Monoarticulaire spier

Een monoarticulaire spier is een spier die zijn functie uitoefent over één gewricht.

Bijvoorbeeld de musculus vastus lateralis werkt over de articulus genus met als functie extensie.