romein: 334 306 307 308 170 172
UA cursief: 334 306 308 308 171 172
set: 7,5 8 10,75 11,75 13,5 16,5
line: M.1215 M.1276 M.1305 M.1488 M.1488 M.1980
display-matrijzen:
corps: 28D 36D 48D
line: T.2754 T.3554 T.4790

MBewerken

 • Mardersteig
347: Mardersteig
Deze letter is nooit in productie genomen. Er is ooit een proef-set van gemaakt, voor Giovanni Mardersteig zelf. De matrijzen zijn verloren gegaan.
 • Matura
496: Matura script
display-matrijzen:[180]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1841 T.2458 T.3014 T.3674 T.4316 T.4958
 • Matura scriptorial Capitals
528: Matura scriptorial Capitals (past bij 496 Matura)
display-matrijzen:[180]
corps: 24pt
line: T.3170
 • Mediaeval
125: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
134: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
136: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
_88: Mediaeval Modern (zie: 88 Modern Mediaeval)
_52: Mediaeval Modern Half-Fat (zie: 52 Half-Fat Modern Mediaeval) (synoniemen: 52 Schurmann Antiqua Halbfette, Half-Fat Modern Mediaeval) (uit de handel genomen in 196?)
_67: Mediaeval Old Style (zie: 67 Old Style)
 • Menhart
397: Menhart romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.378 = 10D-14[181]
corps: 10D op 11pE 14D op 16pE
set: 9,5 13,5
line: M.1314 M.1596
display-matrijzen:
corps: 18D op 20pE 24D op 30pE
line: T.1841 T.2536
 • Mercurius Bold Script
583: Mercurius Bold Script
display-matrijzen:[182]
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1556 T.1985 T.2656 T.3405 T.3974 T.5360 T.6720 T.7540
 • Missal
336: Missal
393: Missal romein
448: Missal No.3
459: Missal No.4
 • Modern
__1: Modern No.1 romein/cursief
1901, naar een lettertype van Miller & Richards
zetsel-matrijzen: UA-1 (6-12pt), UA-1a(14pt),[183]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 14pt (small face)(14D)
set: 6,75 7 8 8,5 9,25 9,75 11,25 13,5
line: M.1210 M.1208 M.1237 M.1260 M.1290 M.1310 M.1360 M.1405
_80: Modern No.2 (uit de handel genomen in 1967)
190?, zetsel-matrijzen: UA-1,[184]
corps: 9D (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 9,25 10 11,25
line: M.1257 M.1290 M.1310 M.1369
189: Modern No.3 romein/cursief
190?, zetsel-matrijzen: UA-1,[185]
corps: 6D 7D op 8pt 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 7 8 8,5 9,25 9,75 11,25
line: M.1208 M.1237 M.1260 M.1290 M.1310 M.1360
__6: Modern No.4 (uit de handel genomen in 1967) (synoniem: Ionic)
190?, zetsel-matrijzen: UA-1,[186]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D)
set: 8 9,25
line: M.1240 M.1290
_95: Modern No.5 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA-1 = 11pt[187]
corps: 11pt (10D)
set: 10,25
line: M.1332
250: Modern No.6 romein (synoniem: 250 Modern Condensed no.5)
zetsel-matrijzen: UA.92 = 6,5pt UA=418 = 7D[188]
corps: 6,5pt (6D) 7D op 8pE
set: 6,5 7,5
line: M.1230 M.1267
422: Modern No.7 romein/cursief (uit de handel genomen in 1965)
zetsel-matrijzen: UA.376 = 12 pt[189]
corps: 12pt (12D)
set: 13
line: M.1380
471: Modern No.8 romein (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 8D-10D[190]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9 9,5 10,5
line: M.1310 M.1365 M.1380
183: Modern romein (synoniem: 183 Modern no. 6) (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen,[191]
corps: 18pt
line: T.1948
211: Modern romein (zie: 211 Century no.1)
257: Modern (synoniem: 257 Modern Wide)
zetsel-matrijzen: UA.1[173]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 10,5 11,25
line: M.1294 M.1310
444: Modern (geschrapt in 1936)
570: Modern Bold romein, past bij: Modern Series No. 7
zetsel-matrijzen: UA.2,[192]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
set: 7 7,75 8,5 9,25 9,75 10,5 12
line: M.1235 M.1210 M.1235 M.1260 M.1200 M.1310 M.1360
_54: Modern Bold Italic cursief (synoniem: 54 Italic-Display)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-12pt[193]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7D 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,5 8,75 9,5 10 10,75 12,5
line: M.1202 M.1216 M.1238 M.1235 M.1257 M.1391 M.1315 M.1363
display matrijzen:
corps: 14pt (14D) 18pt (18D)
line: T.1395 T.1810
263: Modern Cancellation Fount romein (zie: 263 Modern Extended 17)
_13: Modern Condensed No.1 romein/cursief
zetsel-matrijzen UA.1 = 6pt[194]
corps: 6pt (6D)
set: 6,5
line: M.1185
_14: Modern Condensed No.2 romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7 pt[195]
corps: 7pt (7D)
set: 7,25
line: M.1220
_39: Modern Condensed No.3 romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1,[196]
corps: 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 6,5 7,5 8 8,75 9,5 11,25
line: M.1225 M.1250 M.1260 M.1290 M.1320 M.1390
_79: Modern Condensed No.4 romein/cursief (uit de handel genomen in 1965)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 11pt[197]
corps: 11pt (10D)
set: 8,75
line: M.1375
250: Modern Condensed No.5 romein
zetsel-matrijzen: UA.92 = 6,5pt, UA.418 = 7D[198]
corps: 6,5pt (6D) 7D op 8pE
set: 6,5 7,5
line: M.1230 M.1267
__7: Modern Extended No.1 romein/cursief,
1902, iets wijdere versie van Modern no.1
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6pt-12pt[101]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 7 7,75 8,5 9,25 9,75 10,5 12
line: M.1235 M.1210 M.1235 M.1260 M.1290 M.1310 M.1360
_77: Modern Extended No.2 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen, UA1 = 9pt-11pt[101]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D)
set: 9,5 10,5
line: M.1290 M.1375
447: Modern Extended No.3 (uit de handel genomen in 1965)
zetsel-matrijzen, UA1 = 8D-9D[199]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE
set: 8,75 9,5
line: M.1341 M.1375
237: Modern French
247: Modern French (uit de handel genomen in 1965)
_88: Modern Mediaeval (uit de handel genomen in 1964)
_52: Modern Mediaeval (Half-Fat) (zie: 52 Half-Fat Modern Mediaeval) (synoniemen: 52 Schurmann Antiqua Halbfette, Half-Fat Modern Mediaeval) (uit de handel genomen in 196?)
500: Modern Timetable (uit de handel genomen in 1967)
179: Modern Titling romein/cursief (synoniemen: 179 Titling 179, Titling Italic)
zetsel-matrijzen: UA.1 = UA.8-12pt[200]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D
set: 8,75 10,5 14,75 19,5
line: M.1341 M.1455 M.1642 M.1755
_16: Modern Wide No.1 romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 5pt[201]
corps: 5pt (5D)
set: 6,5
line: M.1240
_18: Modern Wide No.2 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6pt[202]
corps: 6pt (6D)
set: 7,75
line: M.1245
_25: Modern Wide No.3 romein/cursief (synoniem: Modern Wide, ook wel aangeduid als: Romano)
zetsel-matrijzen UA.2 = 6pt - 12pt[203]
corps: 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 9,25 10,25 11 12,5
line: M.1260 M.1300 M.1318 M.1360
_26: Modern Wide No.4 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 4,5pt-5pt[204]
corps: 4,5pt op 5pE (5D) 5pt (5D)
set: 5,5 5,5
line: M.1173 M.1173
_30: Modern Wide No.5 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7pt-8pt[205]
corps: 7pt (7D) 8pt (8D)
set: 8,25 9,25
line: M.1240 M.1270
_75: Modern Wide No.6 (synoniem: 75 Modern Wide) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 7Dt[206]
corps: 7D op 8pE
set: 9,5
line: M.1262
257: Modern Wide No.7 (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 10pt-11pt[207]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 10,5 11,25
line: M.1294 M.1320
 • Modernistic
a297: Modernistic (Sorts) (uit de handel genomen vóór 1966)
 • Morrison Face
537: Morrison Face (uit de handel genomen in 1964)
 • Monoline Script
351: Monoline Script
 • Musical signs
210: Musical signs
382: Musical signs

NBewerken

 • Narrow
294: Narrow Bembo Italic (zie: 294 Bembo Condensed Italic)
166: Narrow Gothic (zie: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
527: Narrow Gothic Titling (zie: 527 Grotesque Bold Condensed Titling)
405: Narrow Grotesque (zie: 405 Grotesque Light Condensed)
 • Nastaliq
402: Nastaliq (geschrapt)
 • Neo Didot
_27: Neo Didot romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6.5-13pt[137]
corps: 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 7,75 8 9 9,75 10,5 11,5 12,5
line: M.1235 M.1238 M.1270 M.1300 M.1320 M.1360 M.1390
_65: Neo Didot romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6.5-13pt[148]
corps: 6,5pt (6D) 7,5pt (7D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 7,75 8,5 9,75 10 11 12,25 13
line: M.1225 M.1240 M.1260 M.1290 M.1320 M.1360 M.1390
 • New Clarendon
617: New Clarendon romein/cursief past bij: 618 New Clarendon Bold
zetsel-matrijzen: UA.481 = 6-14pt[208]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8 9,75 11,75 14 16,5
line: M.1220 M.1285 M.1318 M.1380 M.1495
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1610 T.1805 T.2433 T.2987 T.3608 T.4231 T.4853 T.6098 T.7308
618: New Clarendon Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.481 = 6-14pt[208]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8 9,75 11,75 14 16,5
line: M.1220 M.1285 M.1318 M.1380 M.1495
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1395 T.1610 T.1805 T.2433 T.2987 T.3608 T.4231 T.4853 T.6098 T.7308
 • New Emerald Bible
610: New Emerald Bible
 • New Face
606: New Face (geschrapt in 1964)
607: New Face Bold (geschrapt in 1964)
615: New Grotesque (uit de handel genomen in 1974) (apart from "A")
616: New Grotesque Bold (uit de handel genomen in 1974)(apart from "A")
666: New Grotesque Light (uit de handel genomen in 1967)(apart from "A")
 • News Advertisements
229: News Advertisements (zie: Newspaper Small Ads)
 • Newspaper Small Ads
177: Newspaper Small Ads (uit de handel genomen in 1965)
229: Newspaper Small Ads (uit de handel genomen in 1965)
 • Newspaper Smalls
115: Newspaper Smalls romein (uit de handel genomen vóór 1966)
Beschikbare matrijzen: kapitalen, kleine kapitalen en onderkast plus dubbele grootte kapitalen en cijfers.
Deze vier alfabetten konden in een machine-run worden gegoten, de dubbele kapitalen naar onder overhangend, steunend op hoog-wit. Deze hoog-spaties werden gegoten van een lege matrijs en pasten precies onder de overhangende letters.
zetsel-matrijzen: UA.30 = 5.5-7pt[173]
corps: 5,5pt (6D) 6pt (6D) 7pt (7D)
set: 10 10,25 12,5
163: Newspaper Smalls (uit de handel genomen in 1967)
193: Newspaper Smalls (uit de handel genomen in 1965)
333: Newspaper Smalls (The Times) (zie: Times Newspaper Smalls)
335: Newspaper Smalls (The Times) (zie: Times Newspaper Smalls)

OBewerken

 • Octavian
603 : Octavian romein/cursief
Ontwerp: omstreeks 1960, Will Carter en David Kindersley. In juni 1961 voor het eerst gebruikt voor een tekst ontleend aan de inleiding van Stanley Morisons The Typographic Book, bestemd voor de leden van de Double Crown Club.
zetsel-matrijzen: UA.485 = 14pt[126]
corps: 14pt (14D)
set: 11,75
line: M.1500
 • Old English text
456: Old English text fraktuur-schrift
zetsel-matrijzen: UA.318 = 8-12pt[95]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 10,25 12,25
line: M.1321 M.1394 M.1470
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.155 T.1991 T.2660 T.3264 T.3984 T.4686 T.5368 T.6750 T.8090
356: Old English Text fraktuur-schrift (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.318 = 8-12pt[95]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 10,25 12,25
line: M.1321 M.1394 M.1470
456: Old English Text Light (zie: 456 Old English Text)
 • Old Face
_43: Old Face (zie: _43 Scotch Roman No.3)
_46: Old Face (zie: _46 Scotch Roman No.1)
137: Old Face (zie: 137 Scotch Roman No.2)
154: Old Face (zie: 154 Chiswell Old Face)
240: Old Face (uit de handel genomen in 1964)
zetsel-matrijzen: UA.385 = 9pt[209]
corps: 9pt (9D)
set: 9
line: M.1354
159: Old Face Heavy (zie: 159 Old Style Bold No.2)
_20: Old Face (Special) (uit de handel genomen in 1967)
UA.6, 6,5pt - 12 pt[210]
corps: 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt
set: 6,5 6,5 7,25 8 8,75 9,75 11,25
line: M.1196 M.1196 M.1220 M.1240 M.1260 M.1290 M.1350
_45: Old Face Standard (uit de handel genomen in 1967)
 • Old Style
__2: Old Style No.2 romein/cursief
UA.1: 6 tot 12 punt, UA.1a: 14pt[211]
corps: 6pt 7pt 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 14pt
set: 6,5 7,75 8,5 9,25 9,75 10,5 12 13,25
line: M.1200 M.1230 M.1230 M.1250 M.1295 M.1315 M.1360 M.1405
151: Old Style No.4 romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.20 = 6-11pt, UA.20a = 12pt, UA.52 = 14pt[212]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (11D) 13,5pt op 14pE (13D)
set: 6,5 7,5 8 8,75 9,5 10,5 11,75 13,5
line: M.1220 M.1250 M.1250 M.1266 M.1294 M.1331 M.1360 M.1405
grootzetsel: romein = UA.133 cursief = UA.358
18pt (18D) romein/cursief, 24Pt (24D) romein
corps: 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 18 24
line: T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1374 T.1810 T.2364 T.2918 T.3608
_67: Old Style romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
UA.1 = 9-12pt[213]
corps: 9pt 10pt 11pt 12pt
set: 8 9,5 10,25 12
line: M.1260 M.1290 M.1320 M.1360
104: Old Style romein/cursief(uit de handel genomen in 1964)
UA.1 = 11pt[213]
corps: 11pt
set: 11,25
line: M.1355
__3: Old Style Antique (zie: __3 Antique Old Style)
124: Old Style Antique (zie: 124 Antique Old Style)
161: Old Style Antique (zie: 161 Antique Old Style)
232: Old Style Antique Italic (uit de handel genomen in 1965)
_53: Old Style Bold No.1 romein/cursief[214]
zetsel-matrijzen: UA.3,3a: 53-12 cursief, 53-14 & 18 : UA 100, 53-24: UA 101, cursief: UA 76
Large composition matrijzen: enkel in romein beschikbaar.
corps: 5,5pt (6D) 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 14pt 18pt 24pt
set: 6,75 6,75 7,75 7,75 8,5 9,25 9,5 10,5 12 15,5 19,5 26
line: .1202 .1202 .1250 .1250 .1235 .1257 .1291 .1315 .1364 .1533 .1948 .2640
Display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt
line: .1533 .1948 .2308 .2640 .3194 .3884
159: Old Style Bold No.2 romein
zetsel-matrijzen: UA.32 = 8-12pt, UA.112 = 14pt[188]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8,75 10,75 12,25 14
line: M.1280 M.1414 M.1450 M.1533
grootzetsel: UA.112
corps: 14pt (14D) 18pt (18D) 24pt (24D)
set: 14 18 24
line: T.1533 T.1948 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2308 T.2604 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
544: Old Style Bold No.5 romein
zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt[215]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,5 8,5 9,75 12
line: M.1200 M.1230 M.1295 M.1360
253: Old Style Bold (synoniem: 253 Bold Face No.2) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 8-9pt[104]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D)
set: 8,5 9,25
line: M.1285 M.1312
245: Old Style Bold Italic cursief (synoniem: 245 Bold Face Italic No.2) (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.76 = 8-12pt[173]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 8 10 12,25
line: M.1308 M.1385 M.1474
176: Old Style Bold Outline romein
zetsel-matrijzen: UA.100 = 12pt[173]
corps: 12pt (12D)
set: 12,75
line: M.1450
grootzetsel: UA.100
corps: 18pt
set: 19,5
line: T.1948
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt
line: T.1533 T.1948 T.2640
__8: Old Style Condensed romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
UA.1, = één corps: 10pt (9D) = 9 set, line.1295[206]
corps: 10pt (9D)
set: 9
line: M.1295
_50: Old Style Condensed (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.1 = 8-10pt[216]
corps: 8pt 9pt 10pt
set: 7,5 8,25 9
line: M.1240 M.1265 M.1290
_55: Old Style Italic Display (zie: 55 Gloucester Bold Italic)
122: Old Style (Prumyslava) romein
 • Onyx
591: Onyx romein
display-matrijzen:[160]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
Am 404): Onyx romein
 • Opus
652: Opus (geschrapt in 1966)
 • Othello
246: Othello romein kapitalen
zetsel-matrijzen: UA.85 = 10pt-12[217]
corps: 10pt (9D) 12pt (11D)
set: 12 14,5
line: M.1620 M.1770
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1868 T.2395 T.3200 T.3934 T.4804
248: Othello Shadow (uit de handel genomen in 1967)
 • Outline
176: Outline (zie: 176 Old Style Bold Outline)

PBewerken

 • Palace script
429: Palace Script cursief
Zeer sterk overhangende letters, die enkel gegoten konden worden met heel speciale gietvormen.
display-matrijzen:[218]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt
line: T.1434 T.1871 T.2422 T.3204 T.3554 T.4506
 • Pastonchi
206: Pastonchi romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.69 = 9-13 pt, UA.175 = 14D.[219]
corps: 9pt(8D) 10pt(9D) 11pt 13pt(12D) 14D (op 16pt)
set: 7,75 8,5 9,5 11,75 13,5
line: M.1226 M.1248 M.1276 M.1338 M.1430
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pt 16D op 18pt 20D op 22pt 24D op 30pt 30D op 36pt 36D op 36pt
line: T.1430 T.1634 T.2044 T.2452 T.3085 T.3704
 • Pegasus
508: Pegasus romein
display-matrijzen:[220]
corps: 16pt
line: T.1677
 • Pepita
613: Petita script
display-matrijzen[221]
corps: 14D op 16pt 18D op 20pt 24D op 30pt 30D op 36pt 36D op 36pt 42D op 38pt 48D op 60pt 60D op 72pt
line: T.1283 T.1642 T.2194 T.2825 T.3274 T.3829 T.4410 T.5520
239: Perpetua romein/cursief
introductie: 1930, ontwerp: Eric Gill,
zetsel-matrijzen UA.96 = 5,5pt - 18pt[222]
corps: 5,5pt 6pt 8pt 9pt 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 7,25 8 8,5 9 10 11 11,75 13
line: M.1205 M.1205 M.1221 M.1210 M.1212 M.1237 M.1260 M.1278 M.1380
groot-zetsel-matrijzen: 18pt(18D) 16,5 set line T.1635
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1380 T.1635 T.2204 T.2744 T.3344 T.3926 T.4508 T.5683 T.6823
316: Perpetua No.3 (uit de handel genomen in 1967)
registered design No. 751804,
zetsel-matrijzen: UA.96 = 9pt[223]
corps: 9pt (9D)
set: 10,5
line: M.1305
386: Perpetua No.2 (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.96 = 14pt[224]
corps: 14pt (14D)
set: 13
line: M.1440
461: Perpetua Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen UA.379 = 6pt - 14pt[225]
corps: 5,5pt 6pt 8pt 9pt 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 7,5 7,25 8 8,5 9 10 11 11,75 13
line: M.1205 M.1205 M.1221 M.1210 M.1212 M.1237 M.1260 M.1278 M.1380
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1380 T.1635 T.2204 T.2744 T.3344 T.3926 T.4508 T.5683 T.6823
200: Perpetua Bold Titling romein
zetsel-matrijzen: UA. 145 : 12pt(12D) = 11.25 set line.1753[226]
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1753 T.1848 T.2371 T.3894 T.4754 T.5606 T.6418 T.8060 T.9680
480: Perpetua Light Titling romein[227]
dispay-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1730 T.2224 T.2970 T.3644 T.4444 T.5236 T.5998 T.7540 T.9050
561: Perpetua Semi-Bold (uit de handel genomen in 1963)
258: Perpetua Titling romein
zetsel-matrijzen: UA. 97 = 10pt - 12pt[228]
corps: 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 10,5 11,5 12,5
line: M.1546 M.1593 M.1652
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1730 T.2219 T.2950 T.3644 T.4444 T.5236 T.5998 T.7540 T.9050
543: Perpetua Titling (uit de handel genomen in 1967)
480: Perpetua Titling Light Face (zie: 480 Perpetua Light Titling)
 • Pierre Didot
411: Pierre Didot (uit de handel genomen in 1965)
zetsel-matrijzen: UA.375 = 9pt[229]
corps: 9D op 10pE
set: 10
line: M.1234
 • Pitman i.t.a.
453: Pitman's i.t.a. (zie: Ehrhardt 453)
573: Pitman's i.t.a. (zie: Ehrhardt Semi Bold 573)
 • Placard
506: Placard Bold Condensed No.1 romein
zetsel-matrijzen: UA.387 = 6D-12D[230]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 6 7 7,75 9,5 11,5
line: M.1280 M.1330 M.1368 M.1450 M.1540
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48D op 60pE
line: T.1728 T.1964 T.2478 T.2996 T.3442 T.4414 T.5179 T.5960
515: Placard Bold Condensed No.2 romein
display-matrijzen:[231]
corps: 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt
line: T.3524 T.4299 T.5066 T.5808 T.7300
568: Placard Condensed romein (synoniem: 568 Placard Medium Condensed)
zetsel-matrijzen: UA.387 = 6D-12D[230]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 5,5 6 6,5 7 7,5 8,75
line: M.1327 M.1380 M.1436 M.1487 M.1543 M.1650
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1806 T.2052 T.2544 T.3076 T.3592 T.4614 T.5409 T.6330 T.7800 T.8760
522: Placard Condensed romein (zie: 522 Placard Condensed Titling)
522: Placard Condensed Titling romein (synoniem: 522 Placard Condensed)
display-matrijzen:[232]
corps: 72pt
line: T.9700
505: Placard light Extra Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.387 = 10D[230]
corps: 10D op 11pE
set: 6
line: M.1540
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48D op 60pE
line: T.1860 T.2037 T.2674 T.3236 T.3722 T.4774 T.5589 T.6440
568: Placard Medium Condensed (zie: 568 Placard Condensed)
 • Plantin
110: Plantin romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.4 = 5,5pt-12pt, UA.4a= 13,5pt, UA.363 = 14pt[233]
pica: 5,5pt 6pt 6,5pt 7pt 7,5pt 7.5D 8pt 8pt 9pt 10pt 10pt 10pt 10pt 11pt 11pt 11pt 12pt 12pt 13,5pt 14pt
cast: 5,5pt 6pt 6,5pt 7pt 7,5pt 8pt 8pt 10pt 9pt 10pt 10pt 12pt 10pt 11pt 11pt 14pt 11pt 12pt 14pt 14pt
didot: 6D 6D 6D 7D 7D 7.5D 8D 10D 8D 9D 9D 11D 10D 10D 10D 14D 11D 11D 14D 14D
spec. short
desc.
short
desc.
short
desc.
long
asc.
&
desc.
short
desc.
long
desc.
long
asc.
&
desc.
short
desc.
long
asc.
&
desc.
short
desc.
Large
Face
set: 7 7 7,75 7,75 8,5 9,25 8,5 8,5 9,25 9,5 9,5 9,5 9,5 10,25 10,25 10,25 11,75 11,75 13,25 14
line: M.1237 M.1237 M.1257 M.1257 M.1285 M.1312 M.1285 M.1285 M.1312 M.1332 M.1332 M.1332 M.1332 M.1360 M.1360 M.1360 M.1415 M.1415 M.1465 M.1620
grootzetsel-matrijzen:
corps: 18pt (18D) 18pt (18D) 24pt (24D) 24pt (24D)
UA.106 UA.128 UA.107 UA.129
romein cursief romein cursief
set: 18 18 24 24
line: T.1948 T.1948 T.2640 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2351 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
194: Plantin Bold romein/cursief
kan worden gecombineerd met: 110 Plantin en 113/773 Plantin light
zetsel-matrijzen: romein UA.5 = 6pt-12pt, cursief UA.3 = 6pt-12pt, UA.5a= 13,5pt, UA.158/159 = 14pt[234]
pica: 6pt 6,5pt 7pt 7,5pt 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13,5pt 14pt
cast: 6pt 6,5pt 7pt 7,5pt 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 14pt 14pt
didot: 6D 6D 7D 7D 8D 8D 9D 10D 11D 11D 14D
spec. 7pt
short
desc.
short
desc.
set: 7 7,75 7,75 8,5 8,5 9,25 9,5 10,25 11,75 13,25 14
line: M.1237 M.1257 M.1257 M.1285 M.1285 M.1312 M.1332 M.1360 M.1415 M.1465 M.1620
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2351 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
287: Plantin Bold (synoniem: 287 Plantin Heavy No.2) (uit de handel genomen in 1968)
zetsel-matrijzen: UA.5 = 6,5pt-7,5pt[235]
corps: 6,5pt op 7pE 7,5pt op 8pE
set: 7 8
line: M.1265 M.1308
236: Plantin Bold Condensed romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.72 = 6pt-14pt[236]
corps: 6pt (6D) 6.5 op 7pE (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
set: 7 7,5 8,5 9,25 9,5 10,25 11,75 12,5 14
line: M.1237 M.1252 M.1285 M.1312 M.1332 M.1360 M.1415 M.1442 M.1620
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2351 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
289: Plantin Condensed romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.4 = 7,5ptt[237]
corps: 7,5pt op 8pE (7D)
set: 8
line: M.1318
194: Plantin Heavy (zie: 194 Plantin Bold)
236: Plantin Heavy Condensed (zie: 236 Plantin Bold Condensed)
287: Plantin Heavy No.2 (zie: 287 Plantin Bold)
113: Plantin Light romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.4 = 6pt-12pt[238]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 12pt op 13pE
didot: 6D 7D 8D 8D 9D 10D 12D 12D long desc.
set: 7 7,75 8,5 9,25 10 10,75 11,75 11,75
line: M.1237 M.1257 M.1285 .1312 M.1342 M.1370 M.1426 M.1426
grootzetsel-matrijzen:
corps: 18pt (18D) 18pt (18D) 24pt (24D) 24pt (24D)
UA.106 UA.128 UA.107 UA.129
romein cursief romein cursief
set: 18 18 24 24
line: T.1948 T.1948 T.2640 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
773: Plantin Light romein/cursief
113: Plantin Light Face (zie: 113 Plantin Light)
zetsel-matrijzen: UA.4 = 10pt-11pt[234]
De twee corpsen van Series 773 zijn alternatieven voor Series 113, met identieke set en lijning.
Voor gebruik in combinatie met Series 194 en 663. De andere corpsen van series 113 voldoen al aan deze eisen.
corps: 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 9,5 10,25
line: M.1322 M.1360
281: Plantin Old Style No.2 (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.305 = 9pt-11pt[239]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D)
set: 9,5 11,25
line: M.1330 M.1400
663: Plantin Semi Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: romein=UA.5, cursief= UA.3, 6pt-12pt[234]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 7 7,75 8,5 9,25 9,5 10,75 11,75
line: M.1237 M.1257 M.1285 M.1312 M.1332 M.1360 M.1414
438: Plantin Titling romein
display-matrijzen:[240]
corps: 72pt
line: T.9640
 • Plate Gothic
139: Plate Gothic (zie: 139 Spartan Light)
140: Plate Gothic (zie: 140 Spartan)
141: Plate Gothic (zie: 141 Spartan Bold)
142: Plate Gothic (zie: 142 Spartan Light Condensed)
143: Plate Gothic (zie: 143 Spartan Condensed)
145: Plate Gothic (zie: 145 Spartan Wide)
144: Plate Gothic Italic (zie: 144 Spartan Italic)
 • Poliphilus
170: Poliphilus romein
zetselmatrijzen: UA.53: 10pt - 13pt, voor bijbehorend cursief zie: 119 Blado Italic[39]
corps: 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D) 13pt (12D)
set: 8,5 9,25 10,75 11,5
line: M.1299 M.1326 M.1374 M.1399
groot-zetselmatrijzen: 16pt = UA.139
corps: 16pt
set: 13,5
line: T.1577
display-matrijzen:
corps: 24pt
line: T.2352
230: Poliphilus Titling romein
display-matrijzen in 2 corpsen[39]
corps: 18pt 24pt
line: T.2359 T.3192
 • Poltawski
394, Poltawski romein
zetselmatrijzen: UA.156: 6D, 8D, 10D, 12D[241]
corps: 6D op 7pica 8D op 9 pica 10D op 11pica 12D op 13pica
set: 6,5 8,5 10,75 13
line: M.1206 M.1275 M.1337 M.1405
398: Poltawski Bold romein
zetselmatrijzen: UA.156: 6D, 8D, 10D, 12D[241]
corps: 6D op 7pica 8D op 9 pica 10D op 11pica 12D op 13pica
set: 6,5 8,5 10,75 13
line: M.1206 M.1275 M.1337 M.1405
 • Prayer Bookface
532: Prayer Book Face (OUP) (geschrapt)

RBewerken

371: Rockwell romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt:[128]
corps: 6pt (6D) 7D op 8pE 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 8 9,5 10,75 12,5 15,75
line: M.1220 M.1256 M.1275 M.1307 M.1340 M.1400 M.1624
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2392 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
391: Rockwell Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt, past bij: 371 Rockwell[128]
corps: 6pt (6D) 7D op 8pE 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 8 8,5 9,5 10,75 12,5 15,75
line: M.1220 M.1256 M.1275 M.1307 M.1340 M.1400 M.1624
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2392 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
359: Rockwell Bold Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.411 = 11pt[242]
corps: 11pt (10D) 11pt (11D)
bijz. short desc.
set: 11,75 11,75
line: M.1376 M.1376
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
414: Rockwell Condensed romein
display-matrijzen:[243]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
424: Rockwell Extra Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.162 = 6-12pt[244]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,5 10,75 12,5
line: M.1220 M.1275 M.1340 M.1400
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
424: Rockwell Extra Heavy (zie: 424 Rockwell Extra Bold)
391: Rockwell Heavy (zie: 391 Rockwell Bold)
359: Rockwell Heavy Condensed (zie: 359 Rockwell Bold Condensed)
390: Rockwell Light romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt[128]
corps: 6pt (6D) 7D op 8pE 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 6,75 8 8,5 9,5 10,75 12,5 15,75
line: M.1220 M.1256 M.1275 M.1307 M.1340 M.1400 M.1624
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
582: Rockwell Light Condensed (Film Sub-titles) romein/cursief
175: Rockwell Shadow romein
display-matrijzen:[147]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.2363 T.3144 T.3864 T.4724 T.5566 T.6368 T.8000 T.9600
175: Rockwell Shadow Titling (zie: Rockwell Shadow)
 • Romulus
458: Romulus romein/cursief
Jan van Krimpen begon in 1931 met het ontwerp van deze letter. Die tot een hele familie zou uitgroeien. Met toestemming van de firma Enschede en Zonen in Haarlem, werd Series 458 in 1936 gesneden. Het was een eigentijdse romein, die kenmerken combineert van vele oude lettertypen. De kleur komt overeen met antieke letters, maar de schreven zijn bijna horizontaal en verticalen overheersen. De letter loopt breed en de kleur is tamelijk licht. De cursief is een experiment: door de schuine romein met letters even breed als de romein.
zetsel-matrijzen: UA.405 = 8D-14D[245]
corps: 8Dpt op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE 14D op 16pE
set: 7,75 8,5 9 10,75 12,75
line: M.1225 M.1245 M.1264 M.1320 M.1478
grootzetsel: UA.406
corps: 16D op 18pE 20D op 14pE
set: 16,5 20,5
line: T.1602 T.1994
display-matrijzen:
corps: 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE
line: T.2404 T.2812 T.3584 T.4810 T.6030
520: Romulus Bold romein/cursief (synoniem: 520 Van Krimpen Bold)
zetsel-matrijzen: UA.405 = 8D-14D[246]
corps: 8Dpt op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE 14D op 16pE
set: 7,75 8,5 9 10,75 12,75
line: M.1225 M.1245 M.1264 M.1320 M.1478
 • Ronaldson
_10: Ronaldson romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA-1 (6-12pt) (synoniem: Ronaldson Old style)[247]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,5 9,25 9,75 10,5 12
line: M.1200 M.1230 M.1230 M.1250 M.1295 M.1315 M.1360
_10: Ronaldson Old Style (zie: Ronaldson)
 • Runic Condensed
420 : Runic Condensed romein

SBewerken

Deze letter is het ontwerp van Jan Tschichold. Handletter kan (nog steeds) worden besteld bij de firma D. Stempel AG in voorheen Frankfurt am Main (nu Darmstadt), Linotype-matrijzen waren verkrijgbaar bij Linotype GmbH (Berlijn en Frankfurt am Main), en Monotype -matrijzen konden worden besteld bij Setzmachinen-Fabrik Monotype GMbH (Frankfurt, Berlijn). Hetgeen nog steeds kan bij het Type-Archyve museum in Londen, want daar worden de "patterns" en punches en de productie-archieven bewaard. Zie ook: de:D. Stempel in de Duitse versie van Wikipedia.
De vorm van de letter was voor alle drie systemen identiek. Hand-letter kon worden gemengd met Linotype-regels en Monotype-zetsel. De letter had een matig succes. Er was ook kritiek: de letter had last van de gecombineerde nadelen van de drie systemen. Bijvoorbeeld: de romein en cursief zijn even breed, aangezien deze beide op een Linotype-matrijs worden gecombineerd. En Jan van Krimpen, die vond weer een aanleiding om lucht te geven aan zijn bezwaren tegen het - volgens hem - rigide unit-systeem van Monotype.
669: Sabon romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.503 8D-12D[79]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 6,75 8,5 9,25 10,25 12,25
line: M.1237 M.1308 M.1383 M.1383 M.1459
693: Sabon Semi-Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.503 8D-12D[79]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 6,75 8,5 9,25 10,25 12,25
line: M.1237 M.1308 M.1383 M.1383 M.1459
 • Sachsenwald Mager
499: Sachsenwald Mager (uit de handel genomen in 1965)
 • Sans Serif
_15: Sans-Serif (zie: 15 Grotesque Bold Condensed No.2)
_81: Sans-Serif (zie: 81 Grotesque Bold Condensed)
267: Sans-Serif (uit de handel genomen in 1965)
318: Sans-Serif Condensed (zie: 318 Grotesque Condensed)
 • Schmale Nürnburger Gotisch
186: Schmale Nürnburger Gotisch fraktuur (uit de handel genomen in 1965)
display-matrijzen in 6 corpsen[248]
corps: 14D 18D 20D 24D 28D 36D
line: T.1671 T.2054 T.2560 T.3052 T.3524 T.4574
 • Schoeffer
_22: Schoeffer (uit de handel genomen in 1964)
zetselmatrijzen UA.2, 8pt, 10pt, 12 pt[249]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 8 9,25 11,25
line: M.1270 M.1310 M.1378
 • Schurmann Antiqua Halbfette
_52: Schurmann Antiqua Halbfette romein (synoniem: 52 Modern Mediaeval (Half-Fat) (uit de handel genomen in 1967)
 • Scotch Roman
_46: Scotch Roman romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.1 = 6-12pt[250]
corps: 6pt op 5.5pE 6pt 7pt 7D op 8pE 8pt 9pt op 8pE 9pt 10pt 11pt 12pt
didot: 6D 6D 7D 7D 8D 8D 8D 9D 10D 12D
bijz. short desc. short desc.
set: 7 7 8 8,5 8,5 9,25 9,25 10 10,75 12,25
line: M.1220 M.1220 M.1250 M.1235 M.1235 M.1257 M.1257 M.1290 M.1320 M.1360
137: Scotch Roman romein/cursief
zetsel-matrijzen: 8-12pt[148]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11D)
UA. 13 14 15 16 17
set: 8,25 8,5 9,25 10,25 12,25
line: M.1260 M.1262 M.12603 M.1285 M.1362
grootzetsel: UA.144 = romein, UA.151 = cursief
corps: 14pt (14D) 18pt (18D) 24pt (24D)
bijz. geen cursief
set: 13,5 17 23
line: T.1395 T.1810 T.2364
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1395 T.1810 T.2364 T.2918 T.3608 T.4300 T.4854
 • Script
322: Script (zie: 322 Script Bold)
574: Script Ashley (zie: 574 Ashley Script)
322: Script Bold script
display-matrijzen:[251]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1452 T.1863 T.2488 T.3054 T.3724 T.4376 T.4968 T.6300 T.7560
436: Script Dorchester (zie: 436 Dorchester Script)
493: Script Grosvenor (zie: 493 Grosvenor Script)
475: Script Light
display-matrijzen:[252]
corps: 24pt
line: T.2488
351: Script Monoline (zie: 351 Monoline Script)
429: Script Palace (zie: 429 Palace Script)
455: Script Temple (zie: 455 Temple Script)
385: Script Wenceslas (zie: 385 Wenceslas Script) (uit de handel genomen in 196?)
 • Shadow French
434: Shadow French (uit de handel genomen)
 • Shakespeare Titling
234: Shakespeare Titling (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[253]
corps: 36pt
line: T.4434
 • Sheldon
552: Sheldon
 • Solus
276: Solus romein (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.320 = 12pt-14pt[254]
corps: 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 11 13
line: M.1310 M.1437
display-matrijzen:
corps: 18pt 48pt
line: T.1841 T.4982
368: Solus Bold romein (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.320 = 12pt-14pt[254]
corps: 11pt (10D)
set: 11,5
line: M.1375
368: Solus Heavy (zie: Solus Bold)
 • Spartan
Nabootsing van inscripties van in steen gehakte kapitalen. Inciesen: het schrift bevat enkel kapitalen, cijfers en leestekens. Elk corps heeft van de kapitalen vier grootten, die onderling gecombineerd kunnen worden, waarbij de kleinsten als onderkast fungeren.
140: Spartan romein
zetsel-matrijzen: UA.16 = 6-12pt[137]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 7 11
line: M.1282 M.1420
grootzetsel: UA.157 = 24pt
corps: 24pt (24D) 24pt (24D)
sizes: 4 en 5 2 en 3
set: 19,5 26
line: T.3060 T.3060
display-matrijzen:
corps: 24pt
line: T.3060
141: Spartan Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[245]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 7 11
line: M.1282 M.1420
display-matrijzen:
corps: 24pt
line: T.3060
143: Spartan Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[255]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 5 9
line: M.1282 M.1420
144: Spartan Italic cursief
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[255]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 7 12
line: M.1240 M.1420
139: Spartan Light romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[256]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 7 12
line: M.1282 M.1420
display-matrijzen:
corps: 24pt
line: T.3060
142: Spartan Light Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[161]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 7 9
line: M.1282 M.1420
145: Spartan Wide romein
zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt[252]
corps: 6pt (6D) 12pt (12D)
set: 8,5 12,75
line: M.1282 M.1420
556: Spectrum romein/cursief
Deze door Jan van Krimpen in 1952 ontworpen letter was oorspronkelijk bedoeld om een bijbel te drukken, bij Uitgeverij Spectrum in Utrecht. Het project ging uiteindelijk niet door. Toch bleek het lettertype zeer succesvol. Daarom werd in samenwerking met Johan Enschede & Zonen besloten een complete serie te snijden. De letter is open en lijkt vrij fors. De letter levert echter vrij compact zetsel.
De letter heeft veel calligrafische kenmerken gemeen met de letters van Aldus Manutius in Venetië.
In 1955 werd de Spectrum als series 556 door de Monotype corporation in Salfords UK uitgebracht, als handletter bleef de Spectrum verkrijgbaar bij lettergieterij Johan Enschedé en Zonen in Haarlem.[257]
zetsel-matrijzen: UA. 428 = 6D-12D[258]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 6,25 7,5 8,75 10,25
line: M.1215 M.1250 M.1297 M.1350
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 24pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE
line: T.1454 T.1656 T.2060 T.2483 T.2912 T.3714 T.5000 T.6270
 • Surrey Old Style
196: Surrey Old Style romein (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[259]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
 • Swing Bold
583: Swing Bold script
display-matrijzen:[259]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1301 T.1668 T.2229 T.2724 T.3324

TBewerken

 • Temple Script
455: Temple Script
zetsel-matrijzen: UA.386 = 10D-12D[260]
corps: 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 9,25 11,25
line: M.1453 M.1549
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1684 T.1916 T.2378 T.2874 T.3362 T.4304 T.5810 T.7280 T.8170
 • The Times
355: The Times Hever Titling romein (synoniem: 355 Times Hever Titling)
zetsel-matrijzen: UA.323 = 9pt-12pt[261]
corps: 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 9 10 11 12
line: M.1320 M.1357 M.1391 M.1430
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt
line: T.1510 T.1887 T.2502 T.3056
 • Times
334: Times Bold romein/cursief
voor gebruik in combinatie met Times New Roman Series 327
zetsel-matrijzen: romein = UA.324, cursief = UA 325, 5,5pt-14pt[262]
matrijzen voor verlengde staart-letters zijn beschikbaar voor diverse corpsen
corps: 5,5pt 6pt 6pt 6D 6,5pt 7pt 7pt 7,5pt 7,5pt 8pt 8pt 9pt 9pt 10pt 10pt 11pt 11pt 12pt 12pt 14pt
op: 5.5pE 6pE 6.5pE 7pE 6.5pE 7pE 7.5pE 7.5pE 8pE 8pE 9pE 9pE 10pE 10pE 11pE 11pE 12pE 12pE 14pE 14pE
didot: 5D 6D 6D 6D 6D 7D) 7D 7D 8D) 8D 9D) 8D 10D 10D 11D 10D 12D 12D 14D 14D
bijz. long. desc. 7pt short desc. long desc. long desc. long desc. long desc. long desc. long desc. long desc.
set: 6,5 6,75 6,75 7,75 7,25 7,75 7,75 8,25 8,25 8,25 8,25 9 9 9,75 9,75 10,25 10,25 12 12 12,75
line: M.1239 M.1239 M.1239 M.1268 M.1250 M.1268 M.1268 M.1286 M.1286 M.1298 M.1298 M.1325 M.1325 M.1338 M.1338 M.1368 M.1368 M.1420 M.1420 M.1470
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1458 T.1672 T.1873 T.2150 T.2363 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
345: Times Bold No.2 romein (zie ook: 360 Times Bold)
zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt[255]
corps: 7pt (7D) 9pt (8D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 7,75 9 10,5 12
line: M.1268 M.1325 M.1368 M.1420
360: Times Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt[255]
corps: 5pt (5D) 6pt (6D)
set: 6,25 6,75
line: M.1210 M.1239
328: Times Bold Titling No.2 romein
zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt[255]
corps: 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 9,25 10,25 10,25 11,5 13
line: M.1360 M.1382 M.1410 M.1440 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1671 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5248 T.6651 T.7930
332: Times Bold Titling romein
display-matrijzen:[263]
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.5248 T.6651 T.7930
639: Times Cosmoli Titling (uit de handel genomen in 1966)
339: Times Extended Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.327 = 7pt-14pt[264]
corps: 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 8,5 9,5 10,25 11 11,75 13,25 17
line: M.1356 M.1360 M.1376 M.1410 M.1440 M.1500 M.1738
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1671 T.1921 T.2224 T.2534 T.2918 T.3714 T.4406 T.5008 T.6235 T.7515
569: Times Four-line Mathematics
355: Times Hever Titling (zie:355 The Times Hever Titling)
333: Times Newspaper Smalls
335: Times Newspaper Smalls
329: Times Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.328 = 14pt[94]
corps: 14pt (14D)
set: 15,75
line: M.1500
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1707 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
358: Times Titling (uit de handel genomen in 1967)
327: Times New Roman romein/cursief
421: Times New Roman Semi-bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.325 = 7pt-14pt[265]
corps: 6pt (6D) 6,5pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D)
set: 7 7,5 8,25 9 9,75 10,75 11,75 12,75 14,5
line: M.1245 M.1265 M.1291 M.1310 M.1300 M.1329 M.1358 M.1395 M.1600
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3884 T.5268 T.6651 T.7930
427: Times New Roman Wide romein/cursief
627: Times New Roman Book romein/cursief
Series 627 bestaat uit de speciale "long-descender" letters en de normale "non-descender" letters van Series 427
zetsel-matrijzen: UA.327 = 7pt-14pt[266]
corps: 7,5pt (7D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D) 14pt (14D) 14D op 16pE
set: 7,75 9 10,25 11,25 12,25 13,25
line: M.1267 M.1328 M.1370 M.1405 M.1438 M.1450
grootzetsel: UA.426, 14pt enkel romein
corps: 24pt (24D)
set: 21,5
line: T.2230
display-matrijzen:
corps: 20pt 24pt
line: T.1827 T.2230
474: Times New Roman Heavy Book (bij bombardement vernietigd)
727: Times New Roman (Light Caps) romein
827: Times New Roman (French) romein/cursief (zie: Times New Roman 727)
alternatieve matrijzen voor:
klein kapitalen en romein kapitalen C G Q R Ç
cursieve kapitalen C Q R en onderkast g en k
zetsel-matrijzen: UA.325 = 6pt-12pt[267]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,25 9 9,75 10,5 12
line: M.1230 M.1268 M.1298 M.1325 M.1338 M.1368 M.1420
 • Titling
179: Titling (zie: 179 Modern Titling)
synoniemen: 179 Titling Modern No.1, 179 Titling Italic
180: Titling (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling) (synoniem: 180 Victoria Bold Condensed)
181: Titling (zie: 181 Victoria Condensed Titling)
182: Titling (zie: 182 Victoria Titling)
183: Titling (zie: 183 Modern)
209: Titling (zie: 209 Caslon Titling)
234: Titling (zie: 234 Shakespeare Titling)
440: Titling (uit de handel genomen in 1965)
522: Titling (zie: 522 Placard Condensed Titling)
332: Titling Bold (The Times) (zie: 332 Times Bold Titling)
__H: Titling (Caps) romein
180: Titling Condensed (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling)
339: Titling Extended (The Times) (zie: 339 Times Extended Titling)
328: Titling Heavy (The Times) (zie: 328 Times Bold Titling)
355: Titling Hever (The Times) (zie: 355 Times Hever Titling)
179: Titling Italic (uit de handel genomen vóór 1966) (zie: 179 Modern Titling)
synoniemen: 179 Titling 179 Modern Titling No. 1
179: Titling Modern No.1 (zie: 179 Modern Titling)
synoniemen: 179 Titling, 179 Titling Italic
329: Titling (The Times) (zie: 329 Times Titling)
 • Tonic-Sol-Fa
325; Tonic-Sol-Fa
 • Traveller
629: Traveller romein
display-matrijzen:[268]
corps: 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.2918 T.3538 T.4161 T.4715 T.5960 T.7100
 • Treyford
226: Treyford
 • Trojan
114: Trojan romein (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.81 = 9pt-11pt[269]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D)
set: 9,5 11,25
line: M.1306 M.1370
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 36pt
line: T.1502 T.1929 T.2576 T.3854
 • Typewriter
Typewriter is een bijzonder lettertype. Alle letters zijn even breed, er werd gegoten met een "platte" wig. Bijgevolg konden alle type-writers worden gegoten met dezelfde matrijzen-raam indeling, toest-stangen-ramen en een wig. Er was ruim voldoende ruimte om alle onderstreepte letters ook in het raam onder te brengen.
Drukkers gebruikten deze fonts om mailings te drukken voor grote bedrijven. Het was de kunst om de afdruk te laten lijken op een met de hand getypte persoonlijke brief. Een truc was een eerder gebruikte, oude versleten papieren "legger" te gebruiken, met daarover een dunne doek zijde-weefsel. Op die manier krijgen de letters niet allemaal evenveel druk en inkt op het papier. Waardoor het lijkt dat de brief is getikt door een wat onervaren secretaresse.
_82: Typewriter No.1 romein
zetsel-matrijzen: UA.28 = 10pt-12pt[98]
Series: 82 100 105 235 301 302 344
corps: 10pt (9D) 12pt (11D) 12pt (12D) 12pt(11D) 10pt (10D) 12pt (11D) 12pt (12D)
set: 12 14,5 14,5 13,25 12 14,5 14,5
line: M.1291 M.1364 M.1550 T.1302 M.1291 M.1364 M.1355
100: Typewriter No.2 romein (zie: 100 Typewriter 82)
105: Typewriter No.3 romein (zie: 105 Typewriter 82)
127: Typewriter No.4 romein
zetsel-matrijzen: UA.28 = 8pt-12pt[98]
corps: 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 10 12 14,5
line: M.1270 M.1296 M.1364
235: Typewriter No.5 Elite romein (zie: 235 Typewriter 82)
301: Typewriter No.6 Elite romein (zie: 301 Typewriter 82)
602: Typewriter IBM "Executive" romein
Deze letter is een uitzondering op de regel: het heeft letters in verschillende breedten, "unit values". Daarom was er een speciale wig nodig om deze letter te kunnen gieten. Voor het keyboard was ook extra uitrusting nodig: de toetsen-stangen-ramen, een soort van mechanisch programma dat de aanslag vertaalde naar de monotype-code op de papierband. Hierdoor was dit font voor de drukkerij een zeer duur lettertype om aan te schaffen.
Onderstreepte letters werden op 12 punt gegoten, en aangevuld met een 2 punt brede streep (Rule R39 2pt)
zetsel-matrijzen: UA.442 = 14pt[270]
corps: 14pt (13D)
set: 13,5
line: M.1475
_82: Typewriter Underlined romein
100: Typewriter Underlined romein
105: Typewriter Underlined romein

UBewerken

 • Ultra Bodoni
120: Ultra Bodoni (zie: 120 Bodoni Ultra Bold)
Univers is ontwikkeld in samenwerking met de Franse lettergieterij Deberny & Peignot.
Het was mogelijk de letter zo te gieten dat in Frankrijk gegoten hand-letter lijnde met Monotype-zetsel.
693: Univers Bold romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.486 = 5D-12D, , extra &: S16511,S16512, superieuren: L225,[119]
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 7 7,75 8,75 9,5 10,5 11,25 13 14 15
line: M.1220 M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1350 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
694: Univers Bold Condensed romein/cursief
692: Univers Bold Expanded romein
zetsel-matrijzen: UA.491 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L228,[117]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,75 13,75 16
line: M.1234 M.1290 M.1350 M.1408
display-matrijzen:
corps: 12D op 13pE 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1356 T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
696: Univers Extra Bold romein
zetsel-matrijzen: UA.484 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L223, inferieuren: L255[271]
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 7 7,75 8,75 9,5 10,5 11,25 13 14 15
line: M.1220 M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1350 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
695: Univers Extra Bold Expanded romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.491 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L268,[117]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,75 13,75 16
line: M.1234 M.1290 M.1350 M.1408
display-matrijzen:
corps: 12D op 13pE 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1356 T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
684: Univers Extra Light Extra Condensed romein/cursief
display-matrijzen: , extra &: S16511, superieuren: L292,[272]
corps: 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
685: Univers Light romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.483 = 6D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L295,[273]
corps: 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 7,75 8,75 9,5 10,5 11,25 13 14 15
line: M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1350 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
686: Univers Light Condensed romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.492 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L250,[271]
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 5,5 6 6,75 7,25 8 8,5 9,75 10,5 11,25
line: M.1220 M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1350 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
687: Univers Light Extra Condensed romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.501 = 10D-12D, extra &: S16511, superieuren: L292,[274]
corps: 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 7 8
line: M.1408 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
689: Univers Medium romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.483 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L222, inferieuren: L254[271]
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 7 7,75 8,75 9,5 10,5 13 14 15
line: M.1220 M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
690: Univers Medium Condensed romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.484 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512 , superieuren: L251[86]
5D werd na 1969 niet meer geleverd
corps: 5D op 6pE 6D op 7pE 7D op 8pE 8D op 9pE 8.5D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE
set: 5(?) 6 6,75 7,25 8 8,5 9,75 10,5 11,25
line: M.1220 M.1234 M.1265 M.1290 M.1320 M.1350 M.1408 M.1436 M.1468
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
688: Univers Medium Expanded romein
zetsel-matrijzen: UA.484 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L266[117]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,75 13,75 16
line: M.1234 M.1290 M.1350 M.1408
display-matrijzen:
corps: 12D op 13pE 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1365 T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
691: Univers Medium Extra Condensed romein
zetsel-matrijzen: UA.500 = 8D-12D, extra &: S16511, superieuren: L263[117]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 5,5 6 7 8
line: M.1290 M.1350 M.1408 M.1460
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1587 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420
697: Univers Ultra Bold Expanded romein
zetsel-matrijzen: UA.490 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L269[117]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,75 13,75 16
line: M.1234 M.1290 M.1350 M.1408
display-matrijzen:
corps: 12D op 13pE 14D op 16pE 16D op 18pE 18D op 20pE 22D op 24pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE
line: T.1365 T.1587 T.1818 T.2048 T.2538 T.3252 T.4024 T.5420

VBewerken

 • Van Dijck
203: Van Dijck romein.cursief
zetsel-matrijzen: UA.354 = 7pt-14pt[133]
corps: 7pt (6D) 7pt (7D) 8pt (7D) 8pt (8D) 10pt op 8D 10pt (10D) 11pt op 9D 11pt (11D) 12pt (12D) 13pt (12D) 14pt (14D)
bijz. short desc. short desc. short desc. short desc.
set: 7,5 7,5 8 8 8,75 8,75 9,75 9,75 10 11 12
line: M.1235 M.1235 M.1255 M.1255 M.1286 M.1286 M.1310 M.1310 M.1331 M.1462 M.1457
grootzetsel: UA.423
corps: 16pt (16D) 18pt (18D)
set: 13,25 14,75
line: T.1601 T.1797
display-matrijzen:
corps: 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1601 T.1797 T.2398 T.2944 T.3584
 • Van Krimpen Bold
520: Van Krimpen Bold (zie: 520 Romulus Bold)
 • Veronese
_59: Veronese (uit de handel genomen in 1967)
zetsel-matrijzen: UA.4 = 11pt-12pt[275]
corps: 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 10,5 12
line: M.1364 M.1420
grootzetsel-matrijzen:
corps: 14pt (14D) 18pt (18D) 24pt (24D)
UA. romein: 106 106 107
UA. cursief: 128 128 129
set: 14 18 24
line: T.1533 T.1948 T.2640
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
 • Victoria
180: Victoria Bold Condensed romein (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling)
180: Victoria Bold Condensed Titling romein (synoniem: 180 Victoria Bold Condensed)
zetsel-matrijzen: UA.49 = 10pt-12pt[147]
corps: 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 8,75 10,75
line: M.1420 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1671 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884
181: Victoria Condensed Titling romein
zetsel-matrijzen: UA.50 = 12pt[276]
corps: 12pt (12D)
set: 12,25
line: M.1715
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1809 T.2224 T.2960 T.3608 T.4436
182: Victoria Titling romein (synoniem: 182 Titling)
display-matrijzen:[277]
corps: 14pt 16pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1533 T.1809 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884

WBewerken

374: Walbaum romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.349 = 6D-12D, UA.351 = 14pt, UA.352 = 14D, UA.353 = 16D[265]
corps: 6D op 7pE 8D on 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE 14pt (14D) 14D op 16pE 16D
set: 7,75 9 9,75 10 10,75 11,75 13,75 14 15
line: M.1227 M.1225 M.1254 M.1277 M.1285 M.1290 M.1533 M.1533 M.1810
display-matrijzen:
corps: 14pt 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1308 T.1740 T.2110 T.2546 T.3355 T.4044 T.4739 T.5450 T.6830 T.7670
674: Walbaum romein/cursief (zie: 374 Walbaum)
375: Walbaum Medium romein/cursief
zetsel-matrijzen: UA.349 = 6D-12D, UA.351 = 14pt, UA.352 = 14D, UA.353 = 16D[265]
corps: 6D op 7pE 8D on 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE 11D op 12pE 12D op 13pE 14pt (14D) 14D op 16pE 16D
set: 7,75 9 9,75 10 10,75 11,75 13,75 14 15
line: M.1227 M.1225 M.1254 M.1277 M.1285 M.1290 M.1533 M.1533 M.1810
display-matrijzen:
corps: 14pt 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48D op 60pE 60D op 72pE 72pt
line: T.1308 T.1740 T.2110 T.2546 T.3355 T.4044 T.4739 T.5450 T.6830 T.7670
 • Wenceslas Script script
385: Wenceslas Script (uit de handel genomen in 1967)
display-matrijzen:[251]
corps: 18pt
line: T.1865
Ontwerp van Karel Svolinsky, (11 januari 1896, Heiligenberg bei Olmütz, Mähren - 16 September 1986, Praag) Tsjechisch schilder, grafisch ontwerper en boek illustrator. Hij studeerde aan de kunstacademie in Praag. Later gaf hij les als professor aan deze universiteit. Lettertypes van zijn hand: Svolinsky Antiqua (1925), Wenceslas Script(1933) Grotesk(1943)[278]
Een incomplete set matrijzen is aanwezig in het BookArtMuseum in Lodz, Polen.[279]
 • Wide Gothic
_97: Wide Gothic romein (zie: 97 Grotesque Bold)
 • Wide Latin
164: Wide Latin romein (zie: 164 Latin Wide)
 • Wigan Condensed
273: Wigan Condensed (uit de handel genomen in 1965)
display-matrijzen:[280]
corps: 18pt
line: T.1945
 • Worcester Old Face
123: Worcester Old Face (uit de handel genomen in 1965)

Fractuur-typenBewerken

 • _89: Fraktur Antiqua romein (uit de handel genomen voor 1966) (zie ook Neudeutsche Fraktur)
 • _98: Alte 'Monotype' FraKtur (uit de handel genomen in 1972)
zetsel-matrijzen: UA. 5F[281]
corps: 6D (6,5pt E) 8D (9pt E) 9D (10pt E) 10D (11pt E) 12D (13pt E) 14
set: 6,75 8,25 9,25 10 13 13,5
line: .1276 .1349 .1396 .1431 .1530 .1533
display-matrijzen:
corps: 18 20D 24 24D 30 36 48D 60D
line: .2011 .2382 .2724 .2880 .3299 .4014 .5820 .7300
 • 449: Alte 'Monotype' Fraktur Halbfette (zie: Alte Fraktur Fette)
 • 102: Alte Schwabacher (uit de handel genomen in 1972)
 • _31: Armin Fraktur
 • _32: Armin Fraktur Fette
 • _34: Armin Fraktur Halbfette
 • _37: Bamberger Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 • _49: Bamberger Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 • _48: Bamberger Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 • 521: Berliner Fraktur (uit de handel genomen in 1965)
 • 387: Blücher Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 • 116: Breitkopf Fraktur (uit de handel genomen in 1972)
 • 367: Breitkopf Fraktur (uit de handel genomen in 1972)
 • 256: Breitkopf Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1972)
 • 413: Breitkopf Fraktur Halbfette
 • 256: Dürer Fraktur
 • 513: Dürer Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1965)
 • 512: Dürer Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1965)
 • 363: Enge Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1967)
 • 498: Enschedé Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 • 296: Erfurter Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 • 379: Essener Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 • _38: Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 • _94: Große Moderne Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 • 308: Helen Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 • 384: Hessen Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 • 202: Hessen Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 • 417: Hessen Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 • 315: Hutten Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 • 423: Jean Paul Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 • _40: Kasseler Fraktur
 • _41: Kasseler Fraktur Halbfette
 • _56: Koelner Fraktur
 • _58: Koelner Fraktur halbfette
 • 118: Mainzer Fraktur
 • 132: Mainzer Fraktur Halbfette
 • _64: Moderne Fraktur
 • _66: Moderne Fraktur Fette
 • _86: Moderne Schwabacher
 • _93: Moderne Schwabacher Halbfette
 • _35: Neue Schwabacher
 • _36: Neue Schwabacher
 • 463: Rundgotisch
 • 186: Schmale Nürnburger Gotisch (uit de handel genomen in 1965)
display-matrijzen in 6 corpsen[248]
corps: 14D 18D 20D 24D 28D 36D
line: T.1671 T.2054 T.2560 T.3052 T.3524 T.4574
 • 187: Schmalfette Frankfurter Fraktur
display-matrijzen in 7 corpsen[282]
corps: 14D 16D 20D 24D 28D 36D 48D
line: T.1671 T.2086 T.2620 T.3102 T.3584 T.4654 T.6282
 • 483: Uhlen Rundgotisch
 • 205: Unger Fraktur
 • 277: Unger Fraktus Halbfette
 • _28: Wittenberg Fraktur
 • _29: Wittenberg Fraktur
 • _83: Wuerzburger Fraktur

Non-latin-typefacesBewerken

AmharicBewerken

599: Amharic
zetsel-matrijzen: 9D-12D[111]
corps: 9D 12D
set: 9,5 11,75
display-matrijzen: 14D
624: Amharic
zetsel-matrijzen: 10D[111]
corps: 10D
set: 10

ArabicBewerken

409: Arabic (uit de handel in 1946. Vervangen door 549)
542: Arabic Bold (bij bombardement vernietigd)
415: Arabic Display (uit de handel in 1950)
549: Arabic Naskh
zetsel-matrijzen: 8D-18D, voor 8D is een speciale gietvorm noodzakelijk[156]
corps: 8D 10D 12D 14D 16D 18D
set: 9,25 11,5 11,5 11,5 13,25 16,5
display-matrijzen:
corps 24D 36D 48D matrijzen-houder Xb6SL is nodig voor het gieten
589: Arabic Naskh Accented
grootzetsel-matrijzen:[111]
corps: 20D 24
set: 13,5 16,5
649: Arabic Naskh Bold
zetsel-matrijzen: 8D-18D[283]
corps: 8D 10D 12D 14D 16D 18D
set: 9,25 11,5 11,5 11,5 13,25 16,5
display-matrijzen:
corps 24D 30D 36D 42D 48D 54D
559: Arabic Solloss
Display-matrijzen:[284]
corps 54D met houder Xb7SL
507: (zie: 507 Urdu)
707: (zie: 707 Urdu)
721: Farsi
zetsel-matrijzen: 10D-12D[121]
corps: 10D 12D
set: 10,75 13
display-matrijzen:
corps 18D 24D 36D 48D

ArmenianBewerken

638: Armanian
zetsel-matrijzen: 8D-12D[111]
corps: 8D 10D 12D
set: 8,5 10,25 12,5

BangaliBewerken

470: Bengali
zetsel-matrijzen: 8D-12D[285]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,25
700: Bengali
zetsel-matrijzen: 8D-12D[273]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,5
701: Bengali Bold
zetsel-matrijzen: 8D-12D[273]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,5
670: Bengali Bold (geschrapt in 1967)

BurmeseBewerken

558: Burmese Light
zetsel-matrijzen: 12pt-18pt[147]
corps: 12pt 14pt 16pt 18pt
set: 9 10,5 12 12,75
578: Burmese Bold
zetsel-matrijzen: 12pt-18pt[147]
corps: 12pt 14pt 18pt
set: 9 10,5 12 12,75

ChineesBewerken

633: Chinese (uit de handel genomen in 1974)
133: Chu Yin (uit de handel genomen in 1967)

CopticBewerken

609: Louvain Coptic

CyrillicBewerken

(Rusland, Servië, Bulgarije en Macedonië) (Russian, Serbian, Bulgarian and Macedonian)
_42: Albion
zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)[162]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
gegoten op: 7pE 9pE 10pE 11pE 13pE
set: 7,75 9 9,75 10,5 12,5
line: M.1235 M.1270 M.1300 M.1320 M.1390
_63: Albion
zetsel-matrijzen: 9(8D)-13pt(12D)[182]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 8,25 9,5 11,5
line: M.1270 M.1320 M.1390
_70: Albion
zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)[182]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
gegoten op: 7pE 9pE 11pE 13pE
set: 7,75 9,75 11 13
line: M.1225 M.1280 M.1327 M.1387
169: Baskerville (Russian) romein / cursief
zetsel-matrijzen: 9pt-11pt[182]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D)
line: M.1266 M.1320
display-matrijzen: romein
corps: 18pt 24pt 36pt
line: T.1672 T.2226 T.3332
370: Bembo Titling
display-matrijzen: 36pt-42pt[285]
corps: 36pt 42pt
line: T.4436 T.5196
260: Bodoni Bold romein / cursief
display-matrijzen: 14pt-72pt[286]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1356 T.1741 T.2324 T.2914 T.3474 T.4716 T.5823 T.7100
529: Bodoni Bold Condensed
display-matrijzen: 14pt-36pt[181]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1356 T.1741 T.2324 T.2914 T.3444
120: Bodoni Ultra Bold (Cyrillic) romein
display-matrijzen: 14pt-42pt[181]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt
line: T.1472 T.1876 T.2502 T.3094 T.3746 T.4436
_17: Cushing (uit de handel genomen in 1967)
_68: French Old Style
zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)[182]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
gegoten op: 7pE 9pE 11pE 13pE
set: 7,5 8,75 10,25 12,25
line: M.1215 M.1260 M.1320 M.1388
_69: French Old Style Bold
zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)[182]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
gegoten op: 7pE 9pE 11pE 13pE
set: 7,5 8,75 10,25 12,25
line: M.1215 M.1260 M.1320 M.1388
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
_44: French Round Face
zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt[287]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 7,75 9,75 11 13
line: M.1237 M.1285 M.1332 M.1415
201: Garamond Bold (Cyrillic romein
display-matrijzen:[145]
corps: 18pt 24pt 30pt
line: T.1810 T.2364 T.2918
262: Gill Sans
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[288]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9 9,5 10,25 11,25
line: M.1220 M.1255 M.1285 M.1302 M.1327 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 20pt 24pt
line: T.1395 T.1611 T.2002 T.2480
275: Gill Sans Bold
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[288]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9 9,5 10,25 11,25
line: M.1220 M.1255 M.1285 M.1302 M.1327 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 20pt 24pt
line: T.1395 T.1611 T.2002 T.2480
373: Gill Sans Bold Condensed Titling
display-matrijzen:[133]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 48pt
line: T.1811 T.2363 T.3193 T.3886 T.4714 T.6418
233: Gill Sans Cameo romein
display-matrijzen:[133]
corps: 24pt
line: T.2890
485: Gill Sans Condensed
display-matrijzen: 14pt-36pt[285]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606
362: Gill Sans Light
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[288]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9,5 11,25
line: M.1220 M.1255 M.1302 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 20pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1611 T.2002 T.2480 T.2918 T.3606
_96: Gothic (uit de handel genomen in 1965)
_51: Grotesque
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[182]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 7,75 9,5 11,5 15,5
line: M.1220 M.1235 M.1291 M.1444
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268
_97: Grotesque Bold (uit de handel genomen in 1967)
_11: Grotesque Bold Condensed (uit de handel genomen in 1967)
166: Grotesque Bold Condensed (Cyrillic) romein (synoniem: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
display-matrijzen:[285]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1671 T.2085 T.2778 T.3470 T.4299 T.4991 T.5821 T.7204 T.8623
166: Grotesque Bold Condensed Titling romein (zie: 166 Grotesque Bold Condensed (Cyrillic))
_33: Grotesque Condensed romein
zetsel-matrijzen: 6pt-13pt[182]
corps: 6pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 6,75 8,5 9,75 11,5
line: M.1255 M.1315 M.1395 M.1440
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268
383: Grotesque Condensed romein
zetsel-matrijzen: 6pt-13pt[182]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 5 6 7 8
line: M.1280 M.1358 M.1410 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60 op 72pE 72pt
line: T.1626 T.2074 T.2776 T.3565 T.4164 T.5620 T.7030 T.7890
383: Grotesque Condensed
zetsel-matrijzen: 6D-12D[182]
corps: 6D op 7pE 8D op 9pE 10D op 11pE 12D op 13pE
set: 5 6 7 8
line: M.1280 M.1358 M.1410 M.1500
display-matrijzen:
corps: 14D 18D 24D 30D 36D 48D 60D op 72pE 72pt
line: T.1626 T.2074 T.2776 T.3565 T.4164 T.5620 T.7030 T.7890
_39: Modern Condensed
zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt[287]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 6,5 8 9,5 11,5
line: M.1225 M.1260 M.1320 M.1390
_77: Modern Extended (uit de handel genomen in 1967)
_75: Modern Wide (uit de handel genomen in 1967)
_27: Neo Didot
zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt[182]
corps: 6,5pt (6D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 7,75 9 9,75 10,5 12,5
line: M.1235 M.1270 M.1300 M.1320 T.1390
506: Placard Bold Condensed
display-matrijzen:[145]
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 42D op 48pE 48pt op 60pE
line: T.1728 T.1964 T.2478 T.2996 T.3442 T.4414 T.5179 T.5960
515: Placard Bold Condensed
display-matrijzen:[91]
corps: 36pt 48pt 60pt 72pt
line: T.4299 T.5808 T.7300 T.8760
568: Placard Condensed
display-matrijzen:[145]
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 22D op 30pE 28D op 30pE 36D op 36pE 48D op 60pE 60D op 72pE
line: T.1806 T.2052 T.2544 T.3076 T.3592 T.4614 T.6230 T.7800
522: Placard Condensed Titling
display-matrijzen:[133]
corps: 72pt
line: T.9700
194: Plantin Bold (Russian) romein
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[182]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 7 8,5 9,5 11,75
line: M.1237 M.1285 M.1332 M.1415
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651
113: Plantin Light (Russian) romein / cursief
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[182]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 7 8,5 10 11,75
line: M.1237 M.1285 M.1342 M.1426
display-matrijzen:
corps: 14pt 16pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt
line: T.1533 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651
327: Times New Roman
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[289]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,25 9 9,76 12
line: M.1230 M.1268 M.1298 M.1325 M.1338 M.1420
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1438 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930
334: Times Bold
zetsel-matrijzen: 6pt-12pt[289]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,25 9 9,76 12
line: M.1230 M.1268 M.1298 M.1325 M.1338 M.1420
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: T.1438 T.1948 T.2640 T.3194 T.3884 T.4576 T.5268 T.6651 T.7930

DevenagariBewerken

155: Devenagari
zetsel-matrijzen: 12pt-16pt[290]
corps: 12pt 14pt 16pt
set: 9 10,5 12
display-matrijzen:
corps: 20pt 24pt 36pt 48pt
346: Devenagari Bold
zetsel-matrijzen: 10pt-16pt, voor 10pt is een speciale gietvorm nodig[291]
corps: 10pt 12pt 14pt 16pt
set: 7,5 9 10,5 12
755: Devenagari Italic
zetsel-matrijzen: 10pt-16pt[107]
corps: 10pt 12pt 14pt 16pt
set: 7,5 9 10,5 12
Display-matrijzen 18pt, 24pt, 30pt, 36pt

GaelicBewerken

_24: Gaelic
zetsel-matrijzen: UA.23: 8pt, 10pt, 12 pt, UA.108: 14 pt, 18pt, UA.109: 24 pt[292]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,25 8,25 9,25 11,25
line: .1200 .1248 .1330 .1387
groot-zetsel-matrijzen: UA.108 = 14 pt, 18pt, UA.109 = 24 pt
corps: 14pt 18pt 24pt
set: 14 18 24
line: .1533 .1948 2640
display-matrijzen: 14pt - 72pt
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt 42pt 48pt 60pt 72pt
line: .1533 .1948 .2640 .3194 .3884 .4576 .5268 .6651 .7930
117: Gaelic (zie: 117 Gaelic Sans-Serif)
121: Colum Cille (zie: 121 Gaelic Colm Cille)
121: Gaelic Colm Cille
_85: Gaelic Display
117: Gaelic Display (zie: 117 Gaelic Sans-Serif)
117: Gaelic Sans Serif

GeorgianBewerken

539: Georgian Light (uit de handel genomen in 1972)
display-matrijzen: 16D[108]
540: Georgian Bold (uit de handel genomen in 1972)
display-matrijzen: 24D
587: Georgian
zetsel-matrijzen: 8D-10D
corps: 8D 10D
set: 8,75 10,75

GlagoliticBewerken

598: Glagolitic (zie ook: 597 Old Bulgarian)
zetsel-matrijzen: 12pt:[285]
corps: 12pt
set: 11,75
line: M.1415

GreekBewerken

259: Antigone
zetsel-matrijzen: UA.432 = 13pt:[274]
corps: 13pt (12D)
set: 9,25
line: M.1330
672: Gill Sans Bold Upright
Wordt als vet gebruikt in combinatie met series 571 & 572
585: Gill Sans Condensed
display-matrijzen:[286]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606
625: Gill Sans Bold Upright
zetsel-matrijzen: UA.452 = 8-12pt:[293]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (11D)
set: 8 9,5 10,25 11,25
line: M.1255 M.1302 M.1327 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606
571: Gill Sans Inclined cursief
Wordt als cursief gebruikt bij series 572 en 672, data gelijk aan 572:
572: Gill Sans Upright romein
zetsel-matrijzen: UA.451 = 8-12pt:[293]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D) 11pt (11D) 12pt (11D)
set: 8 9,5 10,25 11,25
line: M.1255 M.1302 M.1327 M.1360
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1395 T.1841 T.2480 T.2918 T.3606
473: Greek (uit de handel genomen in 1967)
_91: Greek: Inclined
zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:[294]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 6,75 8,25 9 9,75 10,5 12,5
line: M.1198 M.1245 M.1270 M.1300 M.1320 M.1390
_92: Greek: Bold Upright (zie ook: 92 Greek Upright Display)
zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:[287]
corps: 6pt (6D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 6,75 9 9,75 10,5 12,5
line: M.1198 M.1270 M.1300 M.1320 M.1390
472: Greek: Inclined
zetsel-matrijzen: UA.434 = 8-11pt:[294]
corps: 8pt (8D) 9pt (9D) 10pt (9D) 11pt (10D)
set: 8,5 9,25 9,75 10,5
line: M.1235 M.1260 M.1290 M.1310
_90: Greek: Upright
zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:[107]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 7,5 8 9 9,75 10,5 12,5
line: M.1235 M.1250 M.1270 M.1300 M.1320 M.1390
_92: Greek Upright Display (Synoniem: 92 Greek Bold Upright)
zetsel-matrijzen: UA.27 = 9-13pt:[293]
corps: 9pt (8D) 11pt (10D) 13pt (12D)
set: 9 10,5 12,5
line: M.1270 M.1320 M.1390
683: Grotesque Condensed Upright
display-matrijzen: 14D-36D[181]
corps: 14D op 16pE 18D op 20pE 24D op 30pE 30D op 36pE 36D op 26pE
line: T.1616 T.2074 T.2776 T.3565 T.4164
718: Grotesque Condensed Upright
display-matrijzen: 14pt-36pt[181]
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1544 T.1948 T.2640 T.3332 T.4022
486: Heavy Greek (zie: 486 Sans-Serif)
192: New Hellenic Greek
zetsel-matrijzen: UA.73 = 7-12pt:[295]
corps: 7pt (7D) 9pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (11 of 12D)
set: 7,25 8,75 9,75 10,5 12
line: M.1225 M.1273 M.1307 M.1332 M.1380
display-matrijzen:
corps: 18pt
line: T.1807
553: Old Style Bold Inclined
zetsel-matrijzen: UA.436 = 9-11pt:[296]
corps: 9pt (9D) 11pt (10D)
set: 9,25 10,5
line: M.1257 M.1315
283: Perpetua (uit de handel genomen in 1967)
605: Placard Extra Light Condensed
display-matrijzen: 14D-36D[286]
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 16pE
line: T.1860 T.2114 T.3236 T.3722 T.4774
668: Placard Condensed Upright
display-matrijzen: 14D-36D[181]
corps: 14D op 16pE 16D op 18pE 20D op 22pE 24D op 30pE 28D op 30pE 36D op 16pE
line: T.1806 T.2052 T.2544 T.3076 T.3592 T.4614
106: Porson
zetsel-matrijzen: UA.26 = 5.5-12pt:[103]
corps: 5,5pt (5.5D) 8pt (8D) 10pt (9D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 8 9,75 10,5 12
line: M.1195 M.1250 M.1294 M.1315 M.1356
404: Porson Condensed (uit de handel genomen in 1967)
486: Greek: Sans Serif
zetsel-matrijzen: UA.415 = 8-10pt:[297]
corps: 8pt (8D) 10pt (10D)
set: 8 9,75
line: M.1250 M.1294
739: Spartan Light Upright
Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:[145]
corps: 6pt (6D) 12pt (11D)
set: 7 11
line: M.1282 M.1420
740: Spartan Upright
Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:[145]
corps: 6pt (6D) 12pt (11D)
set: 7 11
line: M.1282 M.1420
741: Spartan Bold Upright
Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:[145]
corps: 6pt (6D) 12pt (11D)
set: 7 12
line: M.1282 M.1420
565: Times Upright
zetsel-matrijzen: UA.437 = 6-12pt:[298]
corps: 6pt (6D) 7pt (7D) 8pt (8D) 9pt (8D) 10pt (10D) 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 7,75 8,25 9 9,75 10,5 12
line: M.1230 M.1268 M.1298 M.1325 M.1338 M.1368 M.1420
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt
line: T.1438 T.1948
566: Times Inclined wordt als cursief gebruikt bij Series 565 Times Upright
zetsel-matrijzen: UA. 438 = 6pt-12pt, grootzetsel-matrijzen 14pt-18pt, (lining-data verder gelijk)
567: Times Bold Upright
zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:[298]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,25 9,75 12
line: M.1239 M.1298 M.1338 M.1420
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1458 T.1873 T.2640 T.3194 T.3884
667: Times Bold Inclined
zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:[298]
corps: 6pt (6D) 8pt (8D) 10pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,75 8,25 9,75 12
line: M.1239 M.1298 M.1338 M.1420
display-matrijzen:
corps: 14pt 18pt 24pt 30pt 36pt
line: T.1458 T.1873 T.2640 T.3194 T.3884
893: Univers Bold Upright
zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:[115]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,25 13
line: M.1290 M.1350 M.1408
989: Univers Medium Inclined
zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:[115]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,25 13
line: M.1290 M.1350 M.1408
889: Univers Medium Upright
zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:[115]
corps: 8D op 9pE 9D op 10pE 10D op 11pE
set: 9,5 11,25 13
line: M.1290 M.1350 M.1408

GujerathiBewerken

460: Gujerathi
zetsel-matrijzen:[163]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,5
518: Gujerathi Bold
zetsel-matrijzen:[163]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,5
display-matrijzen:
corps: 18pt 24pt 30pt 36pt
704: Gujerathi
zetsel-matrijzen:[163]
corps: 10pt 12pt 14pt
set: 7,5 9 10,5

GurmukhiBewerken

601: Gurmukhi Bold
zetsel-matrijzen: 12-16pt:[111]
corps: 12pt 14pt 16pt
set: 9 10,5 12
604: Gurmukhi
zetsel-matrijzen: 12-16pt:[111]
corps: 12pt 14pt 16pt
set: 9 10,5 12
604: Gurmukhi Light (zie: 604 Gurmukhi)

HebrewBewerken

219: Ashurith (unpointed)
zetsel-matrijzen: 7-8pt:[262]
corps: 7pt op 12pE (7D) 8pt op 13pE (8D)
set: 6,5 7
487: Gill (uit de handel genomen in 1967)
222: Hebrew
zetsel-matrijzen: 6-8pt:[299]
corps: 6pt op 9pE (6D) 7pt op 10pE (7D) 8pt op 13pE (8D)
set: 7 7 7
219: Hebrew Ashurith (zie: 219 Ashurith)
221: Hebrew Levenim (zie: 221 Levenim)
220: Hebrew Peninim (zie: 220 Peninim)
228: Hebrew Rabbinic (zie: 228 Rabinnic)
547: Hebrew Schocken No.1 (uit de handel genomen in 1974)
550: Hebrew Schocken No.2 (uit de handel genomen in 1967)
551: Hebrew Schocken No.3 (uit de handel genomen in 1967)
218: Hebrew Sonzino (pointed) (zie: 218 Sonzino)
221: Levênim (unpointed)
zetsel-matrijzen: 7pt:[262]
corps: 7pt op 9pE (7D)
set: 7,25
492: Mayer
488: Mayer Pointed
220: Peninim (unpointed)
zetsel-matrijzen: 5-7pt:[299]
corps: 5pt op 8pE 6pt op 9pE 7pt op 11pE
set: 5 5,5 7,25
display-matrijzen: corps: 14pt, 18pt, 24pt
489: Peninim
217: Peninim Pointed
zetsel-matrijzen: 6-8pt:[262]
corps: 6pt (6D) 7pt 8pt
set: 5 5,5 7
228: Rabbinic
zetsel-matrijzen: 11-12pt:[262]
corps: 11pt (10D) 12pt (12D)
set: 6,5 7
218: Sonzino
zetsel-matrijzen: 9-12pt: extra punt-matrijzen beschikbaar voor de 9pt, als er gegoten wordt op 9punt Didot[299]
corps: 9pt 12pt
set: 7,5 10
display-matrijzen: 18pt punten S5469 tot S5476 gegoten op 6 punt

KannadaBewerken

588: Kannada
zetsel-matrijzen: 10-16pt:[111]
corps: 10pt 12pt 14pt 16pt
set: 9,75 11,5 13,75 15,75
590: Kannada (zie: 590 Malayalam)
788: Kannada
787: Kannada Semi-Bold

MalayalamBewerken

590: Malayalam (synoniem: 590 Kannada)
zetsel-matrijzen: 10-12pt:[262]
corps: 8pt 10pt 12pt
set: 9,75 12,5 14,75
660: Malayalam
zetsel-matrijzen: 8pt:
corps: 8pt
set: 11

Old BulgarianBewerken

597: Old Bulgarian (zie ook: 598 Glagolitic)
zetsel-matrijzen: 10-12pt:[285]
corps: 10pt (9D) 12pt (11D)
set: 9,5 11,75
line: M.1332 M.1415

OriyaBewerken

706: Oriya

SangaleseBewerken

557: Sangalese
zetsel-matrijzen: 8-14pt:[268]
corps: 8pt 10pt 12pt 14pt
set: 7,75 9,25 11 13
657: Sangalese Bold
zetsel-matrijzen: 8-14pt:[268]
corps: 8pt 10pt 12pt 14pt
set: 7,75 9,25 11 13
698: Sangalese Italic
zetsel-matrijzen: 8-14pt:[273]
corps: 8pt 10pt 12pt
set: 7,75 9,25 11
699: Sangalese Bold Italic
zetsel-matrijzen: 8-14pt:[273]
corps: 8pt 10pt 12pt
set: 7,75 9,25 11

SyriacBewerken

564: Syriac "Estrangelo"
zetsel-matrijzen: 8-10pt:[138]
corps: 8D 10D
set: 8,75 10,75

TamilBewerken

280: Tamil
zetsel-matrijzen:[300]
corps: 8pt 10pt
set: 912 15
340: Tamil Bold
zetsel-matrijzen: 8pt-10pt[301]
corps: 8pt 10pt
set: 12 15
display-matrijzen:
12pt 14pt 18pt 24pt
581: Tamil Bold (geschrapt)
340: Tamil Heavy (zie: 340 Tamil Bold)
580: Tamil Medium\
zetsel-matrijzen:[300]
corps: 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt
set: 9,75 11 12,5 13,5 14,75
708: Tamil Medium
zetsel-matrijzen:[302]
corps: 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 14pt
set: 9,75 11 12,5 13,5 14,75 17

TeluguBewerken

426: Telugu (uit de handel genomen in 1969)
626: Telugu Medium
zetsel-matrijzen:[161]
corps: 12pt
set: 12
726: Telugu Bold

ThaiBewerken

577: Thai
zetsel-matrijzen:[111]
corps: 12pt 16pt 18pt
set: 9 12 13,5
608: Thai Light
zetsel-matrijzen:
corps: 12pt 16pt 18pt
set: 8,5 11,5 12,75
611: Thai Bold
zetsel-matrijzen:
corps: 12pt 16pt 18pt
set: 9 12 13,5
621: Thai Medium
display-matrijzen:[303]
corps: 24pt 30pt 36pt 48pt
628: Thai Light Italic
zetsel-matrijzen:[262]
corps: 16pt 18pt
set: 11,5 12,75

UrduBewerken

507: Urdu
zetsel-matrijzen: 9D-16D[304]
corps: 9D 12D 14D 16D
gegoten op: 12pE of 12D 16pE of 16D duplex 18pE of 18D duplex 20pE of 20D duplex
set: 10,5 13 14,75 17
707: Urdu Bold
zetsel-matrijzen: 9D-16D[304]
corps: 9D 12D 14D 16D
gegoten op: 12pE of 12D 16pE of 16D duplex 18pE of 18D duplex 20pE of 20D duplex
set: 10,5 13 14,75 17
display-matrijzen:
corps: 18D 24D 30D 42D 54D
gegoten op: 24pE of 24D 30pE of 30D 36pE of 36D 48pE of 48D 60pE of 60D
houder: Xb7SL Xb7SL