Hoofdmenu openen
Moerasvogels in de Zouweboezem
Vista-kmixdocked.png
(download·info)

Tot de moerasvogels behoren drie groepen vogels met heel verschillende eisen:

Roerdomp

Vogels van uitgesproken moerasvegetaties (waterriet en jonge verlandingen)Bewerken

 
Rietzanger

Vogels van natte ruigten en struweelBewerken

 
Bruine kiekendief

MoerasroofvogelsBewerken