Mesh-ki-ang-gasher

volgens de Soemerische mythologie een koning en de grondlegger van de eerste dynastie van Uruk

Mesh-ki-ang-gasher (2722-2692 v.Chr.), ook Meskiaggasher genoemd, is volgens de Soemerische mythologie een koning en de grondlegger van de eerste dynastie van Uruk. Hij wordt omschreven als de zoon van de zonnegod Utu, die de zoon is van de maangod Nanna. Waarschijnlijk was hij een usurpator die de machthebber van Uruk van de troon stootte en deze machtsovername legitimeerde met zijn veronderstelde goddelijke afkomst.[1] Tevens zou hij de macht van Uruk hebben uitgebreid door de controle te verwerven over de handelsroutes naar zee en de omringende bergen.

Mesh-ki-ang-gasher was de vader van Enmerkar. Mesh-ki-ang-gasher zou in zee zijn verdwenen waarna zijn zoon hem opvolgde.

Voorganger:
De dynastie van Kisj
Koning van Uruk Opvolger:
Enmerkar