Hoofdmenu openen
De windevedermot behoort tot de microlepidoptera.

Microlepidoptera, soms microvlinders, kleine vlinders of kortweg micro's genoemd, is een term die wordt gebruikt voor grofweg de "kleine" vlinders, tegenover macrolepidoptera voor "grote" vlinders.

De term microlepidoptera is informeel, heeft geen taxonomische rang en er wordt geen monofyletische groep mee aangeduid. In de praktijk wordt de verdeling echter vaak toch gemaakt. Zo kent de Nederlandse Entomologische Vereniging aparte secties voor macro's en micro's, en is er voor macro's (Vlindernet) een andere website dan voor micro's (Microlepidoptera.nl). De verdeling in groot en klein moet men niet te strikt nemen - er zijn macro's die een stuk kleiner zijn dan bepaalde micro's.

Alle families die niet tot de macrolepidoptera behoren, behoren tot de microlepidoptera. De volgende superfamilies zijn daarvan de belangrijkste (lijst is niet volledig):

De Zygaenoidea, Sesioidea en Cossoidea horen "officieel" tot de micro's, maar worden vanwege hun grootte toch vaak tot de macro's gerekend. Door de niet-officiƫle status wordt hier verschillend mee omgegaan.

Externe linkBewerken