Mijnenveld

Een mijnenveld is een al dan niet afgebakend stuk grond waar land- of zeemijnen liggen die bij contact zullen ontploffen.

Waarschuwingsbord bij een oud mijnenveld op de Golan Hoogvlakte

Mijnenvelden hebben een verdedigende bedoeling; ze vormen hindernissen die een vijandelijke aanval moeilijker zullen maken. De mijnen worden meestal begraven of op andere wijze aan het oog onttrokken. Degenen die zich te voet of in een voertuig of per schip in een mijnenveld begeven lopen zo het het risico onverhoeds door een explosie getroffen te worden.

Mijnenvelden worden soms duidelijk zichtbaar afgebakend om te voorkomen dat personen zich er per ongeluk in begeven. De afbakening heeft dan een afschrikkende werking. Dit biedt ook de mogelijkheid om met een afbakening en waarschuwingsborden een schijn-mijnenveld te creëren waar in werkelijkheid geen mijnen gelegd zijn. Als afschrikkend middel kan dit net zo effectief kan zijn als een echt mijnenveld.