Mirliton (blaasinstrument)

Mirlitons zijn membranofonen waarbij het membraan in trilling gebracht wordt door zingen of blazen.

Metalen kazoe

Het 'instrument' dat verkregen wordt door een stukje vloeipapier over een kam te vouwen en daarop te blazen of te neuriën wordt ook tot de mirlitons gerekend.